Новини От Черноморието


Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев е

Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев е ...

... между 9 и 17 месеца по отношение на плановете, което е предпоставка срещу България да бъде образувана нова европейска наказателна процедура. „Сега специалистите в МОСВ ще разработват плановете за управление с помощта на експертите от СБ, като ще се опитат да минимизират вредните последствия от тези закъснения“, каза Личев.  


От 70 плажни ивици, отдадени на концесия и под наем

От 70 плажни ивици, отдадени на концесия и под наем ...

... за качеството на водата. "Това е един от белезите, които програмата "Син флаг" следи с редовни изследвания през сезона. Всяко изливане на води, дори дъждовни води, примесени с някакви отпадни нелегално заустени води, влошава състоянието и качеството на водата и това е катастрофално за хората, които се къпят там", коментира Георгиев.


Служебният кабинет ще предложи на концесионерите на морски плажове да

Служебният кабинет ще предложи на концесионерите на морски плажове да ...

... не по-високи от определените с допълнителното споразумение, и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение. Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021 г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021г.  Започна изграждане на център за дигитализация и управление на документи

Започна изграждане на център за дигитализация и управление на документи ...

... обход на Бургас ще се отключи перспектива за развитие на следваща бизнес зона – тази при Пети километър. Предстои подписването на меморандум, по силата на който Община Бургас ще си сътрудничи с Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“ в процеса за привличане на инвеститори, информират от морския град.


В рамките на около година и половина във Варна трябва

В рамките на около година и половина във Варна трябва ...

... наблегнем и на образованието, за да имаме нужните кадри, които могат да работят в Индустрия 4.0”. По отношение на кръговата икономика гостът отбеляза, че тя почти не се забелязва в Плана за възстановяване. “Ролята е на самия бизнес да вкара модели, които биха могли да стимулират неговия продукт”, посочи той.


Правителството в оставка на Бойко Борисов откри процедура за възлагане

Правителството в оставка на Бойко Борисов откри процедура за възлагане ...

... и предоставяне на услуги от обществен интерес. Миналата седмица правителството откри процедури за възлагане на концесия за - „Буните 2 - Запад“ и морски плаж „Буните 2 - Изток“, както и част от морски плаж „Устие на река Велека“. Кабинетът определи и концесионер на морски плаж „Панорама - север“, община Варна.На последното си редовно заседание правителството откри процедури за възлагане

На последното си редовно заседание правителството откри процедури за възлагане ...

... на 820 хил. лв. е ДДС. С друго решение на Министерския съвет се прекратява процедурата за възлагане на концесия на морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево. Поради обстоятелството, че няма допуснат нито един участник, е взето решение на Министерския съвет да се прекрати процедурата по възлагане на концесията за ивицата.


Министерският съвет определи „Блек Сий Бийч“ ЕООД за концесионер на

Министерският съвет определи „Блек Сий Бийч“ ЕООД за концесионер на ...

... от концесионера размер на роялти от 7,70 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 27 818,87 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж, е в размер на 123 660 лв. с ДДС.


Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия

Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия ...

... на минималното годишно концесионно възнаграждение е 7165,17 лева без ДДС, а срокът на договора е 15 години, което е обосновано от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  


Правителството определи дружеството „Албена“ АД за концесионер на морския плаж

Правителството определи дружеството „Албена“ АД за концесионер на морския плаж ...

... Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Решението за откриване на процедура за концесия на морския плаж цели да го обезпечи със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, както и предоставяне на обществени услуги.


Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия

Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия ...

... дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър - до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг - до 15 лева с ДДС. Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията, са в размер на 41 340 лв. с ДДСМинистерският съвет обяви процедури за възлагане на концесия за част

Министерският съвет обяви процедури за възлагане на концесия за част ...

... възнаграждение за морските плажове обекти на концесия според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.


Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия

Кабинетът реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия ...

... решението се цели да се обезпечи част от морски плаж „Свети Влас – централен”, община Несебър, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.  


Административният съд в Бургас обяви за нищожно „строителното разрешително“ за

Административният съд в Бургас обяви за нищожно „строителното разрешително“ за ...

... заявяват, че искането за обявяване на нищожността на акта може да се предяви без ограничение във времето. Община Созопол е осъдена да заплати на Окръжната прокуратура направените съдебни разноски по делото в размер на 150 лв. Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Министерски съвет определи концесионери на два морски плажа в област

Министерски съвет определи концесионери на два морски плажа в област ...

... съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,70 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията, са в размер на 90 499,20 лв. с ДДС.


906 варненци са декларирали доходите си за миналата година пред

906 варненци са декларирали доходите си за миналата година пред ...

... 52-ма граждани на морската столица. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 5 май. Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.Ремонт на язовирните стени и водовземните кули на двата язовира,

Ремонт на язовирните стени и водовземните кули на двата язовира, ...

... с водата има, но вече е започнало неговото решаване. По думите му процедурите за избор на изпълнител ще се проведат бързо чрез пряко договаряне при облекчена процедура и заради това не се налага обявяване на бедствено положение. Вълчо Чолаков е категоричен, че няма да има воден режим в Бургас.  


Министерски съвет определи концесионери на 6 морски плажа, съобщиха от

Министерски съвет определи концесионери на 6 морски плажа, съобщиха от ...

... определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 10,50 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж, са в размер на 46 887,60 с ДДС за срока на концесията.


Нова ферма за стриди ще бъде изградена в крайбрежието на

Нова ферма за стриди ще бъде изградена в крайбрежието на ...

... трайни плаващи знаци според изискванията на Международната асоциация на фаровите служби. Частният инвеститор ще го обяви и в "Известия до мореплавателите", за да се гарантира безопасност на движението в района. Монтажът на фермата трябва да приключи до края на май според разрешителното за ползване на морските води югозападно от Балчик.


Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска

Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска ...

... ще бъдат въведени нови изисквания за обозначаването им и определянето на зона за свободен достъп до тях. По този начин ще се гарантира по-доброто управление на рибните ресурси в съответния воден обект. Ще се даде възможност в определена зона от него, лицата, които имат валиден билет за любителски риболов.  


Първият по рода си за България научен и енергиен център

Първият по рода си за България научен и енергиен център ...

... края на годината се очаква да се реализират проектите за изграждане на соларна инсталация за общинския плувен басейн в Созопол и за закупуване на учебно оборудване в Царево. „ПланетУм“ ще работи при строги мерки за безопасност за опазване на здравето на посетителите. Центърът ще бъде дезинфекциран два пъти дневно.  Кулата в Пиза далеч не е единствената наклонена кула нито

Кулата в Пиза далеч не е единствената наклонена кула нито ...

... съдове (VTMIS)-Фаза 3“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт“.Публикацията е част по проект BG16M1OP001-5.002-0005-C01  "Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.


Министерският съвет взе решение за откриване на процедури за възлагане

Министерският съвет взе решение за откриване на процедури за възлагане ...

... чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.


Кметът на Несебър е спрял строеж на плажа в Обзор,

Кметът на Несебър е спрял строеж на плажа в Обзор, ...

... монтажни работи на строеж: „Жилищна сграда за курортно ползване“ на плажа на гр. Обзор. Строителството може да продължи само с разрешение на административния орган, издал заповедта, едва след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това. Заповедта е връчена на участниците в строителството.


С официална церемония по извършването на първи технологичен срез започна

С официална церемония по извършването на първи технологичен срез започна ...

... до едноименния остров.   Новият катамаран се изгражда по проект "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация". Неговата цел е повишаване на конкурентноспособността и утвърждаване на Бургас като предпочитана туристическа дестинация. Очаква се новият общински туристически кораб да бъде пуснат на вода следващото лято.


Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане ...

... от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.  Правителството одобри предложението за отлагане на плащането на вноските на

Правителството одобри предложението за отлагане на плащането на вноските на ...

... и Варна в размер на 4,4 милиона евро, в контекста на избухването на пандемията от коронавирус. Публичната подкрепа е под формата на отлагане на плащането на концесионните такси, дължими от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - дружеството, управляващо двете летища, на българското правителство, което притежава инфраструктурата на летищата.   


Министерският съвет прие Решение за намаляване на размера на дължимите

Министерският съвет прие Решение за намаляване на размера на дължимите ...

... концесионното възнаграждение е в съответствие с намалението на плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) и се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности - чадъри и шезлонги, на цени не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г.


Нарушенията в туристическите обекти по морето през този летен сезон

Нарушенията в туристическите обекти по морето през този летен сезон ...

... 000 лв. „Най-високата глоба наложихме за случая в Черноморец, където туристи бяха задължени да заплатят комплект чадър и два шезлонга, защото се намират на първа линия на плажа”, каза още председателят на КЗП. Около 150 са жалбите на потребителите по Черноморието тази година. Не всички са завършили със санкции.    


Още по тематаНай-древният поминък по морето - рибарството, и историята

Още по тематаНай-древният поминък по морето - рибарството, и историята ...

... транспортната свързаност на този район. За целта се изгражда нов пристан в рибарското селище Ченгене скеле. До него ще се стига с ново корабче, което Общината ще придобие догодина. Така катамаранът "Анастасия" ще продължи да обслужва маршрута до остров Света Анастасия, а новият плавателен съд ще пътува до етнографското селище.


Замърсяването на Варненското езеро с отпадъчните води на район "Аспарухово“

Замърсяването на Варненското езеро с отпадъчните води на район "Аспарухово“ ...

... Повредата възниква през на 20 август 2019 г. На 13 март тази година Община Варна се обръща за помощ към МРРБ за финансиране на ремонта. Кметът на града Иван Портних обяви през май, че Варна ще заведе съдебен иск заради скъсания водопровод и изливането на фекални води във Варненския залив.


Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане ...

... - обекти на концесия, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.  


Над 500 проверки са направени от КЗП по българското Черноморие

Над 500 проверки са направени от КЗП по българското Черноморие ...

... понякога КЗП се самосезира при публикации в социалните мрежи От началото годината по направление „Туризъм“ има над 200 наказателни постановления. Жалбите по същото направление от януари тази година са над 800, от тях три четвърти са свързани с проблеми по повод на отменени или отложени почивки заради COVID пандемията  


Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство срещу лице, нарушило

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство срещу лице, нарушило ...

... както и доклад от началника на дирекцията. Трябва да бъдат разпитани всички, които имат отношение към предмета на досъдебното производство. Постановено е в хода на разследването да бъдат извършени и други действия, сред които назначаването на тройна техническа експертиза, съдебно-оценъчна и екологична експертиза, става ясно още от съобщението на прокуратурата.


57 плажа по Южното Черноморие останаха безстопанствени това лято. Сред

57 плажа по Южното Черноморие останаха безстопанствени това лято. Сред ...

... със осигурено водно спасяване до края на септември“, обясни пред Националната телевизия Вълчо Чолаков, областен управител Стопаните на плажовете обсъждат идея за справяне с проблема с липсата на спасители на девствените плажове, която ще бъде изпратена на министъра на туризма, за да може до следващия сезон процедурата да се задейства.


Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира след като на един

Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира след като на един ...

... срокове ще предприеме действия по ангажиране на административно-наказателна отговорност спрямо същото търговско дружество за ограничаване на безплатния достъп на гражданите до морски плажове „Русалка-бейби плаж“, „Русалка-централен“ и „Русалка-каяк“, както и по отношение поставянето на плажни принадлежности на неохраняеми морски плажове без право на това“, пише още в съобщението от прокуратурата.


Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти ...

... 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти. Нарушения са открити и в община Несебър, където неправомерно е изградена улица без никакъв план и документация. Не са представени и данни за отчуждителни процедури.  


Летният сезон в курорта „Слънчев бряг“ ще приключи по-рано. Много

Летният сезон в курорта „Слънчев бряг“ ще приключи по-рано. Много ...

... И преди, и сега, там се предлагат адекватни условия за семеен туризъм", категоричен е той. Пламен Копчев смята, че предишните сезони са били достатъчно добри с голям процент запълняемост - над 80% по време на сезона. Всички хотелиери в Слънчев бряг се готвят към 15 септември да затворят.    


Голямо натоварване вече се чувства по Южното Черноморие. Туристическите ни

Голямо натоварване вече се чувства по Южното Черноморие. Туристическите ни ...

... министър на туризма Николина Ангелкова има заслуги за развитието на сектора. Според него, обаче през последните няколко месеца премиерът Бойко Борисов е взел бранша на „ръчно управление“ и това е наложило тя да бъде заместена от вицепремиера Марияна Николова. Целия разговор може да проследите на сайта на Bloomberg TV Bulgaria. 


Министерският съвет реши да се прекрати процедурата за предоставяне на

Министерският съвет реши да се прекрати процедурата за предоставяне на ...

... обекта в процедурата. Промяната е твърде съществена, което налага в съответствие със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, да се предприемат дейности по възлагане на концесията на морския плаж. Тези причини правят невъзможно продължаването на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Робинзон“, аргументират се в Министерския съвет.  


Бившият кмет на Созопол Панайот Рейзи отива на съд за

Бившият кмет на Созопол Панайот Рейзи отива на съд за ...

... Ганев, а оттам - при бившия кмет и останалите обвинени. Разследването започна през април 2019 г. по сигнал на строителна фирма. Заради него Панайот Рейзи беше отстранен от поста. Той подаде оставка от ръководството на ГЕРБ в Созопол, напусна партията, но остана в местната власт като общински съветник от СДС.


Дружеството „ММ Груп“ ДЗЗД е определено за концесионер на плаж

Дружеството „ММ Груп“ ДЗЗД е определено за концесионер на плаж ...

... зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. За първата година от срока на концесията избраното дружество ще плати възнаграждение на държавата от 53 515 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията, са в размер на 637 920 лв. с ДДС.


Първите проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско

Първите проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско ...

... тези средства ще достигнат до най-нуждаещите се, засегнати от кризата”, каза тя. Лозана Василева припомни, че България е първата страна от ЕС, която получи нотификация за одобрение на изменението на Програмата, свързано с извънредните мерки за подкрепа на сектора. По думите й, към момента останалите страни-членки взаимстват опит от нас.


След проведена открита процедура „Атрикор“ ЕООД  е определен за концесионер

След проведена открита процедура „Атрикор“ ЕООД  е определен за концесионер ...

... от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 25 409,44 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с опазване на дюните на морския плаж е в размер на 140 568 лв. с ДДС.


Конституционният съд потвърди днес въведените с поправки в Закона за

Конституционният съд потвърди днес въведените с поправки в Закона за ...

... и имота, както и собствеността върху тях, както и с обектите, които могат да се разполагат, както и е предложил по-прецизно балансиране на законните права и интереси на гражданите и на обществото като цяло, защото се явява справедлив регулатор на режима на „свободното къмпингуване” извън къмпингите по Закона за туризма.


Започва изграждането на най-мащабния воден проект по ОП „Околна среда“

Започва изграждането на най-мащабния воден проект по ОП „Околна среда“ ...

... SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца.


„Блу Съмър“ ЕООД поема концесията на морския плаж „Свети Влас

„Блу Съмър“ ЕООД поема концесията на морския плаж „Свети Влас ...

... от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 85 762,31 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж е в размер на 800 160 лв. с ДДС.


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

... определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На морския плаж ще бъде осигурено водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на терена


"България излиза от активната фаза на коронавируса, виждаме една оптимистична

"България излиза от активната фаза на коронавируса, виждаме една оптимистична ...

... а покрай 24 май те са били доста. "Друг е въпросът тази гледка да можем да я видим по-рано от 1 юли. Истинският сезон винаги започна от там нататък. Ще съм щастлив, ако юли, август и ако е хубав септември, българите предпочетат да летуват на нашето Черноморие", заяви кметът.     


Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предоставило 1 083 333 лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предоставило 1 083 333 лв. ...

... регионалната здравна инспекция. От РЗИ – Варна са извършени анализи за качеството на водите в района на Варненско езеро и плажа на кв. „Аспарухово“. По изнесените официални данни от 22 май 2020 г. извършеното обследване показва добри параметри на качеството на водите в района и опасност от екологична катастрофа няма.


Турция обяви район с площ 20 квадратни километра край границата

Турция обяви район с площ 20 квадратни километра край границата ...

... от българската граница. Той е разположен в тракийската област Къркларели край черноморското крайбрежие. По-голямата част от военната зона обхваща сухопътна площ и по-малка част - морска площ. Зоната започва на север от Инеада и Лиманкьой и се простира до село Бейендек, което е последното турско село преди границата с България.


Три нови мерки по Програмата за морско дело и рибарство

Три нови мерки по Програмата за морско дело и рибарство ...

... на земеделието, храните и горите стартира обществено обсъждане за трите мерки. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях могат да бъдат намерени на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в секцията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подсекция „Новини“. 


Варна ще заведе съдебен иск заради скъсания водопровод и изливането

Варна ще заведе съдебен иск заради скъсания водопровод и изливането ...

... на индустрията, на пристанищата, на корабостроителните и кораборемонтни заводи, Западна промишлена зона. Фактът с рибата се случва абсолютно всяка година, но това е езерото, не е морето - трябва да е ясно", каза Иван Портних. Кметът ще поиска също да се направи проверка на водите, които се вливат в езерото.


Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в курорта

Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в курорта ...

... комплекса - подмяна на счупени плафони и лампи, както и на ударени стълбове за улично осветление. За този сезон е изградена локална попивна канализация, която обезпечава събирането на вода при валежи на ул. „Първа“, крайбрежната алея, както и на ключови вътрешни улици в зона Изток.          


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

... - обекти на концесия, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесията ще обезпечи морски плаж „Иканталъка 2", община Каварна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги.


Законови промени ще разделят пристанищата за обществен транспорт на такива

Законови промени ще разделят пристанищата за обществен транспорт на такива ...

... на изготвените генерални планове на пристанища за обществен транспорт ще се намали съществуващата административна тежест върху юридическите лица и гражданите. С други промени се предлага се законова уредба на лодкостоянките като специализирани пристанищни обекти за обслужване на малките риболовни кораби е дължина до 12 метра, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов. 


Проектът за общ устройствен план на община Царево ще бъде

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще бъде ...

... устройство, екологичната оценка и оценката за съвместимост с целите на Натура 2000, което според отговорът на МРРБ не се е случило.  „От „Зелени закони” разчитаме в рамките на преработката  да бъдат взети предвид и вече изказаните становища на граждани и организации, като  документът  бъде преработен из основи“, коментират от инициативата. 


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

... 11,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136,018 хил. лева без ДДС. Предложеният от концесионера размер от 216,216 хил. лв. с включен ДДС е за инвестиции в спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията.   


На днешното си заседание кабинетът избра концесионер на морски плаж „Каваци

На днешното си заседание кабинетът избра концесионер на морски плаж „Каваци ...

... на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4 605,25 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8. ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


Мораториум върху проекта за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)

Мораториум върху проекта за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) ...

... извънредно положение. „То е планирано за 13 април в читалището на град Царево и съм събитието има заявен голям обществен интерес, но в настоящата ситуация на извънредно положение обсъждането не би било възможно и сдружението ни несъмнено ще сезира в тази връзка Кризисния щаб“, пишат от сдружение „Да запазим Корал“.


Правителството определи дружеството „Джедар“ ЕООД за концесионер на морски плаж

Правителството определи дружеството „Джедар“ ЕООД за концесионер на морски плаж ...

... 24 923,99 лева без ДДС, а за „Делфин“ - 26 071,25 лева без ДДС. Двата плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.


Агенция „Пътна инфраструктура“ започна тръжна процедура за определяне на изпълнител

Агенция „Пътна инфраструктура“ започна тръжна процедура за определяне на изпълнител ...

... доклада за ОВОС при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79, по-рано от предвиденото още през тази година, а не при рехабилитацията на платното за Кулата, планирана да се направи след като е готово новото платно за София в участъка Крупник - Кресна от АМ „Струма“, посочиха от пътната агенция.


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

... 9,413 хил. лева без ДДС. Концесионерът трябва да обезпечи морски плаж „Панорама - север", община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужваме и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.  


Министерският съвет реши да бъдат дадени на концесия морските плажове

Министерският съвет реши да бъдат дадени на концесия морските плажове ...

... е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 19537 лв. без ДДС.


Правителството определи бургаското дружество „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер

Правителството определи бургаското дружество „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер ...

... здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. Правителството открива процедура за възлагане на концесия и на морски плаж „Златна рибка“ в община Созопол с предлаган срок от 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 75 366,88 лева без ДДС.


За новия сезон обходът на град Поморие трябва да е

За новия сезон обходът на град Поморие трябва да е ...

... начин преди началото на новия туристически сезон пътят Бургас - Слънчев бряг ще е изцяло готов и разширен за удобство и безопасност на придвижването на пътуващите. Премиерът съобщи, че брутният вътрешен продукт към момента е 120 милиарда лева. „Гоним 130 милиарда БВП, затова правим и четирилентови магистрални пътища“, посочи той.


През 2020 г. във Варна започва изграждането на нов симулационен

През 2020 г. във Варна започва изграждането на нов симулационен ...

... пръв път хирургът все едно "влиза" вътре в тялото на болния.” Проф. Колев уточни, че роботът позволява и овладяване на непредвидени ситуации. “Капацитетът му е 3-4 операции на ден. Проблемът е, че за сега интервенциите не са остойностени и касата не поема нищо за този модерен тип лечение”, напомни професорът.


Трябва да се приключи с обсесията, че всичко което се

Трябва да се приключи с обсесията, че всичко което се ...

... него организациите, които спират общия устройствен план, са тези, които искат всъщност да го има. „Винаги неправителствените организации са получавали протегната ръка и от правителство, и от общините. Не знам защо се получава тази конфронтация, която я няма. Аз искам да се разберем, но никой никога не идва”, обясни Лапчев. 


Кабинетът реши днес да възложи концесия за морските плажове „Градина

Кабинетът реши днес да възложи концесия за морските плажове „Градина ...

... в зона „А“ на крайбрежието, предвидено е 20% плътност на застрояването, седем метра максимална височина, 70% озеленяване, половината, от което, да са дървета. От екоинспекцията посочват, че строежът ще засегне минимално защитената зона и няма да повлияе особено на птиците, въпреки че е намалена буферната зона, свободна от застрояване.  


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

... на Черноморското крайбрежие. Министрите вземат това решение, за да намерят концесионер, който да обезпечи морски плаж „Варна - централен” със задължителните дейности по закон - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.