Договор за интегрирана система за управление на трафика в Бургас

Договор за интегрирана система за управление на трафика в Бургас ...

В Бургас готвят интелигентна трафик система

Договор за интегрирана система за управление на трафика в Бургас сключи местната администрация. Той е на стойност над 1,9 млн. лева без ДДС, а изпълнител е консорциумът „Смарт Сити Системс“.
Поръчката е инженерингова, спечелена от обединение, което се състои от фирмите „Телелинк Сити“ ЕООД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Кандидати за нея са били също фирмите „Ес Ди НеТ Комюникейшънс“ ООД и „Сименс Мобилити“ ЕООД, както и консорциум „ИТС Бургас“ (между „Сиском Инженеринг“ АД, „Трейс Груп Холд“ АД и чешката„Крос Злин АС“).   
С новите дейности се цели надграждане на постигнатото с проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“.
Предвидено е да се проектира, създаде и монтира инсталация на интелигентна система за управление на трафика чрез надграждане на системата от бързи автобусни линии. Предвидено е ново трасе на бърза автобусна линия, с рехабилитация и реконструкция на пътни участъци по ул. “Булаир“, бул. “Демокрация“ и бул. “Стефан Стамболов“, изграждане на четири нови пешеходни светофара, на „бърз автобусен коридор“ по бул. “Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането.
Предстои надграждане на съществуващите и изграждане на нови „умни кръстовища“, оборудване на точки за събиране на трафик данни в рамките на града, въвеждане на допълнителни точки за видеонаблюдение с цел събиране на трафик информация, информационни табла за представяне на състоянието на трафика в реално време.  

Източник: actualno.com