Френското правителство представи план от 20 мерки за имиграционната политика,

Френското правителство представи план от 20 мерки за имиграционната политика, ...

Франция въвежда квоти за икономически мигранти.


Френското правителство представи план от 20 мерки за имиграционната политика, който включва въвеждане на квоти за икономическата имиграция според нуждите на трудовия пазар. Мерките бяха обсъдени от правителството, а предстои дискусия и с европейските партньори на страната, обяви премиерът Едуар Филип.

„Основната цел на новата политика е връщането обратно на контрола върху имиграцията. Това означава да изразим и приемем ясни избори за приемането и интегрирането на мигрантите. Основната линия, по която ще върви тази интеграция е трудовата заетост“, каза Едуар Филип.

Една от основните мерки е въвеждането на квоти за икономическите мигранти, предвиждаща 33 000 трудови визи за сектори с недостиг на работна ръка – техният списък ще бъде уточнен по-късно и обновяван периодично.

Източник: econ.bg