Вече е ремонтиран първият етаж от бившия Дом за деца,

Вече е ремонтиран първият етаж от бившия Дом за деца, ...

Реновиран е първият етаж от бившия Дом за сираци в Асеновград, предстои нанасянето на ДЦДУ.

Вече е ремонтиран първият етаж от бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи "Таню Войвода" в Асеновград. В него до края на юни тази година предстои да бъде преместена функцията на Дневния център за работа с деца с увреждания в града. Част от помещенията в сградата бяха реновирани с цел да може да се ползва от лица в неравностойно положение.
Бяха извършени редица ремонтни дейности, като подмяна на дограма, ВиК и електроинсталация и други. В новия център ще бъдат оборудвани отделни кабинети, в които да се извършват консултации с психолог, логопед и кинезетерапевт. В помещенията ще бъдат разположени специализирана апаратура и уреди за рехабилитация и развиване на фината моторика при децата. Всичко това ще позволи повишаване капацитета на услугата и подобряване на качеството й, посочи управителят на Дневния център - Добромир Кузманов.
Към момента ползвателите на институцията са 25 деца. Сградата на бившия детски дом бе обновена чрез финансиране по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в община Асеновград”. Той се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, чрез процедура: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Срокът на изпълнение на проекта е две години, а общата му стойност е в размер на 100 000 лева.

Източник: actualno.com