Колекторската агенция е медиатор в отношенията между просрочил клиент и

Колекторската агенция е медиатор в отношенията между просрочил клиент и ...

ЕОС Матрикс – за свят без дългове.


Колекторската агенция е медиатор в отношенията между просрочил клиент и неговия кредитор

Все повече компании си партнират с външен доставчик на услуги по събиране на вземания (източник: ЕОС Матрикс)

Международната финансова група EOS Group е с основен фокус на дейността си събиране и управление на вземания. Тя има над 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания. Групата има повече от 60 дъщерни компании в 25 държави и една от тях е ЕОС Матрикс България.

ЕОС Матрикс съществува от повече от 15 години на пазара и е най-голямата колекторска агенция в България. Като такава, тя е специализирана в професионалното управление на просрочени вземания. В компанията работят повече от 350 служители, които са обучени да прилагат международно приети добри практики за работа с клиенти. Агенцията е член на Германо-българска индустриално-търговска камара и е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България, чийто председател е Райна Миткова-Тодорова, управляващ директор на ЕОС Матрикс.

В края на септември месец 2018-а година ЕОС Матрикс представи пред българската общественост данните от проучването „Навици на плащане в Европа” 2018, което EOS Group провежда всяка година. То се проведе за 11-и пореден път съвместно с Kantar TNS, обхващайки общо 3 400 компании в 17 европейски държави.

В обобщение може да се каже, че резултатите са положителни и бележат подобряване на навиците на плащане на физическите и бизнес клиентите в сравнение с предходни периоди. Интересен факт от проучването е, че все повече компании си партнират с външен доставчик на услуги по събиране на вземания – 44% (увеличение с 2 пункта спрямо 2017 г.).

ЕОС Матрикс, като колекторска агенция, се явява като медиатор в отношенията на просрочилия клиент и неговия кредитор. От една страна, използването на услугите на ЕОС Матрикс освобождава значителен вътрешен ресурс на компаниите, който може да бъде насочен към основната дейност на фирмите. От друга страна, професионалното управление на просрочените вземания гарантира коректното отношение към потребителите. Служителите на ЕОС Матрикс се стремят да установят причините за всяко забавено плащане и да предложат различни варианти за справяне със ситуацията.

Според данните от проучването на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, България се нарежда на първо място в Източна Европа по върнати приходи с помощта на колекторски компании. В цифри това са 11,1% от годишния оборот на фирмите, като това се измерва с подобрената ликвидност на фирмите. Тези средства се връщат обратно в икономиката, като всяка една компания избира как да ги разпредели. В България 58% избират да погасят собствени задължения, 48% запазват или създават нови работни места, 44% избират да вложат сумата в пазарно разрастване, 33% инвестират в научна и развойна дейност, 26% – на финансовия пазар.

Източник: technews.bg