Близо половината – 45% от българите казват, че нито са

Близо половината – 45% от българите казват, че нито са ...

45% от българите нямат намерение да се ваксинират


Близо половината – 45% от българите казват, че нито са се ваксинирали, нито имат намерение да го направят. Сред тях са най-вече представители на по-младата възрастова група, както и представители на маргинализираните общности.

Това сочат данни от социологическо между 2 и 10 септември, в което са взели участие 1007 души. Анкетирането е извършено по метода лице в лице.

„Причините за отказ от ваксиниране подлежат на обсъждане и по-задълбочено изследване. При всички положения обаче, дял от 45% принципен отказ събужда тревога. При това, в отговори от типа „не съм ваксиниран/а, но ще се ваксинирам“ съвсем не са изключени и неискрени, социално желателни отговори“, коментират от агенцията.

Демографските разрези показват, че в тези 45% младите са видимо повече представени, отколкото в групите на ваксиниращите се или възнамеряващите да се ваксинират. В по-голяма степен (а може би и във връзка с горното) присъстват и представители на маргинализирани общности, роми и други застрашени от социалните неравенства групи.

19,2% казват, че са ваксинирани с две дози. Тези 19,2% са условно над милион от пълнолетните българи. Вижда се генералното покриване на декларации на респондентите и официалната статистика. Някои от ползваните у нас ваксини обаче предвиждат единствена доза, а ваксинация вече има и при непълнолетните – затова и не бива да се търси напълно дословна съпоставимост на декларативните данни с официалната статистика.

21,5% признават, че не са ваксинирани, но ще се ваксинират. Кои са те? Оказва се, че най-забележимият критерий в тази група е, че в нея са в по-голяма степен представени хора, които твърдят, че вече са боледували. Ако в цялата извадка над една трета от пълнолетните свидетелстват, че са изкарали болестта, то в групата на отговорите „не съм се ваксинирал/а, но ще го направя“ делът на прекаралите болестта е по-висок – около две пети. Валидна е хипотезата, че част от изоставането с ваксинирането се дължи именно и на това, че мнозина са прекарали болестта, респ. не бързат с ваксинирането или то не е на дневен ред.

България остава страната от ЕС с най-ниско ниво на ваксинираните хора - под 25% - по-малко отколкото и в Сърбия, Северна Македония, Турция, Гърция и Румъния. Средно за ЕС нивото на ваксинираните е над 70% от населението. 

Източник: manager.bg