Броят на хората, засегнати от глад в световен мащаб, се ...

Броят на хората, засегнати от глад в световен мащаб, се

ООН бие тревога: 828 млн. души в света гладуват

Броят на хората, наранени от апетит в международен мащаб, се е нараснал до 828 млн. души през 2021 година, сочи нов отчет на Организация на обединените нации, който демонстрира, че светът се движи в противоположна посока и се отдалечава от задачата си за преустановяване на глада, продоволствената неустановеност и недохранването във всичките му форми до 2030 г.Това число съставлява нарастване от към 46 млн. души по отношение на 2020 година, когато пандемията от Ковид-19 потопи международната стопанска система в низходяща серпантина, и повишаване със 150 млн. души от 2019 година насам.Изданието за 2022 година на отчета "Състояние на продоволствената сигурност и изхранването в света " показва настояща информация за обстановката с продоволствената сигурност и изхранването по света. Той преглежда и методите, по които държавните управления могат да пренасочат сегашната си поддръжка за селското стопанство, с цел да създадат здравословната и питателна храна по-евтина.След като остана релативно без смяна след 2015 година, делът на хората, които гладуват, скочи през 2020 година и е траял да нараства през 2021 година до 9,8% от международното население. За съпоставяне, този дял е бил 8% през 2019 година и 9,3% през 2020 г.Около 2,3 милиарда души в света (29,3%) са страдали от умерена или тежка хранителна неустановеност през 2021 година – с 350 млн. повече спрямо преди експлоадирането на пандемията. Близо 924 млн. души са изправени пред тежка продоволствена неустановеност, което е нарастване от 207 млн. души за две години.Четете повече по тематиката в Снимка: Pixabay

Източник: bgonair.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg