Още по темата: Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем

Още по темата: Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем ...

Застрояването на реката е нейната защита от наводнения.

Още по темата: Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем в Марица

Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем в Марица - под това заглавие на 30 май вестник "Марица" повдигна въпроса относно проблемите, които биха възникнали със социализацията на река Марица.

Има огромен риск за мостовете на Пловдив, ако проектът за социализация на река Марица се реализира в сегашния му вид, алармира Димитър Куманов - строителен инженер, един от основателите на Сдружение „Риболовен клуб Балканка”. Експертът предупреждава, че така 41 милиона, вложени в пловдивския проект за социализация на реката, може да бъдат загубени за 1 ден - при висока вълна.

Във връзка с въпросната публикация свое писмо до редакцията на в. Марица изпрати и инж. Желю Желев. Той е хидроинженер с дългогодишен опит в сектора. В писмото си експертът изразява своето „възражение към позицията на г-н Куманов и всички, които си позволяват да вземат отношение по въпроси, които не са в тяхната компетентност”. Ето и становището на инж. Желев.

Инж. Ж. Желев

Пиша ви по повод статията „Ще падат мостове в Пловдив, ако дълбаем в Марица” и интервюто с г-н Куманов относно проекта за застрояване в коритото на река Марица в чертите на Пловдив. Ако не бях чел и слушал толкова много подобни писания през последните 25-30 години, щях да бъда шокиран. Сега съм само възмутен.

Заради подобни писания и мнения вече 30 г. нищо не се прави по реката, а трябваше. Представяте се като експерт, вероятно по строителни конструкции, но познания и квалификация по хидротехническо строителство нямате. Въпреки това си позволявате да се произнасяте по проект, изготвен от професионалисти от катедрата по „Хидравлика и хидрология“ от университета за строителство, архитектура и геодезия. По конкретно: вие твърдите, че река Марица е нещо уникално и неповторимо на планетата. Тъкмо обратното - по света има хиляди реки, които приличат на нея. Това, което характеризира реката като такава, е климатът на водосборния й басейн - за Марица той е умереноконтинентален. От него зависят основните характеристики на реката: това са валежите по количеството и разпределение през годината. Следва топографията на басейна и накрая наклонът й в средното и долното й течение. По тези показали само в Южна България имаме още две реки: Тунджа и Арда.

Нека характеризираме с няколко думи днешното състояние на реката - 30 години тя е оставена без никакви грижи, стари наносни материали се консолидират и стават по-здрави, особено тези, които са обрасли със саморасляци. При високи води те трудно се разрушават, отнемат от напречното сечение на коритото и нивото на водата се вдига. Същият ефект се получава от саморасляците. В момента около 20% от коритото е заето от тях.

Застрояване на реката преследва три цели,

гарантиращи достигането на основната, а тя е защита от наводнения с определена обезпеченост. Също определяне на трайните граници между регулацията и реката и трето, също много важно - да се създадат хидроложки условия в чертите на града реката да не отлага наноси. За България е прието през града да минат високи води с вероятна повтаряемост един път на 100 години. Тази сигурност трябва да се постигне предварително преди наводнението. След постигането на сигурността в реката и край нея може да се прави всичко, стига то да не противоречи на сигурността. Обществото освен от защита има и други интереси, свързани с реката - това са почивката, екологични и природозащитни въпроси. Те също трябва да се имат предвид, но въпросът е кои са приоритетите. За какво можем да направим компромис.

Защитниците на птиците говорят общи приказки.

Аз до този момент не съм чул за какви птици става дума. Тези птици кое обитават - реката в града или реката извън него. Природазащитниците трябва да отговорят колко и какви са тези птици? Какво ще стане, като унищожим местообитанията им в реката -тези птици ще умрат ли, или ще се преместят извън реката? Или извън града? Не зная да има птица или животно, което да живее само в реката и само в чертите на града. Така тези хора хем говорят за защитата на града, хем искат неща, които намаляват защитата!

Абсолютно доказано е, че обрасването на коритата на реките с дървета намалява пропусквателната им способност, т.е. при същите дебити ще се формират по-големи дълбочини и нарастваща опасност от преливане. Поради подобно обрасване на коритото през 70-те река Луда Яна скъса дигите и заля близо 5000 дка вече засети земеделски земи. През 1995 г. река Въча заля град Кричим. Лошото е, че и тогава, и сега виновните за това излизат сухи от отговорност, защото решенията се вземат от некомпетентни облечени с влас лица. Приказките Ви за така нареченото „кюне“ показват още един път, че отричате нещо, без да го разбирате. Не е престъпление, че нямате квалификацията да се произнесете по въпроса. Само че Вашето незнание е агресивно и вредно, защото създавате обществено настроение срещу проекта. Настоявате той да не се реализира с неверни аргументи. Никой няма да вкопава кюнето под основите на стълбовете на мостовете. Неговото дъно няма да бъде на сантиметър по-ниско от сегашните коти на дъното по талвега на реката. Напротив -

реализацията на проекта

решително ще повиши сигурността на мостовете

и особено на бреговите подпорни стени, защото те ще бъдат засипани до по-висока кота за сметка на кюнето. Ако някой стълб на мост остане в кюнето, неговата сигурност не е застрашена от изравяне, защото дъното е облицовано. Говорите също за прехвърляния на води от тук-от там към река Марица. Това няма никакво отношение към въпроса. В случая от голямо значение са единствено язовирите по реките Въча и Тополница. Когато през 2005 г. видяхте, че водата е стигнала на 20 см до гредите на моста до панаира, тогава не Ви ли хрумна да проверите докъде е стигнала водата при другите мостове?

Ако го бяхте направили, щяхте да видите, че там разстоянието е повече от 2 метра и да си зададете въпроса защо е така? Защото някой специалист по проектиране на мостове е закопал горната конструкция на моста на 1.80 м в активното корито на реката. Площта на коритото е намалена с 40%. За да премине високата вълна, с повторяемост един път на 100 години, водата пред моста трябва да стигне ниво 70 см над котата на подпорните стени (абсолютно доказано). Водата ще прелее и булевардите „Марица юг“ и „Шести септември” ще станат на реки. Това е проблемът на Пловдив!

Как се използват бермите в реката?

Обикновено кюнетата се оразмеряват така, че водата да излиза от тях един път на 5 години. Следователно цели години те ще бъдат свободни от вода. Като се имат предвид съвременните съобщителни средства и статистическите данни за оттока на реката, излизането на водата от кюнето може да се предвиди поне 2-3 дни предварително - време, което е достатъчно да се очистят бермите. Това са фактически поляни, които могат да се използват от гражданите както те желаят.

На отделни участъци, както във Франция например, може да се насипе 10 см пясък - ето ти чудесен плаж. Това е добра алтернатива за тези пловдивчани, които нямат възможност да се качат на колите и да отскочат до Черно или Бяло море. А защо при тази криза за места за паркиране площите около реката да не се организират и за паркинги. Това е подходящо особено край панаира и от двете страни на мостовете на реката. Доколкото съм запознат, тези въпроси вече са засегнати в проекта.

Източник: marica.bg