кадри Нова телевизия, Вихрогон, Pixabay: Вали гърми 1368 лева от

...
кадри Нова телевизия, Вихрогон, Pixabay: Вали гърми 1368 лева от
Коментари Харесай

Вали гърми 1368 лева от заплатата остават за теб, реши Асен Василев

кадри Нова телевизия, Вихрогон, Pixabay: Вали гърми 1368 лв. от заплатата остават за теб, реши Асен Василев

Докато всички разискват мярката „ бонус-донос “ и по какъв начин тя ще се отрази на връзките в обществото, едно значимо предложение на Асен Василев и министерството му минаха на назад във времето. А то може би е по-важно за повече хора.

С предложение за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс финансовото министерство лимитира Национална агенция за приходите да запорират всички пари на длъжниците си. Дори и да се стигне до запор, данъчните нямат право да пипат сумата от 1368 лв. от заплата.Сумата не е инцидентно определена, тя се образува по специфична формула. Тя звучи малко комплицирано, само че изчислението ѝ не е проблем. Национална агенция за приходите няма да имат право да взима минималната заплата плюс 50 на 100 от разликата сред междинната брутна работна заплата в страната за предишно тримесечие.

Изчислението наподобява по този начин: В момента минималната заплата е 780 лева По публична статистика у нас междинната заплата за второто тримесечие на годината е 1957 лева Така изчисленията демонстрират, че на длъжника би трябвало да му останат 1368 лв. най-малко по сметката.
Парите, които не се пипат, би трябвало да идват от заплатата
Експертите напомнят, че министерството на Асен Василев вкара сходна отбрана на длъжниците още с късното гласоподаване на държавния бюджет за 2023 година. Бързането обаче тогава изигра неприятна смешка на финансистите на страна, тъй като се оказа, че смяната отваря малка врата в закона за друго пояснение.„ Тънкият миг “ в концепцията на Министерството на финансите е, че въпросната сума от 1368 лв. остава непокътната единствено в случай че източникът ѝ е работната заплата на длъжника.

За приходите от пенсии и стипендии Национална агенция за приходите ползват формулата от предходната година, при няма да пипат единствено сумите в размер до минималната заплата.

Съвсем разнообразни са разпоредбите, в случай че човек не изплаща отговорностите си не към страната, а към частни компании или жители. Там сумите, които не могат да се запорират се пресмятат по друга формула, в която се регистрира и дали длъжникът има деца или не.

В България да стане като в Съединени американски щати и Англия, това предложи финансовият министър Асен Василев.

Делян Пеевски обаче го разубеди бързо.

Василев към този момент беше подготвен с крачка в тази посока да се одобри смяна в законите за налозите.
От финансовото министерство предложиха ясна скица:Всеки, който подаде сигнал до Национална агенция за приходите за укриване на налози, ще  получава 10% от укритата сума.
Ако изпортите ваш прочут, че не е платил 100 000 лв. налог – печелите едни бързи 10 000 лв..

Блиц новината бе водеща по БТВ и Нова.

Администрацията на Асен Василев направи предлагането, тъй като в България укриването на налози е много всеобща процедура, само че никой не подава сигнали към властта, даже и да има сигурна информация за това.От Национална агенция за приходите обаче са наясно, че е изцяло допустимо да бъдат безусловно затрупани с доноси, че някой мами страната.
Затова те смятаха да изискват съответни данни за нарушавания, които не са им известни досега.
Бонусът от 10% ще се заплащат единствено когато събраните средства в следствие от сигнала са над 3000 лв..

Идеята беше надалеч от Народното събрание, което трябваше да реши дали да я одобри. Предложението беше в стадий на публично разискване и всеки, който има мнение по нея, може да го изпрати на финансовото министерство.Заедно с бонуса за сигнал за укриване на налози, Асен Василев и чиновниците му оферират и други забавни корекции в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Гъбарите, събирачите на трюфели, билки и диви плодове и подправки се предлага към този момент да заплащат патентен налог. В момента те заплащат единствено налог за приходите си, като ползват документи от изкупуването на продукцията им.

Други оповестени за обществено разискване оферти на министерството на Асен Василев плануват данъчно поощряване на санирането на жилищни здания, както и промени на сумите, върху които може да се афишира запор.

Ето и точния текст:
„ Допълнителни доходи вследствие на подадена информация
Чл. 79а. (1)

Когато вследствие на подадена информация, съдържаща съответни обстоятелства и
условия, които не са били известни на органите по приходите, се открият
спомагателни обществени отговорности, сума в размер 10 на 100 от спомагателните доходи за
бюджета, представляващи налози, наложителни осигурителни вноски и лихвите върху тях,
открити вследствие на подадената информация, и събрани от Националната организация за
приходите върху укрити и/или недекларирани облагаеми покупко-продажби, приходи, облаги и
имущества, се дава като заплащане на лицето, което е подало информацията.
(2)

Правилото на алинея 1 се ползва когато спомагателните отговорности, открити
в резултат на подадената информация, са в размер минимум на 3 000 лева
(3) Правилото на алинея 1 не се ползва, когато подадената информация е налична в
обществено налични източници, в това число средства за всеобщо осведомление, телевизионни
стратегии, изявления на книжен притежател, електронни записи или интернет изявления.
(4) Правилото на алинея 1 не се ползва когато лицето, изпращащо информацията, е
получило достъп до нея в качеството му на чиновник в приходната или митническата
администрация или чиновник в държавната администрация с пълномощия за осъществяване на
надзор за съблюдаване на нормативни правила и/или за осъществяване на инспекции и/или за
определяне на административни нарушавания.
(5) Информацията по алинея 1 може да се подава до всяка териториална дирекция или до
централното ръководство на Националната организация за приходите, документално или по електронна
поща, посочена на интернет страницата на организацията, като съдържа минимум следното:
1. трите имена, адрес, телефон и електронен адрес на подателя, в случай че има такъв;
2. имената и други данни за идентифициране на физическото лице или наименование и други
данни за идентифициране на юридическото лице, за което се подава информацията;
3. по опция данни за местоработата на физическото лице или данни за адрес на
ръководство или обект, в който се прави активността на юридическото лице, за което се
подава информацията;
4. съответни и допустимо по-детайлни данни за облагаеми покупко-продажби, приходи, облаги и
имущества, за които лицето смята, че са укрити и/или недекларирани и за тях не са импортирани
дължими налози и/или наложителни осигурителни вноски;
5. дата на подаване на информацията, в случай че същата се подава писмено;
6. банкова сметка на подателя, по която да се преведе сумата на възнаграждението по
алинея 1;
7. автограф, в случай че информацията се подава документално.
(6) Към информацията по алинея 5 може да се приложат всевъзможен тип материали и
документи, подкрепящи изложените в нея данни и изказвания и/или позовавания на документи,
в т. ч. изтъкване на данни за лица, които биха могли да потвърдят обявените данни и/или да
дават спомагателна информация.
(7) Ако подадената информация не дава отговор на условията по алинея 1 и/или алинея 5, на
лицето се изпраща известие за премахване на позволените нередовности в 14-дневен период
от приемане на известието.
(8) Ако нередовностите не бъдат отстранени в периода по алинея 7 или в случай че се откри, че са
налични събитията по алинея 3 и/или алинея 4, лицето се уведомява, че по отношение на подадената от
него информация не са използвани разпоредбите на алинея 1.

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg