18 варненски проектни предложения на обща стойност 187 500 лв.

...
18 варненски проектни предложения на обща стойност 187 500 лв.
Коментари Харесай

Финансират 18 варненски проекта за чиста околна среда

18 варненски планови оферти на обща стойност 187 500 лева са утвърдени и класирани в Националната акция „ Чиста околна среда 2024 година “ и състезанието „ Обичам природата и аз вземам участие “, които са проведени от Предприятието за ръководство на дейностите по запазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват сполучливо тези от европейските фондове.

Това оповестиха от Областния информативен център - Варна.

Финансиране в размер до 15 000 лева ще получат седем плана на общини и кметства от Област Варна - „ Кът за отдих и спорт в с. Пчелник “, Община Долни чифлик, „ Изграждане на интерактивна зона за сигурност на придвижването в парк на ул. „ Оборище “, кв. Девня, гр. Девня “, „ Кът за отдих и игри в центъра на с. Дръндар “, Община Суворово, „ Модернизация на зоната за отдих в с. Ветрино, Община Ветрино “, „ Здрав дух и крепко тяло в чиста околна среда, посредством озеленяване и създаване на стрийт фитнес площадка за дребни и огромни в с. Разделна “, Община Белослав, „ Възстановяване и възобновяване на детски ъгъл в открит състезателен комплекс “ на Община Провадия и „ Опазване на природата посредством спорт “ на Община Вълчи дол.

Пет образователни заведения и един център за специфична просветителна поддръжка в региона ще получат до 7 500 лв., с цел да осъществят плановете си - „ Зелен оазис в учебния двор “ на Трета ПМГ „ Академик Методий Попов “, гр. Варна, „ Обичам природата и аз вземам участие “ на ОУ „ Захари Стоянов “, гр. Варна, „ Залесяване и облагородяване на парково пространство в учебния двор на ОУ „ Христо Ботев “ на ОУ „ Христо Ботев “, с. Житница, Община Провадия, „ Да живеем в естетика с природата “ на СУ „ Назъм Хикмет “, с. Медовец, Община Дългопол, GREEN SPACE CLASSROOM на ВМГ „ Св. Николай Чудотворец “, гр. Варна и „ Класна стая за занимания по ползи навън “ на Център за специфична просветителна поддръжка „ Св. Св. Кирил и Методий “, с. Кривня, Община Провадия.

До 7 500 лева ще бъдат отпуснати на пет детски градини от региона за планове в областта на околната среда. Това са ДГ „ Детелина “, гр. Дългопол, ДГ №18 „ Чайка “, гр. Варна, ДГ „ Незабравка “, с. Страшимирово, Община Белослав, ДГ „ Щурче “, с. Приселци, Община Аврен и ДГ №43 „ Пинокио “, гр. Варна.

Конкурсът в границите на Националната акция „ Чиста околна среда “ е годишен. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, учебни заведения, детски градини и Центрове за поддръжка на личностното развиване (Обединени детски комплекси). Идеята на акцията е да построи публично отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишение на екологичната просвета. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или основаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, основаване и възобновяване на зони за отдих, поправяне на детски и спортни уреди и други.
Източник: moreto.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР