Bписването на сделките в Имотния регистър вече става без забавяне,

Bписването на сделките в Имотния регистър вече става без забавяне, ...

Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне


Bписването на сделките в Имотния регистър вече става без забавяне, това рязко ще ограничи възможностите за имотни измами, обяви служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов при представянето на приоритетите на екипа на министерството. 

"Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите години и ритмично продължава работата по свързване на българския Търговски регистър с Европейската система. Работи се по изграждане и преминаване на Регистъра на основните залози към Търговския регистър като до края на годината трябва да са готови нормативните промени, устройствените правила и тарифата за осъществяване на тази дейност. Създаване на регистър по несъстоятелността, което съгласно графика трябва да бъде факт към края на януари 2022 г., като се обедини информацията, която сега се съдържа в Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията", заяви още министър Стоилов. 

По думите му, другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство. "За около три месеца по време на служебното правителство са обслужени 7600 лица, които са получили своите удостовреения за придобито българско гражданство в сравнение с около 5 500 за цялата 2020 г. Това само по себе си е красноречиво за темповете на нарастване на извършваната дейност, съответно съкращаване на времето, за да могат лицата да осъществяват придобити права. Повишава се достоверността при установяване на български произход, премахнати са посредниците. Стремим се към подобряване на взаимодействието с Държавната агенция за българите в чужбина", каза още Янаки Стоилов. 

Правосъдният министър отбеляза, че друг важен въпрос е ритмичността на провеждането на изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност. "Проведохме един такъв изпит. Заради пандемията дълго време не беше организиран този изпит. Сега предстои и провеждането на втори такъв и в края на годината още един изпит", допълни той.

И още, министерство на правосъдието ще подготви пормени в Наредбата за юридическото образование, тъй като в нея трябва да се решат няколко въпроса, измежду които да е ясен приемът на студенти в правните факултети.

Той коментира организацията на дейността по ускорено прехвърляне на Бюрото за защита към Министерство на правосъдието. "За тази цел проведох среща както с главния прокурор, така и с ръководителя на Бюрото, за да бъдат уточнени действията. Предстои законът да бъде публикуван. Днес преподписах указа, който дойде, което означава, че законът ще влезе в сила следващата седмица. Надявам се във възможно най-кратко време да бъдат организирани всички дейности, така че без сътресение бюрото да продължи да изпълнява своите функции. Надявам се, че няма да бъдат създадени затруднения по прехвърляне на неговите активи към Министерството на правосъдието", посочи правосъдният министър.

Янаки Стоилов обясни, че правосъдното министерство има макет на нормативна уредба във връзка с прилагането на Закона "Магнитски". "По този въпрос ще се работи и вероятно ще бъде прието постановление на Министерския съвет, което вече да създаде една солидна нормативна база, за да се преценява прилагането на такива мерки в бъдеще време", каза проф. Стоилов. 

Източник: manager.bg