Безплатно обучение в университет срещу недостига на кадри. Идеята е

Безплатно обучение в университет срещу недостига на кадри. Идеята е ...

Безплатно обучение в специалностите, в които липсват кадри?.


Безплатно обучение в университет срещу недостига на кадри. Идеята е на министерството на образованието. А целта - повишаване на интереса към специалностите, от които ще има най-голяма нужда пазара на труда в бъдеще. „Математика, химически науки, физически науки, религия, материали и материалознание. За тях няма да има ограничения в приема”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

А държавното финансиране за други 15 неприоритетни специалности могат изцяло да бъдат спрени, информира "Нова телевизия". Като "Икономика" и "Администрация и управление". Висшите училища, в които не бъде утвърден държавен прием, ще могат да продължат да обучават студенти по тези специалности, но платено. Целта е повишаване на интереса към специалностите, от които ще има най-голяма нужда пазара на труда Безплатно обучение в университет срещу недостига на кадри. Идеята е на министерството на образованието. А целта - повишаване на интереса към специалностите, от които ще има най-голяма нужда пазара на труда в бъдеще. „Математика, химически науки, физически науки, религия, материали и материалознание. За тях няма да има ограничения в приема”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Допълнително ще бъдат финансирани и филиалите на университети в бедни региони на страната като Враца, Видин, Смолян и Кърджали - с цел висшето обучение там да се съхрани. А междувременно стана ясно, че нито едно висше училище у нас не е успяло да запълни план-приема си през настоящата учебна година.

 

Източник: bnews.bg