До края на септември тази година новоинсталираният капацитет на вятърна

...
До края на септември тази година новоинсталираният капацитет на вятърна
Коментари Харесай

Китай активно работи за справяне с изменението на климата

До края на септември тази година новоинсталираният потенциал на вятърна сила в Китай е преди всичко в света за 14 следващи години, което съставлява повече от половината от международния размер. Понастоящем съвсем 50% от инсталирания фотоволтаичен потенциал за произвеждане на електрическа енергия, половината транспортни средства с нови енергийни източници и една четвърт от новите зелени площи в света се намират точно в Китай.

Горепосочените данни добре изясняват за какво на Конференцията на страните по Рамковата спогодба на Организация на обединените нации (COP28), която се организира в Дубай, интернационалната общественост обръща много внимание на китайския принос в тази сфера.

Като най-голямата разрастваща се страна в света, Китай изигра основна роля в насърчаването на сключването и влизането в действие на Парижкото съглашение, полагайки старания за реализиране на устойчиви дълготрайни резултати. Пекин трансформира оправянето с изменението на климата в национална тактика. Китай развива голям брой политики за поддръжка на възобновимата сила, реализиране на пик на въглеродните излъчвания и въглеродна индиферентност, поощряване на регулирането на енергийната и транспортната промишлености и други Китайският пазар на въглеродни излъчвания покрива най-големия размер за излъчванията на парникови газове в света. През 2022 година излъчванията на въглероден диоксид в страната регистрират спад с над 51% по отношение на равнището им през 2005 година

В същото време Китай интензивно предизвиква световното ръководство на климата и дава поддръжка и помощ на други разрастващи се страни посредством механизма за съдействие на световния Юг. Например в Кения китайска компания пусна в употреба през 2019 година най-голямата фотоволтаична електроцентрала в Източна Африка с потенциал 50MW. Тя може да задоволи потребностите от електрическа енергия на 70 000 семейства или над 380 000 души. До края на юни тази година Китай е подписал 46 съглашения с 39 разрастващи се страни за обща работа в областта на климатичните промени като съдействие сред страните от световния Юг.
Източник: pogled.info

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР