Община Завет ще вложи повече от 1 280 000 лева

Община Завет ще вложи повече от 1 280 000 лева ...

Ремонтират пътища и публични обекти за 1 280 000 лв. в община Завет.


Община Завет ще вложи повече от 1 280 000 лева в ремонти на пътища и публични обекти. Средствата са заложени в капиталовата програма на общината за настоящата година, съобщиха от местната администрация.

Най-много средства ще бъдат инвестирани в реконструкцията и рехабилитацията на улици в населените места на общината. През годината ще бъдат ремонтирани сгради на читалища, детски градини и кметства. Планирани са средства също за доставка на компютри и хардуерно устройство. Сред капиталовите разходи е включено и закупуване на сметопочистващ автомобил и съдове за битови отпадъци.

Приетият бюджет на община Завет за 2019 година е 9 076 911 лева. Размерът му е с около милион и половина лева по-голям от миналогодишния, информират още от местната управа. В него има заложени средства за помощи и обезщетения на социално слаби, както и за реализиране на поредното издание на лятната студентска бригада. Предвидено е подпомагане издръжката на пенсионерски и спортни клубове, на Домашния социален патронаж. Отделени са средства и за приюта за кучета.

Източник: novini.bg