Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния

...
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния
Коментари Харесай

КЕВР утвърди цена на природния газ за месец октомври от 60.41лв./MWh

Комисията за енергийно и водно контролиране утвърди цена на природния газ за м.  октомври в размер на 60,41/MWh, без цени за достъп, транспорт, данък и Данък добавена стойност. На тази цена „ Булгаргаз “ ЕАД ще продава природен газ на крайните доставчици и на лица, на които е издадена лицензия за произвеждане и транспорт на топлинна сила, оповестиха от пресцентъра на енергийния регулатор. В одобрената цена на естествения газ са включени съставния елемент цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, съставния елемент за активността „ социална доставка “ по член 17, алинея 7 от НРЦПГ и съставния елемент за компенсиране на разноски по член 11а, алинея 2 от НРЦПГ, покриваща разноските на " Булгаргаз " ЕАД за предпазване на количества в газохранилището в „ Чирен “, в осъществяване на отговорности по Плана за деяние при изключителни обстановки.  Комисията утвърди цената след осъществен разбор на импортираните през днешния ден от „ Булгаргаз “ ЕАД настоящи данни, формиращи цената на природния газ за м. октомври.  Те  регистрират котировките на интернационалните газови пазари и валутния курс до 30 септември т.г. в това число.  Регулаторът откри, че общото планирано количество за вътрешния пазар е обезпечено от три разнообразни източника за доставка. В ценовия микс за м. октомври е включено цялото контрактувано количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „ България - Гърция “ /IGB/, според настоящия дълготраен контракт с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72 % от потреблението за месеца и имат основно значение за реализиране на удобни цени на синьото гориво.   „ Булгаргаз “ е сключил за м. октомври два контракта за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от района, след тръжна процедура, при условия за минимална доставна цена и препоръчан метод на заплащане.    С обезпечените количества се покриват уговорките на публичния снабдител за м. октомври - към крайните доставчици и топлофикационните сдружения, както и количествата по двустранните контракти с индустриални клиенти. Утвърдената цена от 60,41 лева./MWh е с 4,6 % по-ниска от цената на природния газ през м. септември, която беше в размер на 63,35 лева./MWh. На откритото съвещание представителите на „ Булгаргаз “ ЕАД осведомиха, че това понижение е реализирано макар покачването на борсовият показател TTF с близо 8% през месеца. Според ръководителя на КЕВР доц.Иван Иванов удобната цена на газа м.октомври се дължи на рекордната запълняемост на газовото вместилище в Чирен и на европейските хранилища-– надлежно 96,22%, и 95,19%, както и на доста положителната цена, реализирана от „ Булгаргаз “ след договаряния с единия от доставчиците. „ Тези фактори имат определящо значение за реализиране на положителни ценови условия за българските консуматори на природен газ “, беше безапелационен ръководителят на регулатора.   Решението на КЕВР за одобряване на цената на природния газ за м. октомври 2023 година ще бъде оповестено на интернет страницата на регулатора.   
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg