РЗОК-Враца финализира процедурата по подписването на договори и допълнителни споразумения

РЗОК-Враца финализира процедурата по подписването на договори и допълнителни споразумения ...

Здравната каса подписа договори с болниците във Враца.

РЗОК-Враца финализира процедурата по подписването на договори и допълнителни споразумения с изпълнителите на извънболнична, болнична и дентална помощ, подали заявления за работа през 2018 г.
Сключените и действащи договори по реда на Националния рамков договор /НРД/ за медицински дейности за 2018 г. за оказване на първична извънболнична медицинска помощ /ПИМП/ са 97, от които 95 като индивидуални практики и 2 като групови практики. Така броят на общопрактикуващите лекари в областта, сключили договор с РЗОК-Враца, е 99 за 2018 г. През 2017 г. техния брой е бил 101.
Сключените и действащи договори по реда на НРД за медицински дейности за 2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ /СИМП/ са 125. От тях 100 лекари специалисти ще работят на индивидуален договор с РЗОК-Враца. През 2017 г. те са били с един повече. Запазва се броят на сключените договори с медицински центрове – 18, с ДКЦ – 1, с групови практики – 5 и за комплексно диспансерно наблюдение – 1 договор.
Сключените и действащи договори по реда на НРД за дентални дейности за 2018 г. също са с един по-мало спрямо 2017 г. 88 стоматолози от областта ще работят с РЗОК-Враца като индивидуална практика, 13 са груповите стоматологични практики, има 1 договор с медико-дентален център и 1 с медико-дентален център за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ.
Сключените и действащи договори с РЗОК-Враца по реда на НРД за медицински дейности за 2018 г. за извършване на медико-диагностична дейност са 19, с два повече от 2017 г. Така в област Враца ще функционират общо 5 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, лаборатории ще работят и в 3 МБАЛ, в 2 медико-дентални центъра, в 7 медицински центъра, в 1 ДКЦ и 1 лаборатория в специализираната болница в Роман.
Болниците, които ще работят по договор с РЗОК-Враца през 2018 г., са общо 12, като на територията на област Враца вида на договорените дейности в болничната помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури се запазва спрямо 2017 г. с изключение на дейността по инвазивна кардиология изпълнявана до март 2018 г. в МБАЛ „Христо Ботев“АД.
На територията на област Враца по договори с РЗОК-Враца през 2018 г. работят общо 54 аптеки, които отпускат лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, назначени за домашно лечение. 
РЗОК-Враца напомня, че до края на юни здравноосигурените лица имат право да направят нов постоянен избор на личен лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за смяна – т.нар. „Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“, който може да се разпечати от интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg). Попълнената регистрационна форма за постоянен избор заедно със здравноосигурителна книжка и документ за актуаленздравноосигурителен статус трябва да бъдат представени на новоизбрания личен лекар.

Източник: bulnews.bg