Депутатите приеха промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, ...

Депутатите приеха промени в Закона за отбраната и въоръжените сили,

Депутатите отказаха да има Инвестиционен фонд за превъоръжаване

Депутатите одобриха промени в Закона за защитата и въоръжените сили, импортирани от служебното държавно управление. Новите текстове регламентират присъединяване на армията ни в интервенции, задачи и други интернационалните начинания в състава на многонационални военни формирования на наша територия.

Разширяват се опциите за осъществяване на военна работа на територията на страната. Това може да става в състава както на многонационални военни формирования при осъществяване на интервенции или задачи, по този начин на многонационални военни формирования или на длъжности в интернационалните организации или в други интернационалните начинания, прецизира dnes.bg.

Срокът за присъединяване в състава на посочените формирования на територията на страната няма да е не по-дълъг от една година. Той може да бъде продължен еднократно без единодушие на военнослужещия до 30 календарни дни със заповед на министъра на защитата по стимулирано предложение на началника на защитата. След авансово документално единодушие на военнослужещия двата периода могат да бъдат удължавани до една година.

Уеднаквява се срокът за командироване на представители на МО с този на мандата на чиновниците на Министерство на външните работи в задграничните представителства. Смята се, че също тъй ще се реализира синергия сред чиновниците на двете ведомства при отстояване на националните ползи и осъществяване на политиките на България, в подтекста на участието на страната в НАТО и Европейски Съюз. С тази смяна се търси и по-добро кадрово обезпечаване.

Спор провокира предлагането на Демократична България за ремонти в закона. В последна сметка планът на десните не беше признат. Той предвиждаше основаването на Инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчива защита. Според плана Фондът трябваше да бъде към Министерския съвет, в управителния му състав да влизат един ръководител и четирима членове.

Бюджетът му трябваше да се включва в бюджета на Министерството на защитата и да употребява обособена директна сметка. Средствата в нея трябваше да постъпват от държавния бюджет в границите на бюджета на Министерството на защитата в размер на 20 % от него. Предвиждаше се финансови средства да идват и от други източници като еднократни встъпителни и периодически вноски от юридически лица, лихви, продажба на войскови парцели, въоръжение и техника с отпаднала нужда, наеми от материални активи, дарения.

Източник: skandal.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg