Дивите прасета в Чернобил са обект на дългогодишна научна мистерия.

...
Дивите прасета в Чернобил са обект на дългогодишна научна мистерия.
Коментари Харесай

Парадоксът на дивата свиня в Чернобил

Дивите свине в Чернобил са обект на дългогодишна научна тайнственост. Докато радиоактивността на елените в района предвидимо понижава през десетилетията, дивата свиня остава изненадващо радиоактивна. Оказва се, че тези украински свине не са облъчени единствено от прословутата злополука от 1986 година, само че и от тестването на атомна бомба от 60-те години на предишния век.
 Мутиралите вълци на Чернобил
Мутиралите вълци на Чернобил

Вълците имат изменена имунна система, сходно на пациенти с рак, подложени на лъчева терапия

Радиоактивната е позволена през 2023 година от екип учени от университета на Виена и университета " Лайбниц " в Хановер, които съумяват да проследят произхода на радиоактивността благодарение на авангардни измервания. Чернобилската злополука от 1986 година изхвърля обилни количества цезий-137, радиоактивен изотоп с интервал на полуразпад малко над 30 години.

Тъй като са минали повече от три десетилетия от случая, учените чакат равнищата на изотопа да са спаднали с най-малко 50%. Този спад обаче не се следи при дивава свиня. Нивата на радиация остават съвсем непрекъснати през последните 30 години. Използвайки по-прецизни измервания, екипът съумява да види, че различен сходен изотоп е в деяние: цезий-135, който има доста по-дълъг полуживот. Тъй като изотопът е доста сложен за премерване, той не е открит преди този момент. 
 Снимка 666690

" Тъй като има толкоз дълъг интервал на полуразпад и рядко се разпада, не можете просто да го откриете с радиационни детектори. Трябва да работите с масспектрометрични способи и да положите релативно огромни старания, с цел да го различите тъкмо от другите атоми ", споделя професор Георг Щайнхаузер, специалист по радиация, който се мести от университета " Лайбниц " в Хановер във Виенския университет през 2022 година

" Сега успяхме да създадем това ", прибавя той. Става ясно, че дивите прасета в Чернобил към момента имат в телата си цезий-135, заради което месото им към момента създава високи равнища на радиоактивност. Това обаче повдига въпроса за какво глиганите са наранени, а елените или други диви животни наподобява не са.
 Снимка 666692

Най-вероятно има нещо общо с диетата на глиганите с еленови трюфели - гъба, която се намира на 20 до 40 сантиметра подземен. Цезият се стича в почвата доста постепенно, тъй че подземните трюфели едвам в този момент всмукват цезия, който е освободен при случая в Чернобил. В същото време еленските трюфели към момента са заредени с цезиеви изотопи от тестванията на нуклеарни оръжия по време на Студената война, разкрива IFL Science.

Благодарение на тази двойна доза радиация с постепенно освобождение, равнищата на замърсяване, следени при глиганите, остават релативно непрекъснати в продължение на десетилетия, до момента в който другите диви животни от Чернобил съумяват да се възстановят и даже процъфтяват.
 Жабите в Чернобил и по какъв начин и за какво са трансформирали цвета си
Още едно от " чудесата " на Чернобил

Еволюция в деяние

" Ако съберете всички тези резултати, може да се изясни за какво радиоактивността на еленските трюфели и след това на прасетата остава релативно непрекъсната през годините ", изяснява Щайнхаузер. " Нашата работа демонстрира какъв брой комплицирани могат да бъдат взаимовръзките в естествените екосистеми, само че също по този начин, че отговорите на такива загадки могат да бъдат открити, в случай че вашите измервания са задоволително точни ", прибавя той.
Източник: lifestyle.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР