Фонда на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента

...
Фонда на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента
Коментари Харесай

Задава ли се нова голяма кражба на милиони?

Фонда на фондовете започва пазарни съвещания за два нови инструмента с общ бюджет от над 86 млн. евро. Допитването до пазара ще се организира до 8 март.

В рамките на срещите ще се разискват благоприятни условия и фактори, свързани с рисковото финансиране, конструкция на финансовите принадлежности, размер на ресурса, териториално систематизиране, реализирани резултати, метод на систематизиране на приходите.

Ще се дискутират и тактики и набиране на евентуални вложения, индикативни условия на финансиране, предстоящи параметри, в това число нужда от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и други

Двата нови инструмента са “Фонд Иновации в предприятията ” и “Фонд за софтуерен трансфер ”.

“Фонд Иновации в предприятията ” е с общ бюджет от 32,17 млн. евро и се финансира стратегия “Конкурентоспособност и нововъведения в предприятията ”. Чрез него ще се оказва поддръжка на планове с целстимулиране на предприемаческата интензивност за основаване на компании, основани на нововъведенията и разработващи артикули и услуги с висока добавена стойност, създаване на устойчива екосистема с висок иновационен капацитет,подобряване на достъпа до познания, технологии и нововъведения в по-слабо развитите райони и ускорение на прехода към стопанска система на знанията.

“Фонд за софтуерен трансфер ” е с бюджет от 56,6 млн. евро и е финансиран по стратегия “Научни проучвания, нововъведения и цифровизация за умна промяна ”. Той ще се извършва в композиция с безплатна финансова помощ, в това число и в границите на една интервенция.

Ще предизвиква развиването на капацитета в предпочитаните области на Иновационната тактика за умна специализация 2021-2027 и ще способства за създаване на мост сред науката и бизнеса. Ресурсът ще се насочи към спин-оф компании, започващи високотехнологични компании и предприятия, основани на знанието като част от индустриални стартъп системи, преобразяване на научни разработки в пазарно използвани артикули и технологии, комерсиализация и ръководство на интелектуалната благосъстоятелност.

Ще се подтиква и процесът на разрастване и акселерация на започващи компании към развити промишлености и клъстери.

Желаещите да се включат в срещите могат да запазят час авансово и да получат повече информация за “Фонд Иновации в предприятията ” и “Фонд за софтуерен трансфер ” на уеб страницата на Фонда на фондовете - https://www.fmfib.bg.

От Фонда на фондовете оповестиха още, че има рекорден брой от 24 заявки за ръководството на 100 млн. евро в поддръжка на българските стартъпи посредством “Фонд Предприемачество ” - това е първата процедура за дялов инструмент за новия програмен интервал до 2027 година

Програмата е разграничена на три подфонда - за ранен стадий на поддръжка с бюджет от 30 млн. евро, рисков капитал със същата сума и финансиране за напредък на компании в размер на 40 млн. евро.
Предоставеният обществен запас от 100 млн. евро се чака чрез привлеченото в допълнение съфинансиране от частни вложители да доближи обща сума от близо 126 млн. евро.

Средствата ще са налични за фирмите от началото на 2025 година и ще се употребяват в интервал от 5 години. От Фонда на фондовете показват, че се чака те да бъдат катализатор за българската стартъп и иновационна екосистема и ще обезпечи основаването на нови започващи бизнеси и следващо развиване на към този момент подкрепеното портфолио от вложения.
Източник: lupa.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР