Бил ли е застрашен статутът на университетска база на Александровска

Бил ли е застрашен статутът на университетска база на Александровска ...

Бил ли е застрашен университетският статут на Александровска болница? |


Бил ли е застрашен статутът на университетска база на Александровска болница и оказван ли е натиск върху новото ръководство на лечебното заведение да не осъществява плана за преструктуриране на задлъжнялата с над 70 млн. лв болница? 

Според МУ София подобен натиск не е оказван, в о от университета заявяват, че:

"На нито една от срещите и разговорите не е била обмисляна отмяна на университетския статут на болницата. Нито пък гласно подобна мярка е споделяна от ректора академик Трайков, или от друг от ръководителите на университета."

Според , публикуван от ръководството на болницата, истината е малко по-различна.

На 7.09. 2021 г. се провежда третото заседание на Комисията по изготвяне на план за преструктуриране на лечебното заведение. Освен членовете на комисията към заседанието се присъединяват ректорът на МУ София акад. Лючезар Трайков и деканът на Медицинския факултет към университета проф. Димитър Буланов, бивш член на Съвета на директорите на болницата.

В свое становище комисията преценява, че планираното преструктуриране няма да наруши работата на катедрите към МУ София. 

Какви мерки предлага комисията:

- обединяване на клиниките по нефрология и по нефрология, трансплантация и диализно лечение;

- присъединяване на Клиниката по пластична и възстановителна хирургия към Клиниката по обща хирургия;

- обособяване на сектор за лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата към клиниката по хирургични болести;

- дава се 6-месечен срок на клиниките по хирургия да покажат стабилни положителни резултати и при липса на такива отново да се обсъди сливането им;

- Клиниката по кардиология да разкрие ново звено по ангиология и ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания; 

- към Клиниката по урология да се създаде отделение по детска урология и трансплантация;

- да се въведе роботизирана хирургия за дейностите в клиниките по хирургия и урология;

- да се разкрие клиника по медицинска онкология.

Предложенията са приети със 7 гласа "за", без въздържали се и против.

Не на това мнение обаче са присъединилите се към заседанието представители на университета. Ректорът на МУ София акад. Лъчезар Трайков е предложил планираното преструктуриране да бъде отложено с една година.

В отговор на предложението зам.-директорът и член на комисията д-р Петър Грибнев е обяснил, че мерките са наложителни, тъй като болницата е в изключително тежко финансово състояние, с просрочени задължения в размер на 35 млн. лв. и обща загуба над 68 млн. лв., което означава, че без оптимизиране на разходите няма как да продължи да функционира нормално и е заплашена от фалит. 

(Повече подробности за състоянието на болницата можете да прочетете в )

Акад. Трайков обаче е заявил, че ръководството на МУ не е съгласно с обсъжданите промени и че би съдействал, за да бъде намерен друг начин за спасяване на болницата, като е заявил готовност за участие в преговорите с кредиторите на болницата. Ректорът на МУ е изразил съмнение, че Александровска болница ще продължи да бъде университетска база на МУ за обучение на студенти след извършване на планираните реформи и е обяснил, че има други университетски болници, където може да се осъществява обучението на студенти и специализанти.Дни по-късно, в отвореното писмо, от Медицинския университет посочват, че тяхната визия е "да подпомогнем болницата, за да бъде оздравена ефективно. Без да се засяга качеството на образованието, което университетът предлага. Без да се налага съкращаване на експерти - медици и преподаватели. С повторно преразглеждане на задълженията и с правилно приоритизиране на ценностите, които трябва да са в основата на управлението на болнично заведение от подобен ранг."

От МУ изразяват готовност да подкрепят всяка идея и да споделят визията си, "за да опазим „Александровска“ и като основна университетска структура, и като болнично заведение."

Тази промяна в позицията на ръководството на университета се отбелязва като положителен знак от директора на "Александровска", който, публикувайки протокола от цитираното заседание, отбелязва, че в "Медицинския университет вече са съмишленици, а не противници на оздравителните мерки, които се разработват в Александровска болница, и са готови да подкрепят всяка идея за спасяването ѝ, както и да споделят тяхната визия за опазването на УМБАЛ „Александровска“ и като основна университетска структура, и като болнично заведение."

Източник: offnews.bg