Минималната заплата в България се определя като 50% от размера

...
Минималната заплата в България се определя като 50% от размера
Коментари Харесай

Минималната заплата става 1080 лева

Минималната заплата в България се дефинира като 50% от размер а на междинната заплата за избран регистриран интервал от време (според настоящото законодателство в член 244 на Кодекса на труда).

Така че новият размер на МРЗ за 2025 година би трябвало да се дефинира най-късно в период до 1 септември 2024 година, а за конструирането на формулата за установяване на междинната заплата ще се вземат поради третото и четвъртото тримесечие на 2023 година и първото и второто тримесечие на 2024 година

Тъй като остават към 3 месеца до крайния период, в който държавното управление би трябвало да издаде разпореждане за новия размер на МРЗ за 2025 година, националната статистика към този момент разполага с задоволително отчетни данни, с които на 95% можем да кажем още в този момент какъв ще е размер ът на минималната заплата следващата година, написа вестник " 24 часа ".

И по този начин съгласно формалните данни на Национален статистически институт размер ът на междинната заплата за третото тримесечие на 2023 година е тъкмо 2000 лева, а за четвъртото тримесечие е бил 2123 лева Преди дни излезе и статистиката за първото тримесечие на 2024 година, където СРЗ към този момент доближава 2198 лева

Следователно 3 от 4 незнайни към този момент са ни известни. Данните за второто тримесечие на 2024 година ще излязат през август, само че не е мъчно да създадем прогноза още в този момент.

Темпът на растеж на междинната заплата през второто по отношение на първото тримесечие през последните 10 години е към 5,4%, в случай че изключим пандемичната 2020 година, когато през второто тримесечие имаше шоков удар върху стопанската система и пазара на труда. С две думи, отчитайки динамичността на СРЗ през този интервал, нейната сезонност и цикличност, би трябвало и тази година към юни тя да нарасне най-малко с 5,4% по отношение на месец март. И това “при равни други условия ”. Тук даже не включваме тези 265 млн. лева за растеж на заплатите и равнене на диспропорциите в бюджетната сфера.

Както знаете, тяхното Постановление на Министерски съвет се забави доста, като резултатът върху равнищата на възнаграждение от тази политика ще се види най-ясно точно през актуалното второ тримесечие на тази година.

С две думи, бихме могли да чакаме междинна заплата към 2316 лева през второто тримесечие на 2024 година Всъщност това е закостенял сюжет, защото единствено към месец март отчетните данни демонстрират тъкмо 2300 лева Вероятно до края на юни ще стигне най-малко 2350 лева междинна работна заплата , като приблизително за тримесечие то може даже да бъде по-висока от тази прогноза. При всички положения 2316 лева към днешна дата наподобява по-скоро консервативно-реалистичен сюжет, в сравнение с надценяване.

Оттук към този момент идва и използването на формулата, както следва:

Стъпка 1:

2000 + 2123 + 2198 + 2316 = 8637;

Стъпка 2:

8637: 4 = 2160

Стъпка 3:

2160 х 0,5 = 1080 лева = МРЗ за 2025 година

И по този начин на 1 септември 2024 година, министърът на труда и обществената политика би трябвало да издаде Постановление на Министерски съвет, в което да дефинира размер а на минималната заплата от 1.01.2025 година на най-малко 1080 лева Това би означавало растеж от 147 лева по отношение на сегашния размер на МРЗ от 933 лева, или 15,7%.

И тук изобщо не става дума за транспониране на Директивата за съответни минимални заплати, а за извършване на настоящото законодателство. Директивата, по всичко наподобява, че няма да можем да я транспонираме до 1 септември, нито до 1 ноември, нито до края на годината. Но това не анулира отговорността на институциите да извършват законите в тази страна.

А законът е доста явен - най-малко 1080 лева минимална заплата от 1 януари 2025 година с разпореждане с дата 1.09.2024 година

Защо е потребно да нараства минималната заплата ли?
Когато нараства, коефициентът на претовареност също нараства. Това се удостоверява от статистиката ни през последните 15 година Следователно, растежът на най-ниските приходи играе позитивна роля за включването в пазара на труда на нови хора;Когато нараства МРЗ , безработицата или понижава, или остава непроменена. Това също се удостоверява от Национален статистически институт през която и да е от последните 15 г.;Ръстът на МРЗ води до нараснало ползване, а оттова и до по-висок стопански напредък, защото вътрешното търсене е главен мотор на растежа от години у нас, а не задграничните или вътрешните инвестиции;Когато нараства МРЗ , понижават хората в риск от беднотия и обществено изключване, тяхната покупателна дарба нараства и се приближават като възнаграждение до нужните средства за прехрана на живота;Когато нараства МРЗ , неравенствата в приходите понижават, без значение с кой количествен знак ги измерваме;
Нарастването на МРЗ не разрешава отделянето на междинната заплата прекомерно нагоре като безспорна стойност, защото така и така към този момент разликата сред двете величини е над 1000 лева

В последна сметка даже с тези растежи скоро няма да достигнем минималните равнища на възнаграждение в останалите страни членки на Европейски Съюз. Страната ни би трябвало да осъществя най-малко едно десетилетие двуцифрени растежи и на междинната, и на минималната заплата , с цел да приказваме за някаква устойчива “бета ” конвергенция на догонване, както по безспорни стойности, по този начин и по покупателна дарба.

Но дано не забравяме, че с цел да има подобен растеж МРЗ , очевидно, че междинната заплата в стопанската система се е движила с добра динамичност. Това значи, че с цел да нарасне със 147 лева минималната заплата , значи междинната е повишена с 294 лева за същия интервал. Какво по-пазарно от това?
Източник: novinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР