IHG (InterContinental Hotels Group) играе важна роля в стремежа към ...

IHG (InterContinental Hotels Group) играе важна роля в стремежа към

Технология на АББ намалява потреблението на енергия на хотел InterContinental Madrid с 40%


IHG (InterContinental Hotels Group) играе значима роля в устрема към резистентност със своите над 5 500 хотела и общо 15 търговски марки в близо 100 страни по света. Чрез системата си Green Engage, IHG са съумели да понижат своя въглероден отпечатък на едно населявано помещение с 15% сред 2013 и 2017 година Ключова зона на фокус в намаляването на потреблението са ОВК (HVAC) системите, които могат да употребяват от 60 до 80% от цялата енергия, употребявана от един хотел.

Хотел InterContinental Madrid е значим триумф в системата Green Engage на IHG. Разположен в Пасео де ла Кастеяна, петзвездният хотел е същинска забележителност в туристическия отрасъл на Испания през цялата си 65-годишна история. Той посреща към 100 000 посетители годишно, включително президенти, кралски особи, известни персони и бизнес водачи.

“Чрез програмата Green Engage на IHG, всеки хотел би трябвало да реализира избрани екологични цели. Но в никакъв случай не може да има каквито и да било взаимни отстъпки с комфорта или удобството на нашите гости”, изясни Естебан Родригез, основен инженер на InterContinental Hotel Madrid. Подробно енергийно изследване, извършено от Exel Industrial, формалният снабдител на АББ по продажби, поддръжка, обслужване и инженерство в Мадрид, разкрило, че потреблението на енергия на хотела е високо, изключително в осемте помпени групи, които обслужват неговите HVAC системи и доставката на топла вода за хотелските стаи, кухните и други уреди.

На база на тези открития, помпените системи биват оборудвани с 13 високочестотни регулатори ACH550 на АББ и 16 електрически мотори с клас на енергийна успеваемост IE3, след което биват интегрирани в системи за сградно ръководство. Това възобновяване дава на цялата система по-голяма непоклатимост и по-висока енергийна успеваемост, защото скоростите на моторите към този момент са нагласени да дават отговор на точното търсене във всеки един миг.

Интелигентните решения за задвижване на АББ обезпечават икономии на енергия от към 40%, подпомагайки InterContinental Madrid освен да посрещне, само че и да надмине своите цели по системата IHG Green Energy. В рамките на към година това прави до 445 000 киловатчаса, намалявайки годишната сметка за електричество на хотела с 37 000 $, което пък ще осъществя предстоящата възвращаемост на инвестицията за по-малко от две години.

В резултат на програмата Green Engage, въглеродният отпечатък на хотела е намалял с 253 тона въглероден двуокис (CO2) на година. Ако сходни икономии на енергия могат да се репликират в единствено един на всеки четири от почти 187 000-те хотела в света (според STR Global), световните излъчвания на CO2 могат да бъдат понижени с съвсем 12 милиона тона годишно - резултат, сходен на затварянето на три въглищни електроцентрали.

Според проучване, оповестено от Международното туристическо партньорство (International Tourism Partnership/ITP), хотелиерският бранш понастоящем има 1 % дял от всички световни излъчвания. Тази цифра ще нараства с процъфтяването на туризма, като общият брой хотелски стаи в целия свят се чака да нарасне от 17.5 милиона до над 25 милиона до 2050 година.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е новаторски софтуерен водач в региона на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в нововъведенията, АББ през днешния ден написа бъдещето на промишлената цифровизация с две оферти с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени браншове от естествени запаси до приключени артикули. В качеството си на главен сътрудник на Формула Е, напълно електрическият интернационален клас моторни спортове на FIA, АББ не престава да тласка границите на електрическата подвижност оттатък вероятното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива активност в над 100 страни и разполага с към 147 000 чиновници.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg