139 проверки са извършили инспекторите на РИОСВ - Варна за

...
139 проверки са извършили инспекторите на РИОСВ - Варна за
Коментари Харесай

111 нарушения за паркирали автомобили върху дюни по Северното Черноморие

139 инспекции са направили инспекторите на Регионална инспекция за опазване на околната среда - Варна за запазване на дюнните местообитания през летния сезон.

Акциите интервала от 1 май до 15 септември са били планови и изключителни, в това число по сигнали, в рамките на предпазени територии и на предпазени зони за запазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна в териториалния обсег на инспекцията.

Проверките са за съблюдаване на възбраните, въведени със заповедите за оповестяване на зоните, и по-конкретно за увреждане и заличаване на естествената растителност в крайбрежната плажна линия и в дюни, отвън дейната плажна повърхност.

Установени са 111 нарушавания на непозволено паркирали коли. Най-често нарушавания се откриват на режимите на: предпазена зона „ Езеро Дуранкулак “ – в рамките на морски плаж „ Космос “ и морски плаж „ Крапец - север “; в рамките на предпазена зона „ Шабла-Езерец “ - морски плаж „ Крапец-юг “; предпазена зона „ Комплекс Калиакра “ – морски плаж „ Болата “; предпазена зона „ Галата “ – морски плаж в землището на гр. Варна, община Варна и с. Близнаци, община Аврен, в региона на предпазена околност „ Лимана “; предпазена зона „ Камчия “ – морски плаж „ с. Ново Оряхово “; предпазена зона „ Плаж Шкорпиловци “ – морски плаж „ Шкорпиловци “ и морски плаж „ Кара дере “.

На откритите притежатели са изпратени предложения за сформиране на актове за определяне на административно нарушаване /АУАН/ - досега 20 на брой, а за останалите нарушавания сега се изискват информации за притежателите на колите. След сформиране на АУАН в законоустановения период, ще бъдат завършени административно-наказателните преписки, формирани за нарушавания на Закона за биологичното многообразие.

В началото на август по самодейност на шефа на Регионална инспекция за опазване на околната среда - Варна беше извършена среща за координиране на дейностите сред всички виновни институции с присъединяване на регионалния шеф на Област Варна, заместник-областният шеф на Област Добрич, кметовете на общините Каварна и Шабла, както и представители на общините Аврен, Балчик, Бяла, Долни чифлик, IV районно управление (на МВР) при ОД на Министерство на вътрешните работи - Варна, районно управление (на МВР) на Министерство на вътрешните работи - Каварна, районно управление (на МВР) на МВР- Балчик и шеф бранш “Престъпления срещу околната среда и дивата природа “ към Главна дирекция „ Национална полиция “.

В хода на срещата шефът на Регионална инспекция за опазване на околната среда – Варна сложи акцент върху нуждата от усилване на съдействието сред институциите за провеждането на екологосъобразен туризъм по Северното Черноморие. Участниците разискаха разнообразни ограничения и дейности, които биха спомогнали за понижаване на случаите на нерегламентирано паркиране върху дюни.

Като част от спомагателните ограничения за запазване на дюнните естествени местообитания Регионална инспекция за опазване на околната среда - Варна сложи осведомителни табели наоколо до дюните на плаж „ Космос “, попадащ в рамките на предпазена зона „ Езеро Дуранкулак “, указващи предпазения им темперамент и забранителните режими.
Източник: moreto.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg