Общо приходите на МБАЛ-Асеновград за 2018 г. възлизат на повече

Общо приходите на МБАЛ-Асеновград за 2018 г. възлизат на повече ...

Шефът на МБАЛ-Асеновград: Докога ще плащаме разходите на другите дружества в болницата.

Общо приходите на МБАЛ-Асеновград за 2018 г. възлизат на повече от 6 820 000 лева, а разходите - на малко над 6 780 000 лева. През отчетния период са отделени средства за разширение на системата за видеонаблюдение, операционна лампа, копирна машина, климатик, касов апарат, хладилна витрина и други консумативи, за които са похарчени общо около 22 500 лева. Персоналът, който работи в лечебното заведение към края на миналата година, се състои от над 320 души, като 77 от тях са лекари. 10 от медицинските сестри, работещи в асеновградската болница, са в пенсионна възраст.
И през 2018 г. част от другите структури, помещаващи се в сградата на болничното заведение, са ползвали изградената цялостна отоплителна система, без да заплащат отоплението, алармира в Годишния финансов отчет на дружеството, управителят доктор Иван Червенков. Това е наложило да бъдат направени корекции на системата с оглед намаляване на разходите през следващия отоплителен сезон. Отопление не се подава и към кабинетите в диагностичния блок на болницата, поради невъзможност да се отдели от "Медицински център I".
Според Червенков така се създава определено неудобство в работата там и излишно натрупване на сградата с климатици, което е нежелателно поради невъзможност на съществуващата електрическа инсталация да поеме натоварването. Автопаркът на дружеството остарява с всяка изминала година. През изтеклата отчетна 2018 г. за нуждите на МБАЛ-Асеновград е закупен лек автомобил "Опел", който е на стойност 3 000 лева. Към момента лечебното заведение разполага общо със седем коли, от които три леки, две линейки и два микробуса - за превоз на пациенти за хемодиализа и за трудно подвижни пациенти. Едната от линейките, която е дарение на болницата, не е в движение поради високата себестойност на поддръжката. Друга промяна, извършена през изминалата година в болницата, е смяната на главния готвач на кухнята. Разширено бе и менюто, което се предлага на пациентите, с оглед уплътняване дейността и капацитета, като се очакват и допълнителни приходи от това.
В Годишния отчет на дружеството се съобщава и проблем, относно заплащане събирането на болничните отпадъци. За изхвърлянето само на битовите от тях лечебното заведение плаща по 1 200 лева месечно. "В същото време в контейнерите се изхвърлят отпадъци и от другите структури, обитаващи сградата. Те освободени ли са от такъв разход? До кога лечебното заведение ще поема общите разходи? И ако някой ги заплаща, не се ли дублира една част от сумата", пита управителят на МБАЛ-Асеновград - доктор Иван Червенков. Той посочи, че въпросът е поставен пред общината, но резултат от подадения сигнал до момента няма.
През 2018 г., в сравнение с предходните две години, е намалял броят на преминалите през стационара на болницата пациенти. За 2016 г. те са били близо 11 200 души, през 2017 г. - около 11 000 души, а през миналата година са били малко над 10 800 души. Пониженият брой на пациентите се обяснява с наложените лимити от Регионалната здравноосигурителна каса, които не позволяват прием на всички, потърсили и имащи нужда от оказване на болнична медицинска помощ. От общия брой преминали през лечебното заведение за 12-те месеца на 2018 г. отчетени и заплатени са разходите на около 9 800 пациенти. За останалите над 1 000 здравноосигурени граждани Регионалната здравноосигурителна каса не е възстановила средствата на болницата.
Впечатление прави и увеличението на пациенти, които са били обслужени от медиците в Отделението по спешна медицина. От 3 500 души през 2011 г. броят им е достигнал 9 000 души за 2018 г. През миналата година хората, които са преминали от отделението, най-голям брой са тези, с различни видове травми, следвани от заболявания на сърдечно-съдовата система, бял дроб и отравяния. През миналата година в звеното са починали 25 човека. За миналата година разходът на отделението е близо 300 000 лева. Общата сума, отпускана от Министерството на здравеопазването за такъв вид медицинска помощ е в размер на малко над 199 000 лева, а платените услуги на място възлизат на около 3 500 лева, което означава, че МБАЛ-Асеновград е осигурила над 89 500 лева за спешна помощ в общината.
В Годишния отчет на дружеството се посочва, че проблемът с неосигурените лица и тези, които категорично остават да платят лечението си, остава сериозен. През настоящата 2019 г. болницата планира да закупи респиратор за 24 000 лева, апарат за хемодиализа за 28 000 лева и да извърши частичен ремонт на част от отделенията за 60 000 лева, като в това число влиза и придобиването на около 30 нови болнични легла.
Годишен финансов отчет представи и управителят на "Медицински център I" - доктор Петър Аргиров. Звеното ползва част от сградата на асеновградската общинска болница. Според документа, за 2018 г. приходите на структурата са в размер на 814 000 лева, а разходите - 808 000 лева. В това болнично звено работят 33-ма души, осъществяващи профилактика, диагностика, лечение и други в различните сфери на медицината. В "Медицински център I" работят общо 27 лекари и 22 медицински сестри, трима рехабилитатори и един кинезитерапевт, петима санитари и пет души - в администрация.

Източник: actualno.com