Албина Анева-Томова е родена в гр. Благоевград, завършила е право

...
Албина Анева-Томова е родена в гр. Благоевград, завършила е право
Коментари Харесай

Адвокат Албина Анева, кандидат за народен представител от Левицата: Ние ще преборим кризата със справедливо и достойно възнаграждение за труда на всеки

Албина Анева-Томова е родена в гр. Благоевград, приключила е право в Софийския университет „ Св. Климент Охридски “, има магистърска степен по Стопанско ръководство от Великотърновския университет, работила е като мл. арбитър, зам., областен прокурор, а от 1992 година е юрист. Носител е на Националната премия за правораздаване за 2019 година в категория „ Дело на годината “. Има адвокатски фирми в Благоевград и Петрич. Пети мандат е общински консултант в Общински съвет-Благоевград. Омъжена, с едно дете.

А дв. Анева е лидер на кандидат-депутатската листа на " Левицата ", с номер 14 в интегралната бюлетина и преференция 101

Г-жо Анева, представлявате и сте кандидат-депутат от най-новата политическа партия " Левицата ", основана, с цел да сплоти най-общо казано ляво насочените българи, разочаровани от концепцията " Българска социалистическа партия " и нейната политическа ориентировка, все по- надясно. Какво още би трябвало да знаем, за обединяването " Левицата "?

Инициативата за основаването на партийната коалиция породи откакто доста от хората, които са ляво насочени, сами стигнаха до извода, че е належащо подобен вид партийно обединяване на подкрепящите концепциите и задачите на лявото. Участвах и на двете срещи при разискване
Всичко за Вашата сватба
на въпросите-в НДК и в Пловдив, касаещи основаването на такова обединяване, в което болшинството от хората са нови лица, които не са били нито част от прехода, нито от приватизацията, нито са били в други партии. Голяма част не са били и в никакъв случай в Българска социалистическа партия, макар, че са ляво мислещи хора. Има и някогашни членове на Българска социалистическа партия и знакови лица, които обаче се отличават с кардиналното си и поредно държание и отстояване на полезностите на лявото.

Сегашното управление на Българска социалистическа партия с изключение на, че я приватизира, направи и опит да промени концепциите, задачите и партийните полезности, стартира война против своите и изчистване на инакомислещите от управлението, и от самата партия. Всички ние-членове на Левицата застанахме до водачите, които оглавиха обединяването, тъй като виждаме ясно нуждата от мощна левица в България. Има нужда от такова обединяване, което да се опълчи на статуквото, не да договаря с него, която да се опълчи на войната, не да изнася оръжия за Украйна, и което обединяване да бъде мощно единствено по себе си, а не петоразрядна мощ, в каквото се трансформира Българска социалистическа партия и поради което виновността няма по какъв начин да е в „ ЛЕВИЦАТА! “.

Всичко това бе залегнало и в откритото писмо, което бе изпратено до водача на БСП-Корнелия Нинова като категорично бе посочено с цел да се противопоставим на всевъзможни клевети от страна на Българска социалистическа партия, че „ задачата на „ ЛЕВИЦАТА! “ не е да " къса гласове от Българска социалистическа партия ", а да даде опция за посланичество на тези близо 1 млн. души, които през годините, по една или друга причина, се отхвърлиха от Българска социалистическа партия.
В Левицата членуваме, с цел да вършим лява политика, а не да пишем кухи лозунги и по тази причина се гордеем, че ние сме част от „ ЛЕВИЦАТА! “.

Какви са целите на Левицата, включени в предизборната ви платформа.?! Говорите за гратис обучение, гратис опазване на здравето, почтено заплащане, почтени старини на пенсионерите, завършек на монополите, все неща, които бързо доближават до хората. Разкажете в резюме за Вашата обществена политика?

В центъра на нашите цели е елементарният човек-неговите проблеми, работещите хора, младите, пенсионерите, уязвимите, хората с увреждания, които имат потребност от свои мощни бранители в Народното събрание . Ние от „ ЛЕВИЦАТА! “ сме потвърдили, че интензивно работим в полза на българските жители, постоянно сме отстоявали правата им и няма да влизаме в подмолни сделки. Основен приоритет на обединението е незабавното повишение на приходите на работещите хора. Затова настояваме увеличението на минималната работна заплата да бъде заложено още в новия бюджет, който следва да бъде признат. Минималната работна заплата би трябвало да е съобразена с издръжката на живот, а не да е половината от междинната заплата. Ние интензивно поддържаме българските производители и настояваме и за предпочитано предоговаряне на Плана за възобновяване и резистентност.

Ние ще се борим против спекулата и високите цени посредством засилен надзор на активността на профилираните органи в тази област и установяване на по-високи наказания при установени нарушавания, против монополите, картелите и бирниците във всичките им форми, ще работим заэсъздаване на ограничения за поддръжка на семействата с непостижими сметки. Правото на гратис обучение и опазване на здравето са също наши цели, за реализация на които ще бъдат препоръчани съответни промени и ограничения.

Проведохме поредност от срещи на членовете на листата с поданици на Гоце Делчев, Сандански, предстоят срещите в Петрич и други общини. На тях бяха сложени въпросите и за проблемите на хората с увреждания, за мудната система на освидетелстване и разглеждане на документите за неработоспособност от ТЕЛК и НЕЛК и ние поемаме отговорност за смяна в нормативната база, регулираща тези въпроси, за редуциране на периодите за разглеждане на преписките, както и установяване на самостоятелни периоди за преосвидетелстване предвид на диагнозата.

Стоим зад предложение за основаване на Държавна организация за хората с увреждания. Това е институционалната стъпка в грижа към тези българи и „ ЛЕВИЦАТА! “ е поръчител, че това ще се случи – с ясно написана стратегия за бранша, с ясни прагматични измерения и без нечиста сделка по тематиката. Това е въпрос и на чисто човешка грижа и на осъзната нужда.

Вие сте добре позната в Благоевградска област, поради специалността Ви на юрист и поради сериозната ви политическа кариера. С какво се сблъскахте по време на предизборните си обиколки. Кои от проблемите на хората от региона и Благоевград най-силно Ви допряха.?!.. Кои от проблемите не търпят отсрочване?

Всички от листата ни в 01 МИР-Благоевград, организирахме голям брой срещи с жителите на региона. Почти цялата ни листа е с хора от Благоевградска област. На нас са ни известни проблемите на хората тук, тъй като ние всекидневно се сблъскваме с тях. При извършените в този момент по време на акцията срещи, главният проблем е обедняването, безработицата измежду младите и ниските приходи. Едновременно с тези проблеми, има и такива относими съответно към Благоевградска област-демографската рецесия, неприятната инфраструктура в избрани обитаеми места, построяването на сектора от автомагистрала „ Струма “-отсечката Симитли-Кресна. Привличането на задгранични вложения в нашата област също е един от целите ни-ние имаме чудесни естествени дадености, географското ни състояние допускат благоприятни условия за вложения както в туризма, по този начин и в други браншове.

На напред във времето също са проблемите на зеленчукопроизводителите и животновъдите- разговаряхме с хората, които на няколко пъти стачкуваха и спираха придвижването по Е-79, за предоставяне на опция европейските средства и подкрепяне, да стигат навреме и по-бързо до тях.

За да реализираме тези цели предлагаме да бъдат осъществени съответни ограничения :изработване на национална тактика и стратегия за развиване на българското земеделие, преоценка на държавната политика по прилагане на обработваемата земя, като национално благосъстояние и преструктуриране на аграрното произвеждане, посредством отчитане на климатичните и почвените характеристики; диверсификация на субсидирането на земеделските практики- зърнопроизводство, маслодайни култури, трайни насаждения, интензивно земеделие и биоземеделие; диверсификация на субсидирането на животновъдните подотрасли и наложително понижаване на условията за брой отглеждан добитък; национална политика и тласъци за кооперирането на локални производители в клъстери; приемане на закон за браншовите организации и създаване на обединен браншови съюз; създаване на стратегия за развиване на земеделската инфраструктура – хидромелиоративни уреди, пътища, напоителни системи (довеждаща инфраструктура), водоеми, напоителни канали и други

Стоим зад концепцията за основаване на Гаранционен фонд в бранша в размер на 500 млн. лева за обезпечено застраховане на опцията за еднакъв достъп на всички производители до структурните и кохезионните фондове на Европейски Съюз, както и основаване на борси за реализация на земеделска продукция, без медиатори.
Поддържаме също по този начин концепцията за възобновяване на Националната ветеринарномедицинска работа, като главен способен орган, гарантиращ здравното обезпечаване на продуктивните животни у нас. Ще предложим приемане на напълно нов Закон за горите.
В нашата област има въпреки и дребни обитаеми места, които имат сложен достъп до здравеопазване-необходимо е да се обезпечи достъп до здравни услуги във всяко обитаемо място.

Проведохме поредност от срещи на членовете на листата с поданици на Гоце Делчев, Сандански, предстоят срещите в Петрич и други общини. На тях бяха сложени въпросите и за проблемите на хората с увреждания, за мудната система на освидетелстване и разглеждане на документите за неработоспособност от ТЕЛК и НЕЛК и ние поемаме отговорност за смяна в нормативната база, регулираща тези въпроси, за редуциране на периодите за разглеждане на преписките, както и установяване на самостоятелни периоди за преосвидетелстване предвид на диагнозата В 21 век в България хората с увреждане са лишени от обикновени благоприятни условия – достъп до публични здания, еднакъв достъп до обучение, работа, опазване на здравето, атмосфера на приемане. Ние от „ ЛЕВИЦАТА! “ ще сложим тези тематики в дневния ред на новия парламент.

Вие персонално по какъв начин виждате излаз от рецесията, в която се намира България сега и има ли отговорни за това, че сме измежду най-бедните в Европа народи?
Ще стартира от края на въпроса-виновни има и те би трябвало да понесат отговорност за дейностите си. Трябва да продължи т. нар в предишен парламент Комисия по проверка, би трябвало да се откри кой и по какъв начин ни докара до това положение и да се понесе отговорност от тези хора. Затова точно би трябвало да се одобри новия Закон за КОНПИ, да се одобряват и приложат съответни наказания на отговорните лица. Изходът е също и в правосъдната промяна -ефективно правораздаване и правдивост.

Връщане на нелегално присвоеното в държавната хазна!
Ние ще преборим рецесията със заслужено и почтено заплащане за труда на всеки, ще се борим за енергийна самостоятелност на страната, поддръжка на съществуващите, откриване на нови базови мощности, както и за господство на закона и правова страна. Ще работим и за изваждане на прокуратурата от правосъдната власт и споразумяване в Конституцията на изискванията за избор и освобождение на основния прокурор от Народното събрание. Знаете, че пристигна ли време за избори всички дават обещания, само че ние ще ги спазим!

Всички стартират със правосъдната промяна, само че дали желаят да я осъществят, откакто партиен водач не извършва влезнало в действие решение, с което Върховния касационен съд е постановил анулация на решението за изключване на двама партийни лидери-членове на народен партиен орган и този партиен водач не извършва правосъдното решение и го ревизира прокуратурата за несъблюдение на правосъден акт! За какво приказваме тогава?! „ ЛЕВИЦАТА! “ е обединила мощни и способени персони , които са потвърдили, че интензивно работят в полза на българските жители, постоянно са отстоявали правата им!

Ако станете част от Народното събрание, като представител на Пиринския район, кое ще бъде първото нещо, което ще извършите за хората от района? Имате ли идея, на която ще посветите работата си в Народното събрание?

Моята идея е правосъдната реформа-това съм учила, това работя, от това има потребност страната ни и ние от Левицата знаем по какъв начин да я изпълним. Ще работя и за изваждане на прокуратурата от правосъдната власт и споразумяване в Конституцията на изискванията за избор и освобождение на основния прокурор от Народното събрание. Що се отнася до нашата Благоевградска област, ще работя за решение на всеки един от проблемите на жителите от региона, за което всеки може да ме откри и да показа въпроса си.

Кажете няколко неща, с които да убедите гласоподавателите да гласоподават за " Левицата "

Ние сме достоверното ляво- " ЛЕВИЦАТА! " няма да се коалира нито с корумпираното статукво, нито с партиите, въвличащи България във война. Всички са наясно, че тези, които са ги излъгали през октомври, ще ги излъжат още веднъж - тези, които са обещавали повишение на приходите и борба с корупцията, крали са години наред, ще го създадат още веднъж. Българските жители заслужават устойчиво и защитаващо техните ползи държавно управление, а не политици, които по време на предизборна акция се сещат за тях. Работещите хора, младите, пенсионерите, уязвимите, хората с увреждания имат потребност от свои мощни бранители в Народното събрание и ще ги имат в наше лице.
Вече пети мандат съм общински консултант в Общински съвет-Благоевград и са ми познати всички проблеми в Община-Благоевград и в региона. Човек се калява в битката за идеите, които отстоява. Аз не съм изневерила на клетвата, дадена от мен като общински консултант, отстоявала съм възгледите и правилата си за правдивост. Аз не съм водач на политическа партия, само че борбите в отбрана правата на жителите и против беззаконията са мое всекидневие.
Предимството на нашата листа е, че съвсем всички сме от област Благоевград и имаме посланичество от съвсем всички общини-
-Тодор Караиванов –Община Сандански
- Георги Хаджимаргаритов и Илко Костадинов-Община Петрич
- Аврам Парнарев, Костадин Гебрелиев и Екатерина Коршумова-Община Гоце Делчев,
- Васил Астинов-Община-Разлог
- Гюлзет Фърговски-Община Сатовча,
- Мустафа Кьос-Община Якоруда,
- Георги Костов-Община Кресна,
а най-голяма е групата от Община-Благоевград-Валери Смиленов, доктор Вангел Арабаджиев, адв. Марио Биков, Кирил Атанасов, гл. ас. Антон Манчев, Младен Ванев. Известни са ни проблемите на жителите на региона, ние самите живеем тук.

В какво има вяра Албина Анева?
Човекът е човек,докато има вяра, а аз имам вяра в положителното! Винаги това ме е водело в живота, в специалността, в връзките с хората, в бъдещето!

Срещу какво стачкува Албина Анева?

Няма да ми стигне страницата за митингите ми- преди всичко обаче е митингът ми против войната. Бях един от учредителите на Гражданската самодейност „ Майки против войната “ дружно с Анна Зартова, Леона Асланова и други майки с дейна гражданска позиция против войната. Сега това е един от най-важните ми митинги. Искам тази война да спре, да няма жертви, разграничени фамилии, да няма опустошения. Аз съм била на следдипломна подготовка в Харков, живяла съм там няколко месеца-сега градът е срутен. Живяла съм и в Русия.

Имам приятелки и в двете страни-болката на майките на всички места е идентична или както е споделил поета-всички майки по света си наподобяват. Това би трябвало да спре. Трябва с мирни средства това да се реализира.
Протестирам против всяко безвластие и неправда, само че освен стачкувам, а и се боря, против тях-в съда, на площада, на всички места! Не е значимо единствено да протестираш, а да отстояваш идеята на митинга!

Финални думи, с които да убедите гласоподавателите да гласоподават за Вас. Ние отстояваме ползите на елементарния човек и сме част от Вас, познавате ни и ни срещате всекидневно и знаете, че сме хора с дела и повече от всичко желаеме Благоевградска област да се възроди и
процъфтява за бъдещите генерации, за децата ни, за нас! Вие ни познавате! Ние знаем по какъв начин и можем!
Гласувайте със сърце и разум! Гласувайте умно и с разсъдък! За " Левицата " с номер 14, преференция 101

Предизборна обява. Купуването и продаването на гласове е закононарушение.

Източник: struma.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg