Business Tree е поредица от срещи на софтуерния сектор с

...
Business Tree е поредица от срещи на софтуерния сектор с
Коментари Харесай

БАСКОМ започва проект за подобряване нивото на дигитализация на различните бизнеси на конференцията DIGI PAY

Business Tree е поредност от срещи на софтуерния бранш с компании и организации от други браншове за да се показват внедрени положителни образци, да се разпознават проблемите и да се търсят работещи решения Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) инициира серия от тематични срещи с обособени браншове и цели индустрии- част от българската стопанска система, с цел да подкрепи процеса по дигитализацията на фирмите. Инициативата цели да реализира контакт сред софтуерни компании, които оферират съответни цифрови артикули и услуги и компании, които търсят сходни решения в своите сфери. До каква степен концепцията за цифровизация е позната на фирмите? Какви изгоди чакат от нея? Кои аспекти на дигитализацията са най-подходящи за съответните компании? Умната среда и мобилната интеграция на бизнеса ли са най-важните трендове в цифровата промяна? Какви са най-честите проблеми пред внедряването на цифрова тактика в дадена компания? Кои софтуерни решения са сполучливо въведени в съответната сфера и какви са резултатите? Това са единствено част от въпросите, които ще бъдат предмет на бизнес срещите. Сред секторите, които са в полезрението на БАСКОМ, са: банки и финанси, обучение, опазване на здравето, търговия, туризъм, превоз, строителство, промишленост и произвеждане, машиностроене, енергетика, системи за сигурност и надзор, земеделие, околна среда и доста други.
Всичко за Вашата сватба
„ Създаваме самодейността Business Tree в отговор на годишните ранглисти, основани на Индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в стопанската система и обществото, в които България е трайно на последните места. Запитахме се за какво се получава този абсурд – софтуерната промишленост в България се развива доста сполучливо, имаме чудесни експерти,
мощно обучение в областта на осведомителните технологии, имаме имиджа на качествена софтуерна дестинация, а в това време сме на опашката по внедряването на цифрови технологии. И в случай че смяната на застоя в публичната сфера зависи значително от страната, то в бизнеса зависи от нас. Амбицията ни е да подпомогнем основаването на мощни връзки, с цел да подкрепим промишленостите да доближат международното равнище на българския софтуерен бранш “, споделя Доброслав Димитров, ръководител на УС на БАСКОМ. „ Нашият софтуерен отрасъл ще слуша, ще вниква, ще дава хрумвания и ще демонстрира опциите на изпълнени към този момент решения. Искаме да поставим началото на съдействия, които да доведат до съответни резултати “, споделя Марина Шидероф, член на УС на БАСКОМ и основател на плана. Първото обществено показване на Business Tree ще бъде по време на форума DigiPay на 5 октомври от 15.45 ч. в Интер Експо Център.
Всичко за Вашата сватба
Събитието не е определено инцидентно. Добрата цифрова симбиоза сред софтуерния и финтех секторите дава забележителни резултати в последните години и е доказателство, че всеобщото нахлуване на високите технологии за малко време
може да спомогне за бурното развиване на цялостен един бранш и да бъде благотворна среда за триумф на голям брой конкурентоспособни финтех компании. От БАСКОМ са уверени, че положителният образец с финтех бранша може да се трансформира в инфекциозен даже и за най-консервативните бизнеси в България. От асоциацията възнамеряват идващите срещи от самодейността Business Tree да бъдат с компании от сферата на образованието и енергетиката. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е основана през 2001 година Асоциацията е групов представител на над 110 софтуерни компании – пълноправни членове, и над 120 асоциирани членове, измежду които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал, започващи новаторски компании и други Софтуерната промишленост е измежду дребното в България с конкурентоспособност в международен мащаб, осигуряваща изключителни благоприятни условия за професионална реализация и развиване на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да разпространява българската софтуерна промишленост, да работи за възстановяване на просветителната система, за въвеждането на електронно ръководство и да нарежда страната като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании създават лични
Всичко за Вашата сватба
артикули и услуги с висока добавена стойност.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg