„Алтерко“ АД и целият капиталов пазар чакат резултата от „Черния ...

„Алтерко“ АД и целият капиталов пазар чакат резултата от „Черния

Алтерко чака резултата от най-важния си Черен петък

„ Алтерко “ АД и целият финансов пазар чакат резултата от „ Черния петък “ на флагмана на пазара. Акциите на компанията, продаваща Shelly и MyKi, нарастнаха с 327% за (4,3 пъти). Компанията влезе в състава на показателя SOFIX и сега е втора по тегло в него с дял от 13,23%. В портфейла на фонда Expat SOFIX ETF делът й е 14,13%. Настоящият Черен петък е най-важният, тъй като е последният, още настоящ.

През предходната седмица акциите на „ Алтерко “ започнаха да се търгуват във Франкфурт, по тази причина идните резултати ще се наблюдават деликатно от повече анализатори.

От началото на 2021 година „ Алтерко “ влезе в низходящ тренд на продажбите на артикули на тримесечна база (каквато наклонност нямаше през 2019 и 2020 г.), а растежът на годишна база през третото тримесечие на 2021 година се сви до единствено 21%. Затова погледите ще бъдат ориентирани към резултатите от Черния петък, които за 2020 година са оповестени на 1 декември, а за 2019 година - на 16 декември. Резултати може да има още тази седмица.
Консолидирани продажби на артикули в хиляди лева тримесечие година за тримесечие изменение на годишна база изменение на тримесечна база първо 2018 1,241 второ 2018 600 -52% трето 2018 2,734 356% четвърто 2018 6,374 133% първо 2019 3,194 157% -50% второ 2019 3,570 495% 12% трето 2019 7,018 157% 97% четвърто 2019 7,257 14% 3% първо 2020 7,162 124% -1% второ 2020 7,081 98% -1% трето 2020 9,601 37% 36% четвърто 2020 15,760 117% 64% първо 2021 13,651 91% -13% второ 2021 12,505 77% -8% трето 2021 11,652 21% -7%
Черният петък през 2019 година е донесъл продажби на стойност 800 хиляди евро и 68 хиляди устройства. През 2020 година са били над 320 хиляди устройства и 7 млн. лева, или над 4 пъти усъвършенстване. Продажбите на Черния петък през 2020 година са формирали 44% от всички продажби през тримесечието (44% от 15,76 млн. лева.). През 2019 година те са били с дял от единствено 22%.

Тазгодишният Черен петък на продуктите Shelly на „ Алтерко “ е на страницата shop.shelly.cloud от 26 до 29 ноември (петък – понеделник включително). Към 14 ч. в неделя (28 ноември) оповестените отстъпки са сред 10 и 45% (има и артикули без отстъпка), като за нито един артикул няма означение “Sold” или “Sold out”, т.е. няма привършен артикул.

Търговията във Франкфурт

Търговията с акции на „ Алтерко “ във Франкфурт стартира в понеделник (22 ноември) и за петте дни имаше покупко-продажби сред 12,8 и 16,8 евро за акция, или сред 25 и 32,85 лева за скъпа книга. Пазарът затвори на цена от 13 евро, или 25,42 лева за скъпа книга. Максималната цена бе реализирана във втория ден от търговията.

Търговската сесия в Германия е от 9 до 21 ч. българско време, до момента в който в София е от 10:10 до 17 ч. българско време.

Търговията през седмицата в София мина на цени сред 24,6 лева и 28 лева за акция на „ Алтерко “. Последната сесия завърши при цена от 25,6 лева за скъпа книга, като повишаването за последния месец е с 41%.

Акциите на сдружението нарастват с колосалните 327% в последните 12 месеца до 461 млн. лева пазарна капитализация. Изплатен е и брутен дял от 0,2 лева на скъпа книга.

Материалът е с информативен темперамент и не е рекомендация за сделки на скъпи бумаги. Авторът има една акция в „ Алтерко “ АД.

Източник: investor.bg