Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по ...

PromoMall.bg
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по

Отпускат средства за медицинска помощ на украинските бежанци

Министерският съвет одобри Постановление за одобрение на спомагателни средства по бюджета на Министерството на опазването на здравето и на спомагателен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година

По бюджета на Министерството на опазването на здравето са утвърдени спомагателни средства в размер на 447 590 лева. за даване на трансфер по бюджета на НЗОК за 2022 година за възнаграждение на оказана здравна помощ на лица с предоставена краткотрайна протекция (украински граждани) за срока до влизане в мощ на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното обезпечаване (ДВ., бр.32 от 2022 г.)

Одобрен е и спомагателен трансфер от държавния бюджет по бюджета на НЗОК за 2022 година в размер на 6 823 650 лева. за възнаграждение на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена краткотрайна протекция и на лицата по чл.39, ал.6, т.2 и чл.40а, алинея 3а от Закона за здравното обезпечаване за срока от влизането в мощ на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното обезпечаване до края на 2022 г.

Източник: moreto.netКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg