Освен работници от Молдова и Украйна, български работодатели ще могат

Освен работници от Молдова и Украйна, български работодатели ще могат ...

Отвориха трудовия пазар между България и Грузия.Освен работници от Молдова и Украйна, български работодатели ще могат да внасят наемници и от Грузия. Българи също ще имат право да вадят прехраната си в бившата съветска република. Това е възможно, след като България и Грузия подписаха Спогодба за регулиране на трудовата миграция.

Разпоредбите регламентират наемането на грузински работници у нас и на българи в Грузия за период до една година с възможност за последващо разрешаване на пребиваване за общ срок до три години. Урежда се и обменът на сезонни кадри за период до девет месеца годишно.

Влизането, пребиваването и заетостта на граждани на България и Грузия ще се регламентират от националното законодателство на приемащата страна. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства.

Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници. Тяхното възнаграждение и условията на труд ще се определят индивидуално в сключените трудови договори. Потенциалните работници ще бъдат информирани на родния си език за условията на труд, пребиваване, жилищно настаняване и завръщане.

Източник: marica.bg