Изменения в закона за Електронното управление ще улеснят гражданите и

...
Изменения в закона за Електронното управление ще улеснят гражданите и
Коментари Харесай

Ще заявяваме е-услуги и без електронен подпис


Изменения в закона за Електронното ръководство ще улеснят жителите и бизнеса
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерският съвет одобри законопроект, с който се вкарват значими промени в Закона за електронното ръководство. С тях се вземат решение основни въпроси от първостепенна значимост за въвеждането на действително електронно ръководство в страната .

Измененията са ориентирани към удобства за жителите и бизнеса, които доста ще понижат административната тежест и ще ускорят обслужването, което страната и общините са длъжни да дават по закон. Основните оферти за смяна са следните:

Електронните услуги ще могат да се декларират без дипломиран електронен автограф от физически лица – с цел да ги заявим ще е нужно единствено да влезем със средство за електронно идентификация с уместно равнище на сигурност, след което ще подаваме заявката, попълвайки онлайн форма.

 При декларирано единодушие, в системата за несъмнено електронно връчване ще бъде допустимо електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За задачата се предлага изменение на член 43 от Закон за административните нарушения и наказания, с което се урежда редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за определяне на административно нарушаване,
Всичко за Вашата сватба
формирани в отсъствието на нарушителя, или наказателно разпореждане.

 Отпадат като условие всевъзможни хартиени документи и други физически носители (включително стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в указател.

 Ще бъдат понижени таксите за административни услуги, когато те се дават по електронен път. Регламентира се институтът на медиатора при даване на административни услуги. Така хората, които не употребяват осведомителните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се постановат да пътуват до по-голямо обитаемо място, с цел да заявят административна услуга. Такива медиатори могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който офиси наоколо до жителите.

 Създава се опция за цялостна електронизация на административни процеси посредством включване на спомагателни лица като първоначални админи. Ще се вкара обвързване за служебно даване на информация за субекти отвън държавната администрация, които вземат участие в административното обслужване.

 Налага се обвързване за водене на регистри в електронен тип, в това число посредством система за централизирано ръководство на регистри.
Източник: technews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg