Европейската комисия (ЕК) подготвя сериозни законодателни промени, свързани с либерализирането

Европейската комисия (ЕК) подготвя сериозни законодателни промени, свързани с либерализирането ...

......... да участва в местна процедура, например за линията София-Бургас или за закупуване на автобуси. „От тази гледна точка имаме свобода на пазара, тази либерализация прилича на свободия“, заяви тя. Тя за пореден път се обяви против идеята за законови промени, които задължават превозвачите да монтират колани и видеонаблюдение в автобусите.


Експериментално в град Русе ще се вземат проби със специализиран

Експериментално в град Русе ще се вземат проби със специализиран ...

......... възможности, включително за санкции на базата на резултати от подобен вид апаратура“, каза още министър Димов. Устройството OdorPrep е предоставено на Министерството на околната среда и водите от италианската фирма Lab Service Analytica Srl (LSA) по европейски проект. Съоръжението се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества. 


Вместо опростяване на европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020

Вместо опростяване на европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 ...

......... земеделието Явор Гечев. По думите му фермерите трябва да очакват сериозни разлики спрямо сегашния планов период 2014 – 2020. Така желаното опростяване на ОСП се отлага за неопределено време, допълни той. Пред участниците във форума земеделският министър Румен Порожанов съобщи, че бюджетът за директните плащания за България ще бъде увеличен.  


Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период

Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период ...

......... в ЕС изразяват позиция, че предложените от Еврокомисията тавани на субсидиите  трябва да са доброволни  и всяка страна след анализ да взема решение за  размера им. България настоява и в ОСП да бъде поне запазен или увеличен процентът на т.нар. обвързана подкрепа и да продължи прилагането на преходната национална помощ. 


2291 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

2291 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ...

......... Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 са общо 508 322 лв.  По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2017 г. са преведени 5,4 млн. лв. През миналата година са изплатени и 123 млн. лв. по 22 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 29 166 земеделски стопани.


Над 660 млн. лв. инвестира Министерството на регионалното развитие и

Над 660 млн. лв. инвестира Министерството на регионалното развитие и ...

......... от бъдещи проекти и ще се грижат за поддръжка на сградите“, посочи още заместник-министърът. Деница Николова допълни, че освен инвестициите по ОПРР, с които града става по-красив и модерен, от съществено значение за региона е изграждането на АМ „Струма“, което ще го превърне в по-привлекателно място за живот и инвестиции.Община Свищов ще инвестира близо 1,6 млн. лева във ВиК

Община Свищов ще инвестира близо 1,6 млн. лева във ВиК ...

......... сондажи, чрез които да се търси вода с по-добро качество и евентуално да не се налага изграждането на пречиствателна станция. Проблемът с водоподаването е комплексен - от старите водопроводи идват честите аварии, от честите аварии се налага разкопаването на улиците в града и в 15-те населени места с амортизирана ВиК-мрежа.


Българският евродепутат Момчил Неков и двама негови колеги от Румъния

Българският евродепутат Момчил Неков и двама негови колеги от Румъния ...

......... Агенцията по храните Дамян Илиев, цитиран от БНР.  Той допълни, че дезинфекция се прави на всички влизащи в страната автомобили. Всички частни собственици, чиито прасета бъдат унищожени заради чумата, ще бъдат обезщетени по пазарни цени. Проблем ще е да се опазят индустриалните свинеферми, в които се отглеждат половин милион животни.


Евродепутати предлагат увеличение с 40 млн. евро на бюджета на

Евродепутати предлагат увеличение с 40 млн. евро на бюджета на ...

......... отделят податливите животни от тези, които са потенциални носители на зараза, информират от офиса на евродепутата. Идеята е да се оборудват граничните контролни пунктове и да се предвидят финансови инструменти за  изграждане на физическа инфраструктура (обграждащи съоръжения), включително, за да бъдат запазени старите местни породи като Източнобалканската свиня в България.


Контролът върху пречиствателната станция в курорта „Златни пясъци“ ще бъде

Контролът върху пречиствателната станция в курорта „Златни пясъци“ ще бъде ...

......... по оперативна програма “Околна среда 2014-2020“. Проектът е на стойност 37,1 млн. лв., от които участието на община Варна е в размер на 8,5 млн. лв. С модернизацията ще се  осигури пречистване на отпадъчни води за бъдещо натоварване на пречиствателната станция с капацитет 72 122 еквивалент жители през летните месеци.


Държавен фонд "Земеделие" е започнал изплащането на финансовата подкрепа по

Държавен фонд "Земеделие" е започнал изплащането на финансовата подкрепа по ...

......... кандидатствали по схемата, след приключване на допълнителните административни проверки, които служителите на ДФЗ са задължени да извършат. Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три последователни данъчни години.  Агенцията по заетостта набира кандидати за обучения и заетост на

Агенцията по заетостта набира кандидати за обучения и заетост на ...

......... на проект „Обучения и заетост” – 10 млн. лева. Заявките за свободни работни места ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс. Очакванията са с планираните средства да се осигури заетост на 200 младежи до 29 години и 800 лица над 29 години с трайни увреждания.


Значително са намалели случаите на умишлено заявените за субсидии застъпени земеделски

Значително са намалели случаите на умишлено заявените за субсидии застъпени земеделски ...

......... предоставят документи, с които да докажат кой е реалният ползвател на тази площ. "Договор за аренда, за наем, нотариален акт, ако е собственикът - има над 10 различни вида документа. Ако кандидатът участва в споразумение за ползване между ползватели в дадено землище, също може да кандидатства", обясни той.    


Одобрен е проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър

Одобрен е проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър ...

......... да започнат в началото на следващата година, като се очаква да приключат през 2020 г. Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната. За миналата година по направлението са пътували над 1,4 милиона пътници, информираха от транспортното министерство.


Съществува опасност от злоупотреби по схеми „Училищен плод“ и „Училищно

Съществува опасност от злоупотреби по схеми „Училищен плод“ и „Училищно ...

......... се извършвали само от търговци, през 2016 г. се дава приоритет и на производителите, но през миналата година това не е постигнато. Идеята е тази година наистина приоритет да имат производителите, каза Кралев и увери, че всеки от кандидатите за доставка на плодове в училище ще бъде внимателно проверен.  


Двадесет и три проекта за близо 20 млн. евро по

Двадесет и три проекта за близо 20 млн. евро по ...

......... Армения, Грузия, Молдова и Украйна с Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол. Целта на програмата за сътрудничество, финансирана по Европейския инструмент за съседство, е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. От 15 август бюрата по труда започват да набират заявки

От 15 август бюрата по труда започват да набират заявки ...

......... човека с увреждане на същото работно място, което на практика означава заетост от три години, това означава и прескачане на прага за срочен трудов договор“, каза Русинова. Очаква се схемата да активизира и още хора, които не са регистрирани в бюрата по труда и не търсят активно заетост.    


Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на

Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на ...

......... отпадъци Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители и са с общ капацитет близо 4000 тона годишно. Общият размер на инвестицията е над 2,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.


Към настоящия момент процедурата по подаване на оферти за доставка

Към настоящия момент процедурата по подаване на оферти за доставка ...

......... същата следва да бъде спряна в случай, че КЗК образува производство по жалбата", поясняват от здравно министерство. Обществената поръчка е във връзка с големия инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ в страната, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  


През август ще стартира втора процедура за избор на финансови

През август ще стартира втора процедура за избор на финансови ...

......... посредници, така и от страна на стартиращите компании. През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“, с който бяха избрани 2 микрофинансиращи институции - „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. Те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност около 700 000 лева.


Ново искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на

Ново искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на ...

......... закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната. Проектът трябваше да започне още през лятото на 2017 година, но беше забавен заради открити през септември миналата година нередности, свързани с документацията по 37 обекта, свързани със спешното обслужване.  


Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в

Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в ...

......... Гърция, както и залежали и негодни пестициди. Агенцията по храните е направила планови и извънредни проверки в обекти за производство, търговия и преопаковане на пестициди, в нерегламентирани обекти и в земеделски стопанства. Само на 23 юни са задържани над 2 тона и близо 800 литра  неразрешени турски пестициди в Бургас.


Проектът за интегриран градски транспорт  на Варна е на стойност

Проектът за интегриран градски транспорт  на Варна е на стойност ...

......... и там се изгражда  нова трибуна. Той коментира и друг проект – този за разделянето от битовата от дъждовната канализация в централната градска част. Инвестицията е на стойност около 60 млн. лева. През тази година по данни от летището и хотелските комплекси отчитаме изключително добър туристически сезон, заяви още кметът.


Европейската комисия (ЕК) е одобрила пилотна програма за справяне с

Европейската комисия (ЕК) е одобрила пилотна програма за справяне с ...

......... стандарти при храните, каза Емил Радев. По думите му има двойни стандарти и в други сфери като козметиката например. Ако пилотната програма има успех, тя ще може да се продължи и разшири, смята той. Единствено обединени можем да се преборим с този проблем, търсим помощ отвсякъде, каза още Радев.  


Осем депутати са подкрепили подписката на движение "Възраждане" за референдум

Осем депутати са подкрепили подписката на движение "Възраждане" за референдум ...

......... използван не по предназначение. Според „Възраждане“ така 44,5 млрд. лв. след влизане в еврозоната ще бъдат на пряко разположение на българското правителство. "Така Бойко Борисов ще може да разполага с тях", заявява Костадин Костадинов. От "Възраждане" са категорични, че въвеждането на еврото не може да се случи без национален референдум.


Европейската комисия (ЕК) започна през юли пет процедури срещу България

Европейската комисия (ЕК) започна през юли пет процедури срещу България ...

......... и транспорт Комисията призова България и Полша да транспонират изцяло европейските правила за инфраструктурата за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Тези две държави членки трябваше да са транспонирали тази директива най-късно до 18 ноември 2016 г., но според службите на Комисията не са транспонирали някои от оперативните разпоредби преди посочената дата.


Номинално парите за Кохезионната политика се увеличават - от 371,5

Номинално парите за Кохезионната политика се увеличават - от 371,5 ...

......... на интерес сред депутатите председателят на парламента Цвета Караянчева прекъсна докладите на министрите по свършеното през последните шест месеца. Причината беше, че от БСП заявиха, че членовете на кабинета не отговарят на поставени въпроси в своите изказвания и това е нарушение на правилата за този дебат, приети по-рано тази седмица.


Европейската комисия (ЕК) спешно да проучи случаите с управлението на

Европейската комисия (ЕК) спешно да проучи случаите с управлението на ...

......... В писмото се настоява Комисията да се обърне към българското правителство, за да бъдат запазени двете зони. Депутатите призовават да започне процедура за нарушение срещу българското правителство за нарушаване на европейското законодателство в областта на околната среда, включително задълженията по отношение на Натура 2000 в парк „Пирин“ и Кресненското дефиле. 


Повече от 350 проекта ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване

Повече от 350 проекта ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване ...

......... 302 договора за безвъзмездна финансова помощ с размер на изплатените средства от над 200 млн. лв. Не по-малък е интересът и към настоящия програмен период на ОПИК – до момента в региона са сключени договори за над 170 млн. лв., а повече от половината от тях са вече успешно усвоени.


Само през последната година са сключени 712 нови договора за

Само през последната година са сключени 712 нови договора за ...

......... агенция за инвестиции, Българска банка за развитие и Агенцията за експортно застраховане ще запознават бизнеса в региона с възможностите за кандидатстване по проекти и финансиране на техния бизнес. По-късно през деня министърът на икономиката ще открие информационен ден за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и в Стара Загора.  


Направихме едно добро председателство, дадохме добра основа за Австрия, те

Направихме едно добро председателство, дадохме добра основа за Австрия, те ...

......... е политическа, не миграционна. Вече има изградени системи, направи се много. Когато казваме за хот-спотовете, трябва да се намери решение как да работят“, коментира още премиерът. Той беше категоричен, че България е изпълнила всички критерии за влизане в Шенгенското пространство с опазването на външната граница и справянето с миграционния поток.


Общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово ще ползваат нова

Общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово ще ползваат нова ...

......... лв., като оперативната програма осигурява близо 2,7 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца. Очаква се да намалеят депонираните отпадъци и вредните емисии. С подписването на двата договора проектите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на програмата стават 22, а общата отпусната безвъзмездната помощ е 200,7 млн. лв.


България очаква да има твърда дата за влизането в чакалнята

България очаква да има твърда дата за влизането в чакалнята ...

......... 2019 г. с Албания и Македония. Той посочи, че всички са гласували единодушно и за удължаването на санкциите за Русия. Министър-председателят подчерта, че България е получила признанието на лидерите за ротационното председателство и поясни, че то завършва с „договорени нови 2 милиарда евро повече средства по новата финансова рамка“.  


713,3 млн. лева са изплатените средства по Схемата за единно

713,3 млн. лева са изплатените средства по Схемата за единно ...

......... за хектар. Прилагането на Схемата за единно плащане на площ е една от основните дейности на ДФЗ и предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. 


Габрово е областта, в която са усвоени най-много европейски средства

Габрово е областта, в която са усвоени най-много европейски средства ...

......... проекти са приключили и близо 16 млн. лв. са инвестирани, посочи Александър Манолев. Според него голям плюс за региона е, че се очертават два силни икономически центъра, разположени на близко разстояние – Габрово и Севлиево. Срещата в Габрово е част от проекта "Капитал Градове" за развитие на местните икономики.  


България ще представи утре пред лидерите на Еврогрупата кандидатурата си

България ще представи утре пред лидерите на Еврогрупата кандидатурата си ...

......... дни. И въпреки че още през януари председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че „мястото на България е в еврото“, не е съвсем ясно дали ще получим зелена светлина за присъединяване към валутния механизъм. Защото в очите на някои страни от клуба на богатите ние все още сме ненужен риск. 


Близо 9 млрд. евро ще получи България за кохезионна политика

Близо 9 млрд. евро ще получи България за кохезионна политика ...

......... бъде за всички региони. За нас като страна, в която се намират двата най-бедни региона, е много изкушаваща тезата всички пари да отидат за най-бедните. Но истинска конвергенция може да се получи само на територията на целия ЕС“, заяви Иван Иванов, директор на дирекция "Централно координационно звено" на Министерския съвет.


България успя да реши проблема с мигрантите и да спре

България успя да реши проблема с мигрантите и да спре ...

......... отнася до икономическите мигранти, ако в европейските страни няма нужда от трудови ресурси, те трябва да бъдат върнати по домовете им. Трето, международната общност трябва да реши проблема с бедността и постоянния ръст на раждаемостта в Африка. Миграционният въпрос е пряко свързан с тези три аспекта, подчертава българският премиер.  


Западните Балкани вече са част от политическия дневен ред на

Западните Балкани вече са част от политическия дневен ред на ...

......... на образованието. „Вярвам, че част от интеграцията са и усилията за спазването на едни и същи правила от всички български граждани. За съжаление, в някои общности имат усещането, че, бидейки малцинство, имат право да не спазват обществения ред или всички правила и закони, което трябва да бъде прекратено“, каза Дончев.


До произнасянето на Върховния административен съд (ВАС) търгът за закупуване

До произнасянето на Върховния административен съд (ВАС) търгът за закупуване ...

......... Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната. Проектът трябваше да започне още през лятото на 2017 година, но беше забавен заради открити през септември м. г. нередности, свързани с документацията по 37 обекта, свързани със спешното обслужване.


От днес започва подаването на проектни предложения по Деветата конкурсна

От днес започва подаването на проектни предложения по Деветата конкурсна ...

......... млрд. лв. По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 5 млн. лв., беше припомнено на събитието. “Агенцията за малки и средни предприятия няма да спре да анализира и оптимизира правилата за работата на Националния иновационен фонд, въпреки множеството подобрения в Деветата сесия”, подчерта изпълнителният директор на Агенцията Габриела Козарева.  


Към края на май страната ни е получила малко над

Към края на май страната ни е получила малко над ...

......... образование за интелигентен растеж" са изплатени 94 млн. евро към края на май. От тях 14 млн. евро са по линия на национално финансиране, а 79 млн. евро – от ЕК. Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро. Как вървят плащанията по останалите програми, може да видите от таблицата.


Секторът за производство на плодове и зеленчуци вероятно отново ще

Секторът за производство на плодове и зеленчуци вероятно отново ще ...

......... прозрачността на вземането на някои решения не е достатъчно голяма, за да знаят земеделските производители защо са санкционирани, какви са причините. В нашето предложение бяхме написали, че трябва да се направи опростяване на процедурите и да бъде ясно кога земеделските производители се санкционират, дали има определени причини или само подозрения“.


Загубите по водопреносната мрежа в централната градска част на Добрич

Загубите по водопреносната мрежа в централната градска част на Добрич ...

......... вдига и избива друга". Най-големите проблеми на жителите на тази част на града ще продължат поне до края на есента, когато се предвижда да бъде приключено с подмяната на водопроводите по проекта за обновяването на водния цикъл в Добрич, който се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.


При евентуален референдум 59% от българите биха гласували за оставането

При евентуален референдум 59% от българите биха гласували за оставането ...

......... не се справя с председателството, са симпатизантите на БСП. Динамиката сред различните електорати се дължи преди всичко на факта, че именно българското правителство стои в центъра на организацията и това няма как да не срещне негативна реакция сред привържениците на основната опозиционна сила. Изследването е финансирано от вестник „24 часа“.


Европейската комисия (ЕК) няма да отстъпи от предложението си за

Европейската комисия (ЕК) няма да отстъпи от предложението си за ...

......... млади фермери. България ще получи 7,7 млрд. евро за седемгодишния период, от които 5,5 млрд. евро за преки плащания, 200 млн. евро за пазарни мерки и близо 2 млрд. евро за селските региони. С 0,7% намаляват директните плащания за страната, а за ПРСР, както във всички държави членки, с 15%.


Започна прием на проекти по мярка 9 за учредяване на

Започна прием на проекти по мярка 9 за учредяване на ...

......... подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). http://eumis2020.government.bg/ Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: [email protected]


Стартират проекти на обща стойност от близо 40 млн. лв. за

Стартират проекти на обща стойност от близо 40 млн. лв. за ...

......... лв. и са сключени 1 850 договора на обща стойност от 1,7 млрд. лв.”, съобщи зам.-министър Манолев. Основната цел на процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.    


Близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата в България ще бъдат

Близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата в България ще бъдат ...

......... хил. км е ВиК мрежата в страната в момента. Наред с тях работят 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни. Тази стратегическа инфраструктура обаче трябва да се развива, модернизира и поддържа непрекъснато, за което са необходими огромни инвестиции.


Целеви фонд за страните, засегнати особено силно от Brexit, няма

Целеви фонд за страните, засегнати особено силно от Brexit, няма ...

......... подобни опити парите да се обвързват с реформи. Убеден съм, че има достатъчно време да бъде намерен консенсус, посочи той. Вицепремиерът подчерта, че е особено важно следващият програмен период да започне навреме, за да не се забави окончателното приемане на законодателния пакет, за което са необходими освен твърдост и компромис.


Срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и страните от

Срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и страните от ...

......... бъде продължителен процес. Високата корупция в региона поставя Западните Балкани в дъното на класацията на Transparency International 2017 в Европа. Тази ситуация се потвърждава от показателите за управление на Световната банка, които подчертават лошата политическа стабилност в Албания, Македония, Косово и Черна гора и институционалната фрагментация в Босна и Херцеговина.


Центърът за компетентност търси иновативни решения за водата, енергията и

Центърът за компетентност търси иновативни решения за водата, енергията и ...

......... променят много индустрии, включително и традиционния сектор енергетика. Първата годишна конференция E-Infratech, организирана от Investor.bg и Wolf Theiss на 21 юни 2018 г. в Капитал Форт, София, ще отвори платформа за дискусии върху възможностите, които свързаността и технологиите предоставят на обществото, индустрията и инфраструктурата. Повече за нея вижте тук https://e-infratech.investor.bg/


Намерението на Европейската комисия (ЕК) да намали бюджета за Общата

Намерението на Европейската комисия (ЕК) да намали бюджета за Общата ...

......... с които държавите членки да повишат растежа в сектора. Те трябва да бъдат допълнително средство, не да заместват субсидиите, а да работят заедно с тях“, беше категоричен той.*Първи стълб на ОСП са директните плащания за всеки хектар обработваеми земи, а втори стълб – Програмите за развитие на селските райони (ПРСР).


При разработването на плановете за европейска Обща селскостопанска политика (ОСП)

При разработването на плановете за европейска Обща селскостопанска политика (ОСП) ...

......... ще бъдат стратегическите планове, чрез които държавите членки ще приложат ОСП, стана ясно от думите му. Фил Хоган изтъкна, че в бъдеще задължително при прилагането на ОСП в държавите членки за младите стопани трябва да бъдат заделени 2% от бюджетите за земеделие, вместо сегашната практика да се заделят 0,8%.   


Според различни прогнози между 2025 до 2050 година, ако няма

Според различни прогнози между 2025 до 2050 година, ако няма ...

......... също след края на употребата да може да бъде лесно разглобен на пластмаса, батерии и метали и така да се стимулира рециклирането. Според данни на Районните здравни инспекции от 48 плажа, които са проверени 25 са в отлично състояние, другите 13 са в много добро, съобщи още Нено Димов.  


Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа три

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа три ...

......... Проектът е на стойност над 5,5 млн. лв., като ОПОС осигурява 4,1 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.С подписването на трите договора броят на проектите по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 става 20, а общата безвъзмездна помощ е на стойност 188,2 млн. лв.  


Дебатът за сближаване на директните плащания остава на дневен ред

Дебатът за сближаване на директните плащания остава на дневен ред ...

......... ще бъдат увеличени и ще бъде използван инструментариум за допълнителни приходи, например от митата и инструменти като търговията с емисии парникови газове. Намалението за кохезионната политика и за ОСП е само с 5%, изтъкна той.Биоферма Гимел изнася зеленчуци за Германия, Чехия и Австрия. От 2003 г. Има сертификат за биопроизводство.


Европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще разполага

Европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще разполага ...

......... страните членки да го допълни с национални средства, подчерта министър Порожанов. Той информира, че в края на тази седмица се очаква комисарят Фил Хоган да представи законодателните предложения, за които и България е работила активно както с Европейския парламент, така и с европейската асоциация на производителите от Копа Коджека.  


Кога в Европейския съюз (ЕС) ще бъде въведен общ пенсионен

Кога в Европейския съюз (ЕС) ще бъде въведен общ пенсионен ...

......... каза, че пенсионният продукт ще върви успоредно с националните пенсионни продукти и няма да влезе в конкуренция с тях. Трябва да има връзка между натрупването и изплащането, каза експертът. Той смята, че от ключово значение ще бъде доверието на европейските потребители, тъй като продуктът е свързан с дългосрочни пенсионни перспективи. 


Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци ще

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци ще ...

......... на територията на двете общини. Общият размер на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Ще бъдат разкрити нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.


Европа е изправена пред разпад на много нива, като това

Европа е изправена пред разпад на много нива, като това ...

......... администрацията има“. Пълноценен разговор за трансформацията на Шенген може и ще има след 2019 година, убеден е той. „Евроскептична и популистка вълна ще бъде много по-силно представена в Европейския парламент, отколкото е в момента, защото, по традиция, националните проблеми предрешават и изборите за европейски парламент във всяка държава“, прогнозира анализаторът.


Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години

Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години ...

......... на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана. Безплатна помощ за подготовка на бизнес плана и на необходимите документи младите стопани могат да получат от Националната служба за съвети в земеделието. Въпроси се приемат и до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проекти на електронен адрес: [email protected]


В Плевен - седмият по големина град в България, ще

В Плевен - седмият по големина град в България, ще ...

......... обновения тролейбусен парк и подменената контактна мрежа за тролеите. Той подчерта, че Плевен и в момента е сред градовете с най-екологичен градски транспорт. Общата стойност на втория етап на проекта "Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен" е 17 млн. лв., от които европейското финансиране е 14 млн. лв.


Има проявен инвеститорски интерес от няколко чуждестранни фирми към проекта

Има проявен инвеститорски интерес от няколко чуждестранни фирми към проекта ...

......... осигурят от оперативните програми "Транспорт" и "Региони в растеж", както и по Механизма за свързана Европа. Това не може да стане и по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния заради ограничения й бюджет. Това означава, че финансиране може да се търси от частни стратегически инвеститори чрез публично-частно партньорство, допълни министърът.


14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в

14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в ...

......... изпълнени 221 проекта в сектор „Води“, като усвоената безвъзмездна финансова помощ е над 2,3 млрд. лв. Изградени или реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), както и над 2600 км ВиК мрежа. Броят жители, които вече се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, е над 889 хил.


Инсталации за отпадъци ще бъдат изградени в общините Доспат и

Инсталации за отпадъци ще бъдат изградени в общините Доспат и ...

......... договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци. Съоръжението е с капацитет 15 хил. тона годишно и ще обслужва 345 хил. жители. Проектът е за над 9 млн. лв., като програмата осигурява близо 6 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.


До края на годината програмата „Умения“ на стойност до 30

До края на годината програмата „Умения“ на стойност до 30 ...

......... е направено достатъчно. Безработицата е рекордна ниска и ни нарежда на 11-о място в Европа, добави Зорница Русинова, но основният проблем остава липсата на квалифицирани кадри, изтъкна тя. Предприемачеството е сред сериозните приоритети на министерството на труда, заяви още Русинова. Затова е стартирана програма за микрокредитиране на малки предприятия.  


21 града ще могат да кандидатстват по оперативна програма „Околна

21 града ще могат да кандидатстват по оперативна програма „Околна ...

......... договори - 35 са били към май м.г., сега вече са 70. Платени са били 98 млн. лв., а сега вече са над 240 млн. лв. През 2017 г. са били верифицирани 61 млн. лв. или 1,7%, а сега са 172 млн. лв., т.е. почти три пъти, каза Димов.  


Над 75% от средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са

Над 75% от средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са ...

......... ОП "Иновации и конкурентоспособност" за настоящия програмен период, който приключва през 2020 година,  е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).


С дефицит от близо 25 млн. лева сме в невъзможност

С дефицит от близо 25 млн. лева сме в невъзможност ...

......... Порожанов разгледа и Националната генетична лаборатория в животновъдството. В нея ще може да се прави ДНК анализ, който да доказва чистота на породите под селекционен контрол. „Така ще може един път завинаги да спрат споровете кое животно е селекционно у нас и кое не е“, коментира зам.-министър Цветан Димитров.