Една от основните ни цели е да гарантираме стабилността на ...

Една от основните ни цели е да гарантираме стабилността на

БСП – София: Трябва да запазим поносимата цена на парното |

Една от главните ни цели е да подсигуряваме стабилността на " Топлофикация-София " и опазване на обществено поносимата стойност за всички консуматори на тази услуга. Консултантът „ Блек и Вийч “ предлага няколко пъти в годината, при другите флуктуации на стойността на естествения газ, да бъде обновена и стойността на топлинната енергия. Нали си представяте какво значи това за средностатистическия софиянец характерно в зимния срок. Това сподели Калоян Паргов, ръководител на групата на „ Българска социалистическа партия за България “ в СОС по време на днешната сесия.

Според него одобряването на отчета, изготвен от американските консултанти по отношение на техническа и финансова стабилизация и рационализация на мощностите и ръководството на сдружението, значи, че общинските съветници одобряват всичките постановки, изводи, заключения, рекомендации и насоки, че се съгласяват с тях и одобряват да върви в посоката, която той е начертал.

„ Недоумявам за какво се бърза с приемането този отчет, в случай че имаме подозрения “, съобщи Паргов и изясни, че социалистите оферират нов план за решаване, не тъй като желаят да спрат работата на консултанта или процеса, а тъй като желаят да са уверени, че пътят, който се предлага за развиването на „ Топлофикация – София “, е верен и ще докара до реализиране на задачите.

Председателят на групата на „ Българска социалистическа партия за България “ в СОС изрази подозрение във връзка с разработването на проект за надграждане на финансов ремонт и рекапитализация.

„ Догодина, когато стартираме да осъществяваме тази скица, ще се окаже, че сме в прорез със европейските регламенти за енергийна успеваемост. Изисква се най-малко 80% успеваемост на инсталацията за комбинирано произвеждане, а в отчета е записано по-малко от тази “, изясни той.

„ Има казуси, които би трябвало да се изследват в дълбочина. Трябва да се направи съпоставяне сред нашето техническо задание, отчета, който беше изработен преди 3 години от работната група и това, което ни е показано от консултанта, с цел да се уеднаквят визиите. Да не се окаже, че едно чакахме, но друго стана “, посочи Калоян Паргов.

Милка Христова изясни, че с този отчет се оферира Столичният общински съвет да утвърди напредъка на осъществяването на Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021г. и се възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния шеф на „ Топлофикация-София “ да подхващат нужните в действителност и правни дейности по осъществяването на дадените рекомендации.

„ Създава се усещане, че договорът за техническото консултиране е изпълнен и би трябвало да стартират дейности по направения от консултанта проект. Но това не е по този начин “, сподели Милка Христова и изясни, че с контракта на американския съветник е предоставено да извърши 11 задания.

„ По всяка от тях би трябвало да се изготви и даде обстоен писмен отчет, който следва да се включи като независима глава в окончателния отчет. Към момента консултантът е показал осъществяване единствено по два отчета по дилема №2-за правене на проект за рационализация, излекуване и рекапитализация и № 3-за правене на финансова стратегия за проекта и единствено тези два отчета са показани за одобрение в СОС. Все още не са изготвени такива съществени отчети като тези за правната и управническа конструкция, юридическия обзор на проекта, източници на доставка на оборудването и други “, посочи тя.

„ Считам, че позволяваме нарушаване, както на Решение №207 от 22.04.2021г. на СОС, по този начин и на съглашението по контракта с консултанта, защото на никое място в тях не се планува поетапно приемане от СОС на междинни отчети. При неналичието на финален отчет, в това число на предложена правна и управническа рамка, както и без осъществени съвещания и съгласувания с Министерството на енергетиката, КЕВР и БЕХ, започването на дейности по осъществяването на дилема 2 и 3 е необосновано и погрешно. Тя изрази и своето безпокойствие по обосноваността на финансовия модел и неговата надежност, както и заплахата Столична община да бъде принудена да поеме съществени финансови уговорки.

Милка Христова изясни, че по тези аргументи общинските съветници от Българска социалистическа партия са внесли собствен план на решаване, с който се оферира да се одобряват за сведение двата междинни отчета и да се извърши оценка на оферти механически модел за възобновяване на Топлофикация София, само че без да стартира прибързано осъществяване на тези отчети.

Диана Тонова настоя вносителят да изясни какви правни и в действителност дейности възлага на кмета на Столична община по осъществяване на рекомендациите.

„ Остава чувството, че се цели заобикаляне на Общинския съвет и даване опция на кмета да подписва празен чек “, съобщи Тонова.

Според Николай Велчев в разбора на американския съветник е пропуснато една от значение направление, свързано с геотермалната енергия. „ Възможностите на района са неглижирани. Става дума с изключение на за преструктуриране и стабилизиране на сдружението, само че и за новите действителности, в които то ще би трябвало да работи в бъдеще “, посочи Велчев и добави, че геотермалната енергия би трябвало да се употребява наедно с другите възобновяеми енергийни източници.

Предложеният от общинските съветници на Българска социалистическа партия нов план за решаване бе подсилен от пълномощниците на ДБ и самостоятелния консултант Борис Бонев, само че бе отритнат от болшинството на ГЕРБ – Съюз на демократичните сили и „ Патриоти за София “.

Източник: offnews.bg