Близо 70 млн. лв. се пренасочват по оперативни програми за

Близо 70 млн. лв. се пренасочват по оперативни програми за ...

Близо 70 млн. европари отиват към малкия и средния бизнес.


Близо 70 млн. лв. се пренасочват по оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес.

С решение на правителството парите се пренасочват от ОП "Околна среда" към "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.".

Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19.

Целта е се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия както за работниците, така и за техните работодатели.

Финансирането от близо 70 млн. лв. ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма.

 
По публикацията работи: Веселина Йорданова

Източник: dnes.bg