Днес от Министерството на околната среда и водите потвърдиха, че ...

Днес от Министерството на околната среда и водите потвърдиха, че

МОСВ потвърди нефтопродукти, изтекли от Vera Su

Днес от Министерството на околната среда и водите потвърдиха, че взетите в срока от 15 до 17 октомври тестове от водите към кораба Vera Su показват съществуване на нефтопродукти. Басейнова дирекция " Черноморски регион " неотложно е уведомила ИА " Морска администрация " и Областния шеф на Област Добрич, като е издала наставления за предприемане на ограничения.

Самата инспекция е направена след сигнал от Гранична полиция за опалесценция на повърхността на водата и мощна миризма на нефтопродукти в региона на кораба. На 18 и 19 октомври регионът е проучен с летателен уред - дрон, при което е установено леке по продължение на бреговата линия в региона на случая.
 Вече разтоварват кораба Vera Su
Вече разтоварват кораба Vera Su

Работата на терен ще продължи непрекъснато

Наблюдението върху хода на почналата избавителната интервенция удостоверява, че с дейностите по разтоварването на кораба последователно ще бъде отстранен рискът от замърсяване на морските води.

Екипите за наблюдаване на Министерство на околната среда и водите не престават да наблюдават положението на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд за следене на интервенцията по разтоварване.

Източник: news.bg