Международният съвет на музеите (ICOM) представи алтернативно определение на понятието

Международният съвет на музеите (ICOM) представи алтернативно определение на понятието ...

Музеите по света вече ще имат нов статут.


Международният съвет на музеите (ICOM) представи алтернативно определение на понятието „музей“. Според него запазването и показването на наследството вече не е достатъчно институцията да бъде музей. Ако новото определение, което ICOM ще обсъди през септември на Общото събрание в Киото, бъде прието, тогава, за да бъдете считана една организация за музей, ще трябва не само да съхранява артефакти, но и да приобщава нови практики, да работи с различни общности и да мисли не само за миналото, но и за бъдещето.

Новата дефиниция за "музей" гласи: „Музеите са демократизиращи, приобщаващи и полифонични пространства, създадени за критично осмисляне и обсъждане на миналото и бъдещето. В отговор на текущите конфликти и предизвикателства на времето музеите съхраняват референтни артефакти и предмети на изкуството за обществото, опазват и предават историческата памет на следващите поколения и гарантират равни права и равен достъп до културното наследство за всички хора. Музеите не съществуват с цел печалба. Дейностите им са базирани на принципите на участие и прозрачност и се изграждат около активното сътрудничество с различни общности. Работейки в името на човешкото достойнство, социалната справедливост, глобалното равенство и просперитет в световен мащаб, музеите натрупват, съхраняват, изучават, интерпретират и представят различни идеи за света".

Старата дефиниция на музея (приета също относително скоро - през 2007 г.) беше много по-кратка. В нея се посочваше, че музеите са постоянни нестопански институции, които „служат на каузата на обществото“ и се занимават с „придобиване, съхранение, проучване, популяризиране и излагане на материално и нематериално наследство на човечеството с цел образование, обучение и развлечения“.

Инициатор на промените е руският комитет на ICOM, след като проведе проучване на музейната общност.

Източник: segabg.com