Европейският съюз си е поставил две основни цели за цифровата

...
Европейският съюз си е поставил две основни цели за цифровата
Коментари Харесай

Мартин Матеев: МСП в България трябва да ускорят цифровизацията, за да бъдат конкурентноспособни

Европейският съюз си е сложил две съществени цели за цифровата промяна на предприятията до 2030 година. Първата цел е над 90% от дребните и междинни предприятия (МСП) да доближат най-малко главно равнище на дигитален интензитет. Втората цел е 75% от фирмите да внедрят облачни услуги, да правят разбор на огромни осведомителни масиви или да употребяват изкуствен интелект. Цифровият интензитет на бизнеса се мери с показателя за цифрова активност (DII), който прави оценка потреблението на 12 разнообразни цифрови технологии, в това число потребление на изкуствен интелект или осъществяване на електронни продажби.
" Големите предприятия в България осъзнаха сериозната роля на цифровизацията и интензивно влагат в облачни услуги, разбор на данни и изкуствен интелект, с цел да останат конкурентоспособни на европейския и международния пазар. За страдание, дребните и междинни предприятия към момента не възприемат изцяло тази нужда. Важно е и те да схванат, че цифровизацията не е мода, а жизненоважен инструмент за повишение на успеваемостта, продуктивността и пазарното наличие. Ако не ускорят своите старания в тази тенденция, рискуват да изостанат доста и да изгубят своята конкурентоспособност ", разяснява Мартин Матеев - създател и изпълнителен шеф на стартъп компанията Nula.bg, която сътвори първата напълно облачно основана система за ръководство на счетоводство и финанси в България.
 
 Мартин Матеев Мартин Матеев Източник: STEAM NET
Според годишното издание, оповестено от Евростат, през 2023 година, близо 60% от всички предприятия в Европейския съюз са достигнали главно равнище на цифрова активност. Повечето от дребните и междинни предприятия записват ниски равнища на цифровизация, като делът на фирмите с главно равнище на дигитален интензитет варира от 27% в Румъния и 28% в България до 80% в Швеция и 86% във Финландия.
 
" Облачните технологии и изкуственият разсъдък сега са главен мотор на цифровата гражданска война в актуалното бизнес пространство. Големите предприятия ги одобряват като стратегически принадлежности за развиване и нововъведения, до момента в който дребните и междинни предприятия към момента се двоумят. Въпреки това, тези технологии съставляват неминуем стадий от еволюцията на бизнеса. За дребните и междинни предприятия е от значително значение да ги възприемат и да ги употребяват като средство за повишение на успеваемостта и конкурентоспособността си, а също по този начин и за основаване на нови благоприятни условия за напредък. Въпреки това, че този вид технологии се възприемат малко мъчно в България, нашите наблюдения през последните две години стават все по-положителни - тематиката за цифровизация на финансовите  и счетоводни процеси провокира все по-голям интерес измежду притежателите на бизнес и експертите в тази област. Нашата система е напълно облачно основана и употребява изкуствен интелект (AI), като най-голяма изгода има в обработката на първоначални счетоводни документи, което автоматизира над 85% от ръчните счетоводни процеси ", разяснява още Мартин Матеев.
 
Годишното издание за цифровизация показва още, че през 2023 година 45% от предприятията в Европейския съюз са закупили услуги за калкулации в облак, като огромните предприятия са по-склонни да изберат облачни решения спрямо дребните и междинни предприятия.  Технология, посочена като бързо разрастваща се е изкуственият разсъдък (AI), която предходната година е употребена от 8%. Както и при изчисленията в облак, потреблението им е по-често срещано в огромните компании, в сравнение с в дребните и междинни предприятия. Сред страните от Европейския съюз потреблението на изкуствен интелект е най-високо в Дания и Финландия, следвани от Люксембург и Белгия. За разлика от тях, тя е най-ниска в Румъния, България, Полша, Унгария и Гърция.
 
Повече за Мартин Матеев
Мартин Матеев е създател и изпълнителен шеф на българската стартъп компания Nula.bg. Той е сериен бизнесмен с над 15 години опит в областта на интернет стартъпите в Ню Йорк, Съединени американски щати. Мартин Матеев е основен идеолог за основаването, сполучливото пускане и развиване на новаторското софтуерно решение за ръководство на бизнес финанси Nula.bg, воден от задачата си да подкрепи дигитализацията и модернизирането на бизнес средата в България.
 
Мартин Матеев приключва бакалавърска степен по компютърни науки в университета Ramapo College of New Jersey в Америка, като през годините приключва и курсове по логика на психиката и антропология в New School of New York. В ранните години на своята кариера, той се занимава с програмиране и компютърни технологии, като бързо става специалист в региона. Неговата пристрастеност към технологиите и развиването на интернет го води до редица сполучливи предприемачески инициативи. В Америка, той е основен механически шеф (CTO) и подкрепя сполучливото развиване на новинарския и медиен уеб страница MIC, който е фокусиран върху настоящи събития, просвета, технологии и обществени въпроси.
 
Мартин Матеев съчетава своите механически познания с обстойно схващане за логиката на психиката и човешкия аспект в бизнеса. Този интегриран метод му оказва помощ да създаде решения, които освен дават отговор на техническите условия, само че и разсънват интереса и мотивацията на хората, да ги употребяват. След като учи и работи в Америка, той се завръща в България с задачата да подкрепи дигитализацията и модернизацията на бизнеса и институциите.
 
Повече за Nula.bg
Nula е онлайн бизнес програмен продукт, създаден за новаторско и интелигентно ръководство на финансите, счетоводството, личния състав и данъчните отговорности. Той е подобаващ както за притежатели на бизнеси, по този начин и за финансово-счетоводни компании, работещи с микро, дребни и междинни предприятия.
 
С възходящата нужда за по-ефективно и несъмнено ръководство на финансите, Nula дава опция за следене на данни и разбори в действително време, които служат като катализатор за вземането на осведомени и стратегически бизнес решения.
 
Nula освен дава бистрота и сигурност в ръководството на финансите, само че и автоматизира ръчните и повтарящи се процеси, което води до значително понижаване на оперативните разноски. С технологии, основани на изкуствен интелект, Nula усъвършенства финансовите интервенции и подкрепя бизнеса да реализира непоклатимост и напредък.
 
Иновативното софтуерно решение, създадено от българската стартъп компания Cloud Tech, е благонадежден сътрудник за всеки бизнес, ориентиран към реализиране на финансов триумф и конкурентно преимущество в динамичната среда на актуалния пазар.
 
Повече информация можете да откриете на адрес https://nula.bg/
Източник: zonanews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР