Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20 ...

Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20

МОСВ: Концентрацията на азот амониев край „Vera Su“ е 3 пъти над тренда, наблюдаван преди седмица

Анализирани са резултатите от изпитване на водните тестове от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 м. южно от заседналия транспортен съд “Vera Su ” и от пункт директно до носа на кораба, оповестиха от Министерство на околната среда и водите. 

Анализът на данните посочва съвсем двойно намаляване на стойностите на следените индикатори в двата пункта по отношение на предходните, което може да се изясни с смяна в посоката на теченията и вятъра. Все отново измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, следен в региона преди седмица.

Екипите на Министерство на околната среда и водите не престават ежедневно да наблюдават на място положението на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд „ Vera Su “ за следене на интервенцията по претоварване на кораба.

Източник: dariknews.bg