Колко пъти ви се е случвало да се натъквате на

...
Колко пъти ви се е случвало да се натъквате на
Коментари Харесай

ЕЦТП: АПИ и МРРБ отново защитават частни интереси за сметка на живота и здравето на хората

" Колко пъти ви се е случвало да се натъквате на бледа или никаква пътна маркировка, да имате момент или повече на съмнение за вярното си деяние? Или пък да сте виждали маркировка, която е таман положена, само че след не повече от две-три седмици до месец тя към този момент се е изтрила? Колко пъти ви се е случвало да чакате с години да възстановят пътната маркировка в даден сектор? Често, нали? Това продължава, и продължава, и продължава, а като че ли никой от Министерството на районното развиване и благоустройството (МРРБ) и подчинената й организация " Пътна инфраструктура " (АПИ) не вижда ", пишат от Европейския център за транспортни политики и показват, че единствено за година са получили над 200 сигнала за изчезнала пътна маркировка. " И последователно привикваме с това да караме с едвам забележими маркировки, молейки се да избегнем попадането в рискова обстановка ", допълват от ЕЦТП.

Пътната маркировка служи, с цел да насочва водачите за вярната посока или за несъмнено ограничаване. Колкото по-бързо забележим маркировката и разберем какво ни споделя, толкоз по-лесно ще се ориентираме. Колкото повече се взираме и не разбираме какво желае да ни каже маркировката, толкоз повече се уморяваме. А изтощеният водач ще допусне неточност рано или късно. Така че, ето какъв брой значима е пътната маркировка за сигурността на придвижването по пътищата.

Ето какво още се показва в съобщението на ЕЦТП, което е оповестено на уеб страницата им:

" Именно поради изброеното дотук от ЕЦТП сме длъжни да изнесем обстоятелства и да зададем въпроси с единствената цел да има смяна.

Ето обстоятелствата:

1. На 9 април 2024 година в Министерство на регионалното развитие се проведе заседание на междуведомствената работна група (МРГ), на която член е и ЕЦТП. Обсъдиха се предложения за понижаване на избрани критерии, свързани със светлоотразителността и коефициентите за противодействие на хлъзгане SRT в новата Наредба за пътна маркировка;

2. Идеята по точка 1 идва от сдружението в частна изгода " Клъстър Бултехнопласт ", което обаче също е член на МРГ;

3. Трима от членовете на Управителния съвет на " Клъстър Бултехнопласт " са управители на две компании, които имат подписани контракти с АПИ - за поддръжка на републиканската пътна мрежа, по-конкретно за полагане на пътна маркировка;

4. В началото на въпросното съвещание на 09.04.2024 г. представителите на ЕЦТП предложиха да не се преглеждат хрумвания, идващи от компании, обслужващи частни ползи, тъй като тези компании точно имат интерес от намаление на критериите, с цел да усилят облагите си за сметка на качеството на пътната маркировка, респективно на живота и здравето на пътуващите по републиканската пътна мрежа;

5. Искането по т. 4 от ЕЦТП освен, че не бе признато, а даже в отбрана на предложенията на " Клъстър Бултехнопласт " бе изнесена информация от н. с. хим. Дафинка Пангарова от Института за пътища и мостове (ИПМ), държавна институция, която кардинално дава отговор за инспекцията на качеството точно на пътната маркировка;

6. Историята не свършва до тук. На идващия ден получихме два протокола, съдържащи информация и от изпитателната лаборатория на ИПМ за изпитване на материали за пътна маркировка;

7. От протоколите излиза наяве, че изпитваната пътна маркировка не покрива минималните изисквания на член 7, алинея 11 от настоящата Наредба №2 от 2001 година на Министерство на регионалното развитие за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка

8. Г-жа Пангарова и н. с. инж. Веселин Димитров от ИПМ обаче вършат забележка в протоколите, че получените резултати може да се дължат на замърсяване и може да се разгласят за допустими.

9. След въпросното заседание ЕЦТП насочи публично запитване към министъра на районното развиване и благоустройството госпожа Виолета Коритарова по отношение на създалата се обстановка. Задаваме въпроси, несъмнено отговори не получаваме, даже писмата, които изпращаме, не се входират в точния момент. Попитахме и дали съгласно новия министър е редно до работата на МРГ да се позволяват частни компании.

Още чакаме отговори, само че е редно и обществено да зададем следните въпроси, като с това се обръщаме към всички виновни институции:

1. Редно ли е длъжностни лица от ИПМ да търсят метод да оправдават непокрити изисквания за качеството на пътна маркировка и по този начин да се внушава, че няма нищо необичайно в това критериите да са по-ниски?

2. Нормално ли е длъжностни лица да извеждат заключения от извършени проби по метод, който да съвпадне с предложения за понижаване на критерии, които още не са влезнали в действие, идващи по-рано от страна на съдружие в частна изгода, по-точно от негови членове, които имат контракти с АПИ, и които точно ИПМ би трябвало да ревизира?

3. Редно ли е лица, компании и съдружие с явен частен интерес да са част от МРГ на Министерство на регионалното развитие и да вземат участие в разискванията за изменение на нормативни актове?

4. Не е ли разумно да се допуска, че приемане на занижени критерии по отношение на пътната маркировка е директна опасност за здравето и живота на всички участници в придвижването по пътищата?

5. Смятат ли героите във всичко разказано нагоре, че тази игра с сигурността визира в действителност и самите тях, и техните близки?

6. Съгласни ли са българските жители някой да си играе с техния живот и тяхното здраве за сметка на облагата на две или три компании и кое е по-важно - животът ни или облагата?

7. Докога ще поносим джоба на служителите да се цялостни за сметка на човешките жертви и ще има ли този път обективно и почтено следствие и уволнени държавни чиновници?

Въпроси доста, само че също като с пътната маркировка в България, предпочитание да се дадат отговори липсва ".

Източник: glasnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР