По време на посещението си днес във Варна, министър Желязков

По време на посещението си днес във Варна, министър Желязков ...

Средно 3000 морски лица се обучават в Български морски квалификационен център.По време на посещението си днес във Варна, министър Желязков направи инспекция на въведените в експлоатация съоръжения в "Български морски квалификационен център" ЕАД. "Досега са инвестирани 1 млн. лева в оборудване за обучение и предстои да бъдат вложени още 1 млн. лева", съобщи Желязков. По думите му, средно 3000 морски лица от България и чужбина се обучават в центъра.

Полигонът е най-съвременния обособен център за практическа подготовка на морските лица в България. От 1989 г. той се утвърждава като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.  От 2000 г. БМКЦ е самостоятелно търговско дружество, предлагащо на моряци от различни държави качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица. От февруари 2008 г. Центърът е еднолично акционерно дружество 100% собственост на Министерство на транспорта, а негов принципал е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

БМКЦ е акредитиран от Изпълнителна Агенция "Морска администрация" за провеждане на всички видове подготовки на морски кадри, изисквани по Конвенцията STCW.  Високото ниво на учебния процес се постига с използването на съвременни морски симулатори - навигационен мостик, машинно отделение и симулатор за товарни операции с течни товари на фирма "Кьонгсберг АС". Тяхното съвместно ползване, което е резултат от интегрирането на симулаторите през 2011 г. и с това създаване на първия виртуален кораб в България, осигурява обучение на морски  кадри за управление на кораб, експлоатиран в симулирана виртуална среда.
Голяма ефективност на обучението осигурява и реалната среда, в която се извършва то. Полигонът за практическа подготовка разполага със съвременни бързоходни и спасителни лодки и пожарен полигон, лаборатории и други, позволяващи провеждане на обучения в над 40 различни форми.

Държавната фирма "Български морски квалификационен център" ЕАД  ще отдаде под наем фериботния кораб "Героите на Севастопол", като наемната цена ще бъде определена от независим оценител. Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствиния пресцентър. По този начин ще се гарантира изпълнението на международните спогодби за фериботни превози по Черно море.

Източник: banker.bg