34% от компаниите у нас планират увеличения във възнагражденията си ...

34% от компаниите у нас планират увеличения във възнагражденията си

В кои сектори българските компании ще търсят най-много нови служители през 2022 година?

34% от фирмите у нас възнамеряват нараствания във възнагражденията си с до 10%, а 30% с до 5% през 2022 година. Това се споделя в разбора на последното изследване на ManpowerGroup България " Заплати и спомагателни придобивки - трендове ".

Близо 50% от интервюираните компании са с представителства най-вече в София като всички компании показват най-малко един офис, склад или посланичество и в по-малък или различен град.

Близо 60% от интервюираните компании възнамеряват измененията да обиден всички техни чиновници, а единствено 7% възнамеряват да бъдат наранени не повече от 20% от чиновниците им. Тенденцията е всеобщо чиновниците да бъдат наранени от позитивни промени във възнагражденията през първата половина на 2022 година

Близо 40% от интервюираните работодатели възнамеряват нарастване на спомагателните придобивки. Едва 3% считат да понижат към този момент съществуващите спомагателни тласъци, към главното заплащане. Повече от половината организации (58%) не възнамеряват основни промени в това направление.

Според изследването на ManpowerGroup България за текучество на личен състав през ноември 2021 година пазарът на труда изпитва " апетит " за фрагменти в браншове " Производство ", " Автомобилна промишленост " и " Търговия ". В тези браншове има и най-голямо непринудено текучество към края на предходната година. В тази връзка 69% от фирмите, които възнамеряват покачване във възнагражденията и обществените придобики и премии, ще подхващат тази стъпка, водени по-скоро от задачата да задържат настоящите си хора. Около 23% ще подхващат стъпка за позитивно преразглеждане за привличане на нови фрагменти.

В бранша на производството фирмите декларират желанието за задържане на настоящите чиновници - близо 80% показват съществена причина за позитивни промени точно тази. Увеличения в близо 50% от фирмите ще бъдат с до 10%, а 40% от фирмите възнамеряват и нарастване на обществените придобивки в бранша.

В 63% от фирмите в бранш " Производство " до половината чиновници ще бъдат наранени от измененията, а 30% от всички компании възнамеряват измененията да обиден и съвсем всички техни хора - до 80% от екипите им. Притесненията на фирмите от бранша са дали ще могат да си разрешат осъществяване на споделените проекти, поради покачващите се цени на комунални и други разноски.

9% от интервюираните организации в бранш " Автомобилна промишленост " показват, че възнамеряват промени и в тенденция понижаване на възнагражденията за първата половина на 2022 година с до 10%

80% от фирмите удостоверяват обаче, че ще усилят спомагателните придобивки и премии за наетите в бранша. Възможно е в избрани организации намалянето на главните месечни хонорари да бъде обвързвано и с повишение на спомагателните финансови и нефинансови тласъци.

Търговия

Половината от интервюираните от този бранш възнамеряват измененията да обиден до 50% от чиновниците в фирмите им. Повечето, присъединили се в изследването, компании работят на територията на столицата, а 16% имат представителства в цялата страна. Прогнозите за спомагателните придобивки и премии в бранша са безапелационни - 77% от фирмите не възнамеряват основни промени в това перо.

ИТ

Малко над половината работодатели ит този бранш не възнамеряват обилни промени при спомагателните придобивки и премии, а другите 46% възнамеряват покачвания.

Очакванията във връзка с закрепените месечни заплати в бранша са още веднъж те да бъдат повишавани. Едва 17% не възнамеряват промени, до момента в който близо 40% ще усилят възнагражденията с до 10%.

Тук фокусът е на първо място върху задържане на фрагменти - две трети от респондентите показват, че ще усилват хонорари точно по тази причина. Планираните промени се чака да се отнасят по-скоро до всички или множеството заети в съответните компании.

Фармация

В един от най-турбулентните браншове през последните две години плануваните промени удостоверяват общите трендове. Увеличения във възнагражденията ще има с до 5%, само че при близо 25% от фирмите няма да има и основни промени. 13% от присъединилите се в анкетата сочат високи нараствания на главните месечни хонорари - в размер сред 16 и 20%

Повлияни от измененията ще бъдат множеството чиновници в бранша, а за всяка четвърта компания повода за това ще бъде привличането на нови фрагменти.

В секторите " Наука и обучение " и " Туризъм и хотелиерство " също се възнамеряват нараствания във възнагражденията си с до 5%. Сектор " Телекомуникации " евентуално няма да предложи увеличение на възнагражденията и ще се задържат в сходни диапазони на миналогодишните, само че обществените придобивки ще бъдат увеличени. Представителите от бранш " Наука и обучение " са безапелационни, че главните промени ще бъдат ориентирани към привличане на нови фрагменти и гении.

Източник: money.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg