Европейската комисия (ЕК) няма да отстъпи от предложението си за

Европейската комисия (ЕК) няма да отстъпи от предложението си за ...

......... млади фермери. България ще получи 7,7 млрд. евро за седемгодишния период, от които 5,5 млрд. евро за преки плащания, 200 млн. евро за пазарни мерки и близо 2 млрд. евро за селските региони. С 0,7% намаляват директните плащания за страната, а за ПРСР, както във всички държави членки, с 15%.


Започна прием на проекти по мярка 9 за учредяване на

Започна прием на проекти по мярка 9 за учредяване на ...

......... подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). http://eumis2020.government.bg/ Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: [email protected]


Стартират проекти на обща стойност от близо 40 млн. лв. за

Стартират проекти на обща стойност от близо 40 млн. лв. за ...

......... лв. и са сключени 1 850 договора на обща стойност от 1,7 млрд. лв.”, съобщи зам.-министър Манолев. Основната цел на процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.    


Близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата в България ще бъдат

Близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата в България ще бъдат ...

......... хил. км е ВиК мрежата в страната в момента. Наред с тях работят 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни. Тази стратегическа инфраструктура обаче трябва да се развива, модернизира и поддържа непрекъснато, за което са необходими огромни инвестиции.


Целеви фонд за страните, засегнати особено силно от Brexit, няма

Целеви фонд за страните, засегнати особено силно от Brexit, няма ...

......... подобни опити парите да се обвързват с реформи. Убеден съм, че има достатъчно време да бъде намерен консенсус, посочи той. Вицепремиерът подчерта, че е особено важно следващият програмен период да започне навреме, за да не се забави окончателното приемане на законодателния пакет, за което са необходими освен твърдост и компромис.


Срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и страните от

Срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и страните от ...

......... бъде продължителен процес. Високата корупция в региона поставя Западните Балкани в дъното на класацията на Transparency International 2017 в Европа. Тази ситуация се потвърждава от показателите за управление на Световната банка, които подчертават лошата политическа стабилност в Албания, Македония, Косово и Черна гора и институционалната фрагментация в Босна и Херцеговина.Центърът за компетентност търси иновативни решения за водата, енергията и

Центърът за компетентност търси иновативни решения за водата, енергията и ...

......... променят много индустрии, включително и традиционния сектор енергетика. Първата годишна конференция E-Infratech, организирана от Investor.bg и Wolf Theiss на 21 юни 2018 г. в Капитал Форт, София, ще отвори платформа за дискусии върху възможностите, които свързаността и технологиите предоставят на обществото, индустрията и инфраструктурата. Повече за нея вижте тук https://e-infratech.investor.bg/


Намерението на Европейската комисия (ЕК) да намали бюджета за Общата

Намерението на Европейската комисия (ЕК) да намали бюджета за Общата ...

......... с които държавите членки да повишат растежа в сектора. Те трябва да бъдат допълнително средство, не да заместват субсидиите, а да работят заедно с тях“, беше категоричен той.*Първи стълб на ОСП са директните плащания за всеки хектар обработваеми земи, а втори стълб – Програмите за развитие на селските райони (ПРСР).


При разработването на плановете за европейска Обща селскостопанска политика (ОСП)

При разработването на плановете за европейска Обща селскостопанска политика (ОСП) ...

......... ще бъдат стратегическите планове, чрез които държавите членки ще приложат ОСП, стана ясно от думите му. Фил Хоган изтъкна, че в бъдеще задължително при прилагането на ОСП в държавите членки за младите стопани трябва да бъдат заделени 2% от бюджетите за земеделие, вместо сегашната практика да се заделят 0,8%.   


Според различни прогнози между 2025 до 2050 година, ако няма

Според различни прогнози между 2025 до 2050 година, ако няма ...

......... също след края на употребата да може да бъде лесно разглобен на пластмаса, батерии и метали и така да се стимулира рециклирането. Според данни на Районните здравни инспекции от 48 плажа, които са проверени 25 са в отлично състояние, другите 13 са в много добро, съобщи още Нено Димов.  


Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа три

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа три ...

......... Проектът е на стойност над 5,5 млн. лв., като ОПОС осигурява 4,1 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.С подписването на трите договора броят на проектите по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 става 20, а общата безвъзмездна помощ е на стойност 188,2 млн. лв.  Дебатът за сближаване на директните плащания остава на дневен ред

Дебатът за сближаване на директните плащания остава на дневен ред ...

......... ще бъдат увеличени и ще бъде използван инструментариум за допълнителни приходи, например от митата и инструменти като търговията с емисии парникови газове. Намалението за кохезионната политика и за ОСП е само с 5%, изтъкна той.Биоферма Гимел изнася зеленчуци за Германия, Чехия и Австрия. От 2003 г. Има сертификат за биопроизводство.


Европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще разполага

Европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще разполага ...

......... страните членки да го допълни с национални средства, подчерта министър Порожанов. Той информира, че в края на тази седмица се очаква комисарят Фил Хоган да представи законодателните предложения, за които и България е работила активно както с Европейския парламент, така и с европейската асоциация на производителите от Копа Коджека.  


Кога в Европейския съюз (ЕС) ще бъде въведен общ пенсионен

Кога в Европейския съюз (ЕС) ще бъде въведен общ пенсионен ...

......... каза, че пенсионният продукт ще върви успоредно с националните пенсионни продукти и няма да влезе в конкуренция с тях. Трябва да има връзка между натрупването и изплащането, каза експертът. Той смята, че от ключово значение ще бъде доверието на европейските потребители, тъй като продуктът е свързан с дългосрочни пенсионни перспективи. 


Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци ще

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци ще ...

......... на територията на двете общини. Общият размер на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Ще бъдат разкрити нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.


Европа е изправена пред разпад на много нива, като това

Европа е изправена пред разпад на много нива, като това ...

......... администрацията има“. Пълноценен разговор за трансформацията на Шенген може и ще има след 2019 година, убеден е той. „Евроскептична и популистка вълна ще бъде много по-силно представена в Европейския парламент, отколкото е в момента, защото, по традиция, националните проблеми предрешават и изборите за европейски парламент във всяка държава“, прогнозира анализаторът.Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години

Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години ...

......... на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана. Безплатна помощ за подготовка на бизнес плана и на необходимите документи младите стопани могат да получат от Националната служба за съвети в земеделието. Въпроси се приемат и до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проекти на електронен адрес: [email protected]


В Плевен - седмият по големина град в България, ще

В Плевен - седмият по големина град в България, ще ...

......... обновения тролейбусен парк и подменената контактна мрежа за тролеите. Той подчерта, че Плевен и в момента е сред градовете с най-екологичен градски транспорт. Общата стойност на втория етап на проекта "Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен" е 17 млн. лв., от които европейското финансиране е 14 млн. лв.


Има проявен инвеститорски интерес от няколко чуждестранни фирми към проекта

Има проявен инвеститорски интерес от няколко чуждестранни фирми към проекта ...

......... осигурят от оперативните програми "Транспорт" и "Региони в растеж", както и по Механизма за свързана Европа. Това не може да стане и по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния заради ограничения й бюджет. Това означава, че финансиране може да се търси от частни стратегически инвеститори чрез публично-частно партньорство, допълни министърът.


14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в

14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в ...

......... изпълнени 221 проекта в сектор „Води“, като усвоената безвъзмездна финансова помощ е над 2,3 млрд. лв. Изградени или реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), както и над 2600 км ВиК мрежа. Броят жители, които вече се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, е над 889 хил.


Инсталации за отпадъци ще бъдат изградени в общините Доспат и

Инсталации за отпадъци ще бъдат изградени в общините Доспат и ...

......... договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци. Съоръжението е с капацитет 15 хил. тона годишно и ще обслужва 345 хил. жители. Проектът е за над 9 млн. лв., като програмата осигурява близо 6 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.


До края на годината програмата „Умения“ на стойност до 30

До края на годината програмата „Умения“ на стойност до 30 ...

......... е направено достатъчно. Безработицата е рекордна ниска и ни нарежда на 11-о място в Европа, добави Зорница Русинова, но основният проблем остава липсата на квалифицирани кадри, изтъкна тя. Предприемачеството е сред сериозните приоритети на министерството на труда, заяви още Русинова. Затова е стартирана програма за микрокредитиране на малки предприятия.  


21 града ще могат да кандидатстват по оперативна програма „Околна

21 града ще могат да кандидатстват по оперативна програма „Околна ...

......... договори - 35 са били към май м.г., сега вече са 70. Платени са били 98 млн. лв., а сега вече са над 240 млн. лв. През 2017 г. са били верифицирани 61 млн. лв. или 1,7%, а сега са 172 млн. лв., т.е. почти три пъти, каза Димов.  


Над 75% от средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са

Над 75% от средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са ...

......... ОП "Иновации и конкурентоспособност" за настоящия програмен период, който приключва през 2020 година,  е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).


С дефицит от близо 25 млн. лева сме в невъзможност

С дефицит от близо 25 млн. лева сме в невъзможност ...

......... Порожанов разгледа и Националната генетична лаборатория в животновъдството. В нея ще може да се прави ДНК анализ, който да доказва чистота на породите под селекционен контрол. „Така ще може един път завинаги да спрат споровете кое животно е селекционно у нас и кое не е“, коментира зам.-министър Цветан Димитров.  


Оставане в ядрената сделка и пълна подкрепа за Европейската комисия

Оставане в ядрената сделка и пълна подкрепа за Европейската комисия ...

......... Западните Балкани, според нея всъщност показва „изключителен пробив“ на нашата дипломация в посока европейската перспектива, но също и свързаност на Западните Балкани. 2025 г. беше поставена като мотивационен своеобразен хоризонт за региона, но тази година в никакъв случай не трябва да бъде възприемана като крайна дата и определен срок, подчерта още Моника Панайотова.


Държавният Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов

Държавният Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов ...

......... контрол също ще са от значение за избора, пише в обявата на ФМФИБ.  “Очакваните положителни ефекти от Фонда за рисков капитал са развитие на предприемаческата екосистема в България чрез повишаване конкурентоспособността на местните фирми и подобряване на корпоративното им управление и капацитет” посочва Светослава Георгиева, изпълнителен директор на ФМФИБ.  


Благодарение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за

Благодарение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за ...

......... от ПРСР 2014-2020 досега са сключени 1 440 договора с общ размер на одобрените разходи 1,3 млрд. лв. и 760 млн. лв. субсидии. 1 302 са одобрените проекти, които включват инвестиции за селскостопанска техника. Общият размер на разходите по тях е 1,1 млрд. лв., а субсидията - 675 млн. лв.


Министерството на здравеопазването (МЗ) подаде проектното предложение за мащабния инвестиционен

Министерството на здравеопазването (МЗ) подаде проектното предложение за мащабния инвестиционен ...

......... строително-монтажни и строително-ремонтни дейности във всички обекти. Ще се доставят 400 санитарни автомобили, оборудвани с необходимата медицинска апаратура, както и технологично обзавеждане за обектите, включени в проекта. По този начин ще се гарантира оказването на качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна.    


С проект за  близо 11 млн. лв. ще бъде възстановена

С проект за  близо 11 млн. лв. ще бъде възстановена ...

......... обновяване предстои. Проектът предвижда възстановяване на 350 дка зелени площи, алеи, изграждане на велосипедна алея и отваряне на вход откъм ж.к. „Люлин“. Деница Николова съобщи, че в края на миналата седмица Министерството на здравеопазването е подало големия проект на стойност 163 млн. лв. за подкрепа на спешната помощ в страната. 


Реално изплатените европейски средства в България към 1 май 2018

Реално изплатените европейски средства в България към 1 май 2018 ...

......... средствата, изплатени в София-град на Метрополитен ЕАД за разширението на столичното метро – 321 млн. лв. (от общо 936 млн. лв.). Следващата най-голяма изплатена сума е в област Благоевград – 190 млн. лв. (от общо 739 млн. лв.) за два лота от АМ „Струма” и тунел Железница.

Предложеният от Европейската комисия (ЕК) пакет за мобилност ще повлияе

Предложеният от Европейската комисия (ЕК) пакет за мобилност ще повлияе ...

......... целта е да бъдат елиминирани от пазара българските, полските, унгарските и румънските камиони. „Българският транспорт генерира двуцифрен дял от БВП”, коментира още Арабаджиев. „Ударът ще е много тежък, той ще бъде убийствен. В този бранш работят много хора. Те искат да ни увеличат разходите, да ни направят неконкурентоспособни”, смята Арабаджиев.


100 млн. лв. за развитие на туристическите атракции в страната

100 млн. лв. за развитие на туристическите атракции в страната ...

......... ефективност в периферните райони – 2“ с общ бюджет 38,2 млн. лв., „Регионална здравна инфраструктура“, с общ бюджет 163,5 млн. лв., „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с общ бюджет 41,4 млн. лв. и „Развитие на туристически атракции“ с общ бюджет 98,5 млн. лв.


Представители на 11 страни (България, Великобритания, Германия, Испания,  Ирландия, Италия,

Представители на 11 страни (България, Великобритания, Германия, Испания,  Ирландия, Италия, ...

......... език. Копие на Ръководството ще бъде връчено на 25 април на заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров на срещата му с участниците в проекта. Те ще посетят и фермерския фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“, който се организира всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.  


Най-късно в началото на май ще знаем кой ще оглави

Най-късно в началото на май ще знаем кой ще оглави ...

......... държавна и правителствена подкрепа може да разчита: "Получих уверение, че ще получа подкрепа. Става дума не само за подкрепа, но и грубо казано за лобиране, защото само българската подкрепа не е достатъчна". Оттук нататък според Калфин въпросът е дали държавите ще могат да постигнат съгласие измежду четирите силни кандидатури.  


В края на тази година ще стартира нова операция "Умения"

В края на тази година ще стартира нова операция "Умения" ...

......... участвали в обучение през предходната година. Анализът на данните показва, че 11,5 на сто от населението между 25 и 64 години не са успели да участват в желаното обучение, като пречките са липса на свободно време, твърде висока цена на образователните програми и липса на подходящо обучение, каза Бисер Петков. 


Одобрени са за финансиране 474 проекта по кампанията „За чиста

Одобрени са за финансиране 474 проекта по кампанията „За чиста ...

......... кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и  образователни материали, свързани с  кампанията. Крайният срок за изпълнение на дейностите за общини и кметства е до края на  ноември 2018 г., а за училища, детски градини и детски комплекси - до края на октомври 2018 г.


Трима души са обвинени от Специализираната прокуратура за участие в

Трима души са обвинени от Специализираната прокуратура за участие в ...

......... в Перник, Радомир и село Ракеловци в пет претърсени адреса са намерени и иззети множество документи, печати на нотариуси и други доказателства за престъпната дейност на групата. На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“, в размер съответно на 50 хил. лв., 25 хил. лв. и 5 хил. лв.


Агенцията за социално подпомагане (АСП) започва процедура за избор на

Агенцията за социално подпомагане (АСП) започва процедура за избор на ...

......... целеви групи. Ако дадена организация не може сама да постигне такова покритие, се дава възможност кандидатите да се обединяват помежду си. Заявлението за финансиране се подава по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 2020).


Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор ...

......... осигурява близо 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца. Социално-икономическите ползи от изпълнението на двата проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда и предоставяне на нов тип услуга за управление на отпадъците за жителите в общините, коментираха от Министерство на околната среда и водите.


Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа ново

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа ново ...

......... административните тежести, свързани с екологичното законодателство в ЕС. Докато се провежда неформалният съвет на министрите по околната среда, природозащитници организираха демонстрация пред НДК под мотото "Да спасим нашите морета". Акцията е във връзка с поставения в европейски директиви срок за прекратяване на прекомерния улов на риба до 2020 година.     


Общата стойност на сключените договори по двете процедури наОП "Наука

Общата стойност на сключените договори по двете процедури наОП "Наука ...

......... големи данни за над 13 млн. лева. За "Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии" има проект за близо 24 млн. лева, за център компетентност по иновативна медицина - за над 23 млн. лева, а за център по компетентност в креативните и рекреативните индустрии - за близо 13,4 млн. лева.


Над 115,3 млн. лв. ще струват строителните дейности в Пловдив

Над 115,3 млн. лв. ще струват строителните дейности в Пловдив ...

......... осигури 100% свързаност на населението към канализацията. С новата пречиствателна станция ще се подобри качеството на водите, зауствани в река Дунав. Проектът е на обща стойност над 32,3 млн. лв., като оперативната програма осигурява безвъзмездно близо 22,7 млн. лв. Дейностите и по двата проекта трябва да приключат за 30 месеца.


Над 41 млн. лева ще инвестира Министерството на регионалното развитие

Над 41 млн. лева ще инвестира Министерството на регионалното развитие ...

......... социални услуги/ с цел осигуряване на допълняемост, интегрираност и устойчивост на създадените социални услуги. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 август 2018 година. Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню Актуални процедури и в ИСУН 2020, както и на сайта на МРРБ.


До края на годината може да бъде отворена мярка за

До края на годината може да бъде отворена мярка за ...

......... предвижда двукомпонентна тарифа на база на площ и променлив компонент – използваната вода, каза Порожанов. Той допълни, че ще бъде изменена общата стратегия за управление на хидромелиорациите и вредното въздействие на водите. Според Порожанов „Напоителни системи“ върви към оздравяване и за 2017 г. се очаква финансов резултат "в положителен аспект". 


Европейската комисия (ЕК) да предприеме действия и законодателни промени срещу

Европейската комисия (ЕК) да предприеме действия и законодателни промени срещу ...

......... за производители на газирани напитки и течен шоколад, които си позволяват промяна на съставките. „Това не е незаконно, но в моите очи е неморално“, каза депутатът. „Хората в Източна Европа ще си защитим интереса. Надявам се пазарът сам да се регулира, след като хората разберат за тези практики“, допълни той.


28 града могат да кандидатстват за финансиране за енергийна ефективност

28 града могат да кандидатстват за финансиране за енергийна ефективност ...

......... до до 27 август 2018 г. Дейностите трябва да са насочени към постигане най-малко клас на енергопотребление „С“. В проекта могат да бъдат включени един или няколко обекта  от жилищната и от публичната инфраструктура, като минималният размер на заявената подкрепа е 200 хил. лв., а максималният - 1,2 млн. лв.


България е готова с проекти за пътна безопасност за над

България е готова с проекти за пътна безопасност за над ...

......... копка на участък от магистрала „Хемус“. „Наблягам на строителството на автомагистрали като една изключително важна част от пътната безопасност и важен фактор за значителното намаляване на жертвите по пътищата. Състоянието на тунели, на мостове също е важно за пътната безопасност, но те изискват огромен финансов ресурс“, каза още инж. Атанасов.


Агенцията по заетостта започва нов прием на заявления по проект

Агенцията по заетостта започва нов прием на заявления по проект ...

......... месеца. Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите. Целта е родителите да могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.


Нови над 109 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния

Нови над 109 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния ...

......... евро за съвместни действия при аварийни ситуации на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. С над 3 млн. евро Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще създаде аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле с цел превенция и преодоляване на бедствия във връзка с навигацията по река Дунав.


С  650 хил. лева безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма

С  650 хил. лева безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ...

......... договор изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране за общините Велинград и Ракитово. Двете съоръжения ще обслужват близо 50 хил. жители. Инвестицията е близо 9,7 млн. лв. Оперативната програма осигурява 7,15 млн. лв. безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.


Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Добрич, която е построена

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Добрич, която е построена ...

......... цикъл на Добрич беше включен в т. нар. големи ранни проекти във водния сектор по ОПОС 2014-2020 с осигурена безвъзмездна финансова помощ от 86,2 млн. лв. Срокът за изпълнение е 30 юни 2019 г. На изпълнителя досега са изплатени над 14,4 млн. лв. или 17% от безвъзмездната помощ по програмата.


До 15 май, с месец и половина, е удължен срокът

До 15 май, с месец и половина, е удължен срокът ...

......... и монтаж на обзавеждане, както и осигуряване на медицинско оборудване и апаратура. Целите на проекта са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. на пациентите, както и да се намали броят на хоспитализациите в лечебните заведения.    


През миналия програмен период 15 млн. евро са инвестирани за

През миналия програмен период 15 млн. евро са инвестирани за ...

......... 000 лица и др., "Аутомотив Клъстер България".Манолев подчерта нуждата от повече обединения в икономическия сектор, “защото само обединен българският бизнес може да бъде конкурент на глобалния пазар“. За първи път България е домакин на Европейската конференция на TCI, която събира на едно място представители от над 30 държави.    


Мултимодалният транспорт е транспортът на бъдещето, заяви на пресконференция в

Мултимодалният транспорт е транспортът на бъдещето, заяви на пресконференция в ...

......... от другите възможности на финансовите инструменти, включително Плана за инвестиции и публично-частното партньорство. „Това са инвестиции, които се връщат във времето“, коментира комисарят по транспорта.  „Факт е, че железниците остават във фокуса на нашето внимание“, каза тя. Продължават преговорите по Директивата за командированите работници, стана ясно от думите й.   


Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите членки

Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите членки ...

......... по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите. В рамките на проекта е предвидено да бъдат реализирани и интеграции към Имотния регистър, както и значителен брой други системи за изпълнение на основните принципи на Закона за електронното управление. Очаква се с проекта да бъде увеличен броят на електронните услуги.


Евродепутатите призоваха единадесетте държави членки, които не са ратифицирали Истанбулската

Евродепутатите призоваха единадесетте държави членки, които не са ратифицирали Истанбулската ...

......... 2014 г. и е подписана от ЕС през юни 2017 г. Според Европейската комисия всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15 години. Над половината от жените са били жертви на сексуален тормоз, а една на всеки двадесет е била изнасилена.


България следва общата европейска тенденция за подобряване на финансовото управление

България следва общата европейска тенденция за подобряване на финансовото управление ...

......... края на 2015 г. „Последният годишен доклад показва устойчив напредък в управлението на европейските финанси“, съобщи Клаус-Хайнер Лене пред журналисти, цитиран от пресцентъра на българската Сметна палата. Председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков каза, че институцията проверява не само дали администрациите работят законосъобразно, а и дали прилагат принципите на добро управление.


Разликите в директните плащания на хектар продължават да съществуват между

Разликите в директните плащания на хектар продължават да съществуват между ...

......... събитието участват още заместник-председателят на групата на ЕНП в ЕП Естер де Ланг, комисарите с ресор конкурентоспособност Юрки Катайнен и земеделие Фил Хоган, генералният секретар на ЕНП Антонио Лопес, председателят на Конституционната комисия на ЕП Данута Хюбнер, депутатът от ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.


България и страните от Западните Балкани разчитат много на помощта

България и страните от Западните Балкани разчитат много на помощта ...

......... всички условия са изпълнени евентуално през 2025 г. Ясно е, че тези, които искат да се присъединят към ЕС, трябва да отговорят на всички критерии за присъединяване. На този етап нито една от тези държави не отговаря на всички условия, въпреки че има огромен напредък във всички тези партньорски държави.


Очаква се европейската директива за командироването на работници да бъде

Очаква се европейската директива за командироването на работници да бъде ...

......... - практиката служителите от Източна Европа да работят в ЕС на заплати, близки до тези в родните им страни, но много по-ниски от заплащането в страната на месторабота. Особено настоятелен по темата бе френският президент Еманюел Макрон по време на посещението си в България през август 2017 г.     


100 млн. евро ще бъдат отделени през 2018 г. за

100 млн. евро ще бъдат отделени през 2018 г. за ...

......... на детски градини. Сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура в училищата е 7,5 млн. евро. Други 10 млн. евро ще отидат за изграждане и ремонтна спортни съоръжения. Приемът по мярката започва на 7 или 8 март и ще продължи 120 дни. Проектите ще бъдат приемани електронно през системата ИСУН.


Обсъжда се възможността за разработване на механизъм за координация, за

Обсъжда се възможността за разработване на механизъм за координация, за ...

......... за триалог с ЕП до лятото, каза Сесилия Малмстрьом.  ЕК няма да изземе проверките на инвестициите, подчерта Сесилия Малмстрьом. Няма да се принуждават държавите да приемат ресорно законодателство, защото вече половината от страните от ЕС имат такова. В крайна сметка държавите-членки взимат решение дали чуждестранните инвестиции са целесъобразни, допълни тя.


С 34 млн. лв. ще бъдат финансирани нови проекти за

С 34 млн. лв. ще бъдат финансирани нови проекти за ...

......... Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. Предложения по Насоките за кандидатстване могат да се изпращат до 16 март 2018 г. до МРРБ или на електронна поща oprd@mrrb.government.bg.


Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на

Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на ...

......... разстройства, умствена изостаналост,  деменция и възрастни в невъзможност за самообслужване. За извеждането от институциите ще се работи координирано между програма „Развитие на човешките ресурси“ и програма „Региони в растеж“. Предложения по Насоките за кандидатстване могат да се изпращат до 13 март 2018 г. до министерството или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.


С 5 хил. кандидати са сключени договори по Програмата за

С 5 хил. кандидати са сключени договори по Програмата за ...

......... одобрена субсидия за над 1,5 млрд. лв. Експерти от министерството обсъдиха със земеделски производители в  Пазарджик и Пловдив въпроса за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., мерките по ПРСР за 2018 г, директните плащания и новостите, свързани с информационната система ИСУН, през която земеделците ще кандидатстват онлайн с европроекти.


Проекти на обща стойност над 340 млн. лв. се изпълняват

Проекти на обща стойност над 340 млн. лв. се изпълняват ...

......... бе договорено представители на областните администрации да получат възможност да участват като наблюдатели в дейностите по мониторинга на проектите в района заедно с експертите на Министерството на икономиката. Целта е да се засили обратната връзка от предприемачите към администрациите и да се подобри цялостната бизнес среда и устойчивост на проектите.


Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира ...

......... г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта.Пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 декември 2017 г. по нея са разкрити 1 139 работни места. Сключени са договори със 72 работодатели, като 58 от тях са от частния сектор. 1 061 лица ще продължат да работят и през 2018 г.  


Четири нови инсталации за преработка на отпадъците ще обслужват общините

Четири нови инсталации за преработка на отпадъците ще обслужват общините ...

......... разположена в село Алеко Константиново, община Пазарджик. Общият размер на инвестицията е 19,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява 14 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Договорът за изграждането на инсталациите бе подписан днес в екоминистерството от министър Нено Димов.  


С над 125 млн. лв. ще се финансира развитието на

С над 125 млн. лв. ще се финансира развитието на ...

......... 13 нископодови, съчленени трамвайни мотриси. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като по този начин ще допринесе за решаване на проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, нарастващите задръствания, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.