България и Румъния са страните в ЕС с най-голям дял ...

България и Румъния са страните в ЕС с най-голям дял

Евростат: Българите са втори по бедност в ЕС

България и Румъния са страните в Европейски съюз с най- огромен порцион от популацията , изложен на беднотия и материални ограничения . Това сочат финалните данни на Евростат.

Четири от страните в Европейски съюз с повече от една четвърт от популацията изложено на риск от беднотия : Румъния (35,8 %), България (33,6 %), Гърция (27,5 %) и Испания (27,0 %).

Един от всеки пет души в Европейски съюз е заплашен от беднотия . През 2020 година 96,5 млн. души в Европейски съюз са били изложени на риск от беднотия , което съставлява 21,9% от популацията .

В отчета са показани няколко констатации от по-подробната публикация " Statistics Explained " за изискванията на живот в Европа.

През 2020 година в Европейски съюз е имало 75,3 млн. души, изложени на риск от беднотия , 27,6 млн. души са били в тежко материално и обществено състояние , а 27,1 млн. души са живели в семейство с ниска активност на труда.

Сред 96,5 млн. поданици в Европейски съюз , които са били изправени пред риск от беднотия , към 5,9 млн. души (1,3% от общото население) са живели в семейства , изпитващи по едно и също време и трите изисквания за беднотия (риск от беднотия , тежко материално и обществено лишаване и живеещи в семейство с доста ниска активност на труда).

Най-ниските дялове на хората, изложени на риск от беднотия , са записани в Чехия (11,5 %), Словакия (13,8 %), Словения (14,3 %), Нидерландия (15,8 %) и Финландия (15,9 %).

Източник: bnt.bg