Брутният външен дълг в края на ноември 2022 г. възлиза

...
Брутният външен дълг в края на ноември 2022 г. възлиза
Коментари Харесай

Брутният външен дълг в края на ноември 2022 г. е над 43 млн. евро

Брутният външен дълг в края на ноември 2022 година възлиза на 43 787 млн. евро (55.4% от БВП), което е с 2130.2 млн. евро (5.1%) повече спрямо края на ноември 2021 година (41 656.8 млн. евро, 58.6% от БВП), оповестява Българската национална банка.   В края на ноември 2022 година краткосрочните отговорности са 8406.1 млн. евро (19.2% от брутния дълг, 10.6% от БВП) и се усилват с 1642.2 млн. евро (24.3%) по отношение на ноември 2021 година (6764 млн. евро, 16.2% от дълга, 9.5% от БВП).    Дългосрочните отговорности възлизат на 35 380.9 млн. евро (80.8% от брутния дълг, 44.8% от БВП), като се покачват с 488.1 млн. евро (1.4%) по отношение на края на ноември 2021 година (34 892.8 млн. евро, 83.8% от дълга, 49.1% от БВП). Към края на ноември 2022 година 26 240.6 млн. евро (59.9%) от брутните външни отговорности са с остатъчен матуритет над една година.   В евро са деноминирани 78.7% от брутните външни отговорности, при 80.8% година по-рано. Брутният външен дълг на бранш Държавно ръководство в края на ноември 2022 година е 8463 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на ноември 2021 година (8242 млн. евро, 11.6% от БВП) той нараства с
Абитуриентски мъжки костюми
220.9 млн. евро (2.7%).

Външните отговорности на Централната банка са 2270.3 млн. евро (2.9% от БВП). Те се покачват със 197.6 млн. евро (9.5%) по отношение на края на ноември 2021 година (2072.7 млн. евро, 2.9% от БВП).   Външните отговорности на бранш Други парични финансови институции са 5796.1 млн. евро (7.3% от БВП). Те се усилват с 1038.1 млн. евро (21.8%) по отношение на края на ноември 2021 година (4758.1 млн. евро, 6.7% от БВП).   Външните отговорности на Други браншове са 12 815.2 млн. евро (16.2% от БВП). Те нарастват с 384.9 млн. евро (3.1%) по отношение на същия месец на предходната година (12 430.3 млн. евро, 17.5% от БВП).   Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 442.4 млн. евро (18.3% от БВП) в края на ноември 2022 година, което е с 288.7 млн. евро (2%) повече по отношение на края на ноември 2021 година (14 153.7 млн. евро, 19.9% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на ноември 2022 година, при 34% година по-рано.
Източник: profit.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg