8 лишени от свобода отглеждат 40 крави, 60 овце и

8 лишени от свобода отглеждат 40 крави, 60 овце и ...

Мандра в затвор работи на печалба.


8 лишени от свобода отглеждат 40 крави, 60 овце и 60 кози

Началникът на затворническото общежитие в Смолян Христо СолаковНачалникът на затворническото общежитие в Смолян Христо Солаков
Мандрата “Герзовица” започва работа през 2010 г. на нетрадиционно място – затворническото общежитие в Смолян. Идеята се ражда, след като преди това от там продават мляко собствено производство на голям местен преработвател на нищожни цени. Затова началникът на общежитието Христо Солаков, който е на поста от 2009 г., решава да започне производство и на млечни продукти.

Начинанието е възможно благодарение на Държавното предприятие “Фонд затворно дело”, което ръководи и контролира цялостната дейност, свързана с отдаването на труд от затворници.

Тръгват само с бяло саламурено сирене от краве мляко, което се пласира добре и продължават с кисело мляко. Намират се достатъчно потребители, зажаднели за вкуса на истинските млечни продукти и производството се разраства до три вида кисело мляко (овче, козе и краве) и четири вида бяло саламурено сирене (краве, овче, козе и от смесено мляко).

Началото е с 4-5 крави, после се закупуват още, по-късно овце, накрая и кози. В момента мандрата разполага с 40 крави, 60 овце и 60 кози. Животните се отглеждат от 8 работници, които се занимават с храненето, пасенето, почистването, издояването, израждането и всички дейности, свързани с доброто отглеждане на добитъка.

Изключително стриктно се проверява дали млякото отговаря на всички изисквания за млекопроизводство. Изследват се всички показатели на продукта, постъпил в мандрата, включително за наличие на антибиотици.

Всеки работник преминава обучение за работа в мандрата от технолога с дългогодишен опит Станко Гаджев, завършил Университета по хранителни технологии в Пловдив. Преди това всеки преминава през преглед на здравната книжка и много стриктен контрол на поведението. След това желаещите държат изпит и се подбират осемте най-знаещи и можещи. Те получават около 200 лв. на месец. Както за останалите трудови дейности на лишени от свобода, всеки 2 работни дни се броят за 3 дни от присъдата.

Мандрата вече има възможност за износ, но засега стоката се пласира в три области – Смолян, Пловдив и София, като има интерес и от Бургас и Варна.

Производителите работят само с натурални млека без никакви добавки на сухо мляко, растителни мазнини, стабилизатори или консерванти. Мотивирани са да се трудят още по-усилено и по-качествено заради добрата оценка на клиентите им.

Въпреки честата смяна на персонал поради изтичане на присъди, предприятието успява да поддържа постоянно асортимента и количеството продукция. За година реализираната печалба е 35 000 лв.

Мандра “Герзовица” си има девиз: “Който веднъж опита, само за него пита”.

Източник: trud.bg