До втория етап на конкурсите за директори на училища са

...
До втория етап на конкурсите за директори на училища са
Коментари Харесай

Всеки седми кандидат за училищен директор се проваля на първия етап

До втория стадий на състезанията за шефове на учебни заведения са позволени 311 претенденти. Те трябваше да отговорят на 50 въпроса с три разновидността за отговори. Минималният резултат за допускане до идващия стадий от състезанието беше 30 точки, като 14% от всички явили се не съумяват да го реализиран и не не престават напред, оповестиха от пресцентъра на МОН.

Кандидатите, които не престават към втория стадий, би трябвало да показват концепцията, която са подготвили за развиване на съответната просветителна институция. Вторият стадий стартира на 5 март по графици, направени от съответното РУО. Кандидатите ще бъдат осведомени за мястото на осъществяване в съответната област.

Заедно с концепцията на самия изпит те ще би трябвало да решат и два съответни проблема. За да се избегне субективният детайл, са създадени повече от 150 сходни проблеми. Всички те се базират на действителни обстановки, които са се случвали в българските учебни заведения и при които е било нужно неофициално използване на нормативната уредба, а лидерски метод.

Членовете на комисията ще имат право да задават въпроси, само че единствено относими към наличието на концепцията на претендента, въпросите и спецификата на длъжността.

Участниците в състезанието ще са без мобилни телефони, а целият изпит ще бъде видео и аудио заснеман от министерството.

За първи път изборът на шефове на просветителни институции е насочен не просто към намирането на админи, а към търсене на водачи, които биха съдействали за смяната в българското обучение.

Това е част и от подхванатите начинания на МОН за смяна на просветителната система и към понижаване на механичното възпроизвеждане на познания и образуване на повече умения и компетентности в учениците. За да се случи тази смяна, е значимо по какъв начин се управлява всяко едно учебно заведение. Затова и философията на разпоредбите на новите състезания е да бъдат определени освен нормативно готови хора, само че персони с голям брой качества и компетентности.

Конкурси за шефове бяха оповестени в 276 учебни заведения в цялата страна.

Кандидатите бяха 415, като до първия стадий на състезанието бяха позволени 376. От тях 11 не се явиха на теста. В случай че няма претендент за обещано учебно заведение или единственият претендент е изнемощял заради отсъствие или невисок резултат, конкурсна процедура се приключва.
Източник: lupa.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР