Общо 40 на брой са към настоящия момент са общопрактикуващите

Общо 40 на брой са към настоящия момент са общопрактикуващите ...

Практиките на двама лекари в Асеновград може да бъдат закрити.

Общо 40 на брой са към настоящия момент са общопрактикуващите лекари в община Асеновград, които са титуляри на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. От тях трима са без придобита специалност - доктор Христина Мандалиева-Пъжева (МБАЛ-Асеновград), доктор Никола Димитров (квартал "Долни Воден") и доктор Атанас Джамбазов (селата Избеглии и Конуш). Справката бе изготвена по повод намерението за преустановяване дейността на медици, които не притежават изискваната специалност. Това предстои да се случи с дата 03.06.19 г., когато изтича 5-годишното удължаване на срока за придобиване на такава.
За Асеновград и тримата споменати общопрактикуващи лекари са зачислени за специалност по обща медицина. Доктор Джамбазов е приключил обучението си и му предстои явяване на държавен изпит за специалност през месец май тази година. Доктор Пъжева и доктор Димитров няма да могат да приключат в рамките на законоустановения срок, за което е уведомено Министерството на здравеопазването и председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз.
Съгласно действащото в момента законодателство, от 01.04.19 г., регистрацията и заличаването на такава на лечебните заведения за извън болнична помощ се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "медицински надзор". По непотвърдена информация, съществува вариант, в който практиките на лекарите без специалност ще бъдат прикрепени към свои колеги и така ще продължат да функционират и да обслужват пациентите си.

Източник: actualno.com