Жалбоподателите по осем жалби пред ЕСПЧ се оплакват от лошите ...

Жалбоподателите по осем жалби пред ЕСПЧ се оплакват от лошите

Правителството одобри изплащането на общо 26 850 евро обезщетения по осем жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по осем тъжби пред Европейски съд по правата на човека се оплакват от неприятните санитарно-битови условия в пандизите и арестите, в които са обитавали през разнообразни срокове от време, и в частност от претъпканост в килиите, съществуване на насекоми/гризачи, липса на пресен въздух и естествена светлина, стеснен достъп до тоалетна, липса или неприятно качество на спално долни дрехи, мебели и други Всички жалбоподатели са завели искове за вреди, като трима от тях не са получили компенсации от националните административни съдилища. С оглед практиката на Европейски съд по правата на човека, размерът на присъдените компенсации на част от жалбоподателите не може да бъде счетен за съответно обезщетение за претърпени вреди на национално равнище и е по-нисък от стандартите на Съда за заслужено обезщетение.

Настоящите тъжби са сходни с делата „ Неилков и други против България “, № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „ Димитър Ангелов против България “, № 58400/16, 21 юли 2020г. и други и съставляват добре открита процедура на Съда.

В светлината на константната си процедура Европейски съд по правата на човека спомага на страните да реализират другарски съглашения по жалбите. Жалбоподателите, с изключение на един от тях, одобриха изискванията на споразуменията. За извънсъдебното споразумяване на разногласието, със подписване на седем другарски съглашения и одобрение на едностранна декларация, българското държавно управление следва да се съгласи да изплати на жалбоподателите компенсации в общ размер на 26 850 евро за всички неимуществени вреди, разноски и разходи.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg