Институтът за пазарна икономика изчисли, че точно 146 дни работим ...

Институтът за пазарна икономика изчисли, че точно 146 дни работим

Точно 146 дни работим за държавата през 2022 г.

Институтът за пазарна стопанска система пресметна, че тъкмо 146 дни работим за страната през 2022 г. Затова по този начин нареченият Ден на " данъчната независимост " настава на следващия ден, на 26 май.

Сметките са направени на база заложените в държавния бюджет за 2022 година 57 милиарда лв. за обществени разноски. За изработването им са нужни най-малко 146 дни, пишат от ИПИ. Броят им дава отговор на доходи по консолидираната фискална стратегия в размер на 40% от Брутният вътрешен продукт на страната, оповестява OFFnews.

През последните 2 година, вследствие на по-високите равнища на преразпределение през бюджета, датата на данъчната независимост у нас се измести от средата към края на месец май. Непосредствено преди пандемията равнищата на преразпределение са от порядъка на 36-37% от Брутният вътрешен продукт на страната, а бюджетното салдо е към нулата, само че след нея през 2020 година се следят възходяща роля на страната и относително високи равнища на бюджетен недостиг.

Средносрочната бюджетна прогноза на страната планува консолидираните доходи да се задържат на равнища към 40%, а бюджетният недостиг да остане към или даже над 3% от Брутният вътрешен продукт най-малко до 2024 година Това значи, че денят на данъчната независимост ще се задържи в края на май и в идващите години.

През 2022 година в бюджета е заложен недостиг в размер на 5,9 милиарда лева (4,1% от Брутният вътрешен продукт на страната). Те се равняват на над 15 дни за отработване. Това са спомагателните дни, през които стопанската система би работила единствено за бюджета, в случай че трябваше да покрие и планувания недостиг.
" Наричаме ги дни за отработване, защото дефицитът в последна сметка тежи върху данъкоплатците – въпреки и отсрочено в бъдещето " - коментират от ИПИ.

Заедно с това България получава безплатна помощ от европейските жители. Заложените приходи от бюджетна на Европейски Съюз са над 5,1 милиарда лева Трансферите от Европейски Съюз на процедура ни икономисват близо 13 дни работа за страната.

Официалната дата на данъчната независимост – 26 май - регистрира всички доходи, в това число „ приноса “ на европейските данъкоплатци.

И през тази година главно ще работим с цел да платим две съществени групи от налози. Общо за директните налози и обществените и здравните осигуровки са ни нужни близо 58 дни – 24 дни за директните налози и 34 дни за осигурителните фондове. За косвените налози са ни нужни 54 дни, като близо 38 дни са единствено за приходите от Данък добавена стойност. Имуществените налози, които са основен приходоизточник за общините, ни лишават малко над 3 дни. За неданъчните доходи са ни нужни 18 дни, като тук най-голяма тежест имат постъпленията от другите такси за жители и бизнес.

Предстоящата актуализация на бюджета през тази година, в това число приемането на така наречен ограничения против инфлацията, най-вероятно ще промени главните бюджетни индикатори и е допустимо да измести още деня на данъчна независимост. Високата инфлация, която въздейства както на приходите в бюджета, по този начин и на номиналния размер на Брутният вътрешен продукт, също ще окаже своя резултат върху изчисленията на база заложеното в бюджета. Въпреки това, по-високите равнища на преразпределение остават водещата вест във връзка с данъчната независимост. Най-голямата тежест обичайно пада върху работещите, за които данъчната независимост ще настъпи при започване на лятото.

Източник: petel.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg