Борсовите индекси в САЩ отбелязаха съществен спад в хода на

Борсовите индекси в САЩ отбелязаха съществен спад в хода на ...

CNBC: На борсите в САЩ започна истерия, индексите се сринаха.

Борсовите индекси в САЩ отбелязаха съществен спад в хода на търговската сесия на 14 август, реагирайки на сигнала за скорошна глобална рецесия, съобщава CNBC.

Индустриалният индекс Dow Jones е паднал с 2,42 процента, S&P 500 — с 2,46 процента. Най-голям спад се наблюдава при акциите на големите банки. Акциите на Bank of America са паднали с 4,3 процента, на Citigroup — с 5,1 процента.

Аналитиците отбелязват явлението с опасенията на инвеститорите, че в условията на предстояща рецесия банките трудно ще могат да кредитират компаниите и да извличат печалба от това.

Акциите на Macy’s са паднали със 17%. Голяма роля за това изигра публикуването на отчетите на компанията, в които е отразена недостатъчно високата печалба.

По-рано икономистите фиксираха аномална ситуация на дълговия пазар. Доходността на краткосрочните двугодишни държавни облигации превиши тази на 10-годишните американски дългови книжа. Подобен феномен е наблюдаван пет пъти от 1978 г. насам и всеки път е бил сигнал за бъдеща глобална рецесия.

В такъв момент инвеститорите започват да прехвърлят инвестициите си от краткосрочни активи в дългосрочни, възприемайки първите като рискови поради възможността за дефолт на емитента.

 
 

Източник: blitz.bg