Министерският съвет , подписано в Киев между премиерите на България

...
Министерският съвет , подписано в Киев между премиерите на България
Коментари Харесай

Какво подписаха Денков и Шмигал в Киев - пълният текст на документа

Министерският съвет, подписано в Киев сред министър председателите на България и Украйна – Николай Денков и Денис Шмигал, по време на визитата на българската държавна делегация в украинската столица на 26 февруари.

Пълният текст на документа:

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ на Министър-председателя на Република България и Премиер-министъра на Украйна

Министър-председателя на Република България и Премиер-министъра на Украйна На 26 февруари 2024 година, в град Киев, се състоя среща сред министър-председателя на Република България Николай Денков и премиер-министъра на Украйна Денис Шмигал, със следните резултати:

емфатичен е приятелският темперамент на връзките сред Република България и Украйна, солидарността и взаимопомощта сред българския и украинския народ;

доказана е готовността да се ускори съдействието, ориентирано към преустановяване на непредизвиканата нападателна война на Руската федерация против Украйна и възобновяване на териториалната целокупност и суверенитета на Украйна в нейните интернационално приети граници;

подчертана е всеобхватната поддръжка на Правителството на Република България, оказана на жителите на Украйна, намерили краткотраен заслон в Република България след пълномащабното въоръжено навлизане на Руската федерация в Украйна;

изразена е поддръжка за Формулата на мира на Президента на Украйна Володимир Зеленски и е очебийно смисъла на нейното използване като единствения реален проект за възобновяване на повсеместен, обективен и резистентен мир в Украйна. В този подтекст е очебийно съ-председателството на Република България в осъществяването на точка 8 „ Екологична сигурност “, както и присъединяване по точки 2 „ Продоволствена сигурност “, 3 „ Енергийна сигурност “ и 7 „ Възстановяване на справедливостта “ по Формулата за мир.

изведена е значимостта на съдействието в подтекста на основаната Международна коалиция за връщане на украински деца, нелегално депортирани и принудително преместени в Русия;

очебийно е, че присъединението на Украйна към Европейски Съюз и НАТО дава отговор на националните ползи на Украйна и е в полза на сигурността в евроатлантическата зона, включително на Република България. Република България ще поддържа Украйна за нейната интеграция в Европейски Съюз и НАТО и има подготвеност да показа своя опит и експертиза по преговорния развой с Европейския Съюз и реализирането на нужните промени в подготовката за участие в НАТО;

доказана е нуждата от отправяне на мощен политически сигнал от срещата на върха на НАТО във Вашингтон по бъдещото участие на Украйна, както и за неотменимия ангажимент на съдружниците за задълбочаване на интеграцията на Украйна с Алианса. В този подтекст е очебийно основното значение на присъединението на Република България към Съвместната декларация на страните от Групата на седемте по отношение на поддръжката на Украйна за даване на гаранции за сигурност преди придобиването на участие в Алианса;

насочен е апел към интернационалната общественост да продължи да усилва натиска върху Руската федерация, в това число посредством ефикасни санкционни мярки, както и да обезпечи политическа изолираност на страната-агресор в интернационалните организации;

подчертана е взаимната поддръжка за следствията на прокурора на Международния углавен съд, както и по-нататъшни старания, ориентирани към заблуждение под отговорност на съветското управление за закононарушението експанзия против Украйна и нарушение на интернационалното филантропично право. Отбелязан е интерес за активизиране на съдействието сред Министерствата на правораздаването на Украйна и Република България в области от съвместен интерес;

подчертана е нуждата от заблуждение на Руската федерация под отговорност за интернационалните закононарушения, осъществени в Украйна или против Украйна, в това число обезщетение за вреди, породени от такива дейности. Изразена е подготвеност да се продължи работата взаимно с други страни за допустимо най-скорошно използване на интернационален механизъм за компенсиране на жертвите на съветската експанзия.

подчертана е незаконността на желанията на Руската федерация да организира президентски избори във краткотрайно окупираните територии на Автономна република Крим и град Севастопол и някои територии на Донецка, Луганска, Запоризка и Херсонска области на Украйна и непризнаването на техните резултати от интернационалната общност;

маркирана е работата на интернационалния Регистър на вредите, породени от експанзията на Руската федерация против Украйна, основан с Резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Res (2023)3 от 12 май 2023 година „ За основаване на разширено отчасти съглашение за регистъра на вредите, породени от експанзията на Руската федерация против Украйна “, като първа стъпка към основаването на интернационален механизъм за обезщетение.

Отбелязано е, че в подтекста на напъните в границите на Европейски Съюз за попречване заобикалянето на ограничаващите ограничения на Европейски Съюз, българската страна стартира работа по създаване на цялостна национална нормативна уредба по ефикасното използване на ограничаващите ограничения на ЕС;

маркирана е значимата роля на Република България за подсилване на отбранителните качества на Украйна. Подчертана е нуждата от активизиране на работата в границите на украинско-българската Комисия за военно-техническо съдействие, увеличение на размера на военно-техническата помощ за Украйна, пускане на взаимно произвеждане на въоръжение и военна техника;

контрактувана е поддръжката на активизирането на двустранното съдействие за взаимно произвеждане на оръжия, техника и муниции, както и осъществяването на Меморандума за планове сред Министерството на защитата на Република България и Министерството на защитата на Украйна от 11 октомври 2023 година;

в съгласие е по-нататъшно развиване на съдействието в региона на възобновяване на сигурността в Черноморския район, като е маркирано смисъла на провеждането на Втората конференция за Черноморската сигурност на Международната Кримска платформа, която ще се организира в София през април 2024 г.;

доказана е готовността за интензивно съдействие в процеса на възобновяване на Украйна и в следвоенния интервал, в това число на инфраструктурата, развалена вследствие на съветската агресия;

маркиран е взаимният интерес за продължение на осъществяването на взаимни планове в региона на енергетиката и за започване на нови планове в региона на възобновимата сила, в сходство с договореностите, реализирани по време на договарянията сред отрасловите министри на Република България и Украйна на 6 юли 2023 г.;

маркирано е смисъла на взаимните старания за гарантиране на световната продоволствена сигурност, увеличение на директния капацитет за експорт на украински селскостопански артикули, като се употребява в цялостен размер Инициативата на Европейския съюз „ Коридори на солидарността “ и създаване на потенциала на транспортните коридори за украински селскостопански артикули в Югоизточна Европа по посока на средиземноморските пристанища;

очебийно е смисъла за продължение на съдействието за обезпечаване на експорт на селскостопанска продукция;

контрактувано е осъществяване на съвещание на българо-украинската Съвместна междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество;

контрактувано е задълбочаването на двустранното съдействие в енергийния бранш, поспециално свързването на енергийните системи на Република България и Украйна, сполучливото синхронизиране на украинската мрежа с Европейската мрежа ENTSO-E;

подчертана е нуждата от усилване на съдействието при обмяната на опит във връзка с отхвърли от потреблението на съветско нуклеарно гориво и съдействието в региона на нуклеарната сила, изключително за възстановяване на сигурността на атомните електроцентрали;

доказани са желанията за осъществяване на двустранни планове и начинания за осъществяване в границите на Меморандума за съдействие в региона на опазването на околната среда сред Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и естествените запаси на Украйна, подписан на 9 декември 2023 година;

маркирана е позитивната роля на българското малцинство в Украйна като мост сред двете страни и двата народа, както и приноса му към отбраната на независимостта и териториалната целокупност на Украйна.

очебийно е смисъла на потреблението на съществуващите механизми за съдействие в границите на Организация на обединените нации, ОССЕ, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, МААЕ и районните формати за усилване на политическата и практическата помощ за Украйна.
Източник: faktor.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР