Община Разград провежда активна кампания по събиране на стари задължения

Община Разград провежда активна кампания по събиране на стари задължения ...

Община Разград провежда активна кампания по събиране на стари задължения от неизрядни длъжници.


Община Разград провежда активна кампания по събиране на стари задължения от неизрядни длъжници, съобщи началникът на отдел "Местни данъци и такси" Кремена Приставова.

Тя посочи, че от началото на годината са издадени 549 акта за установени задължения на физически и юридически лица. За принудително събиране на невнесените в срок местни данъци и такси на съдебни и публични изпълнители са предадени 716 акта на стойност 760 976 лв., за които са образувани 278 изпълнителни дела. Събраната от съдебните и публични изпълнители сума към края на юни възлиза на 123 709 лв., а за цялата 2018 г. същата е в размер на 230 000 лв., добави Приставова.

Тя каза още, че за първото шестмесечие в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и други неданъчни приходи са постъпили повече от 5 800 000 лв. Това представлява 66 на сто от общия размер на планираните за 2019 г. приходи.
 

Източник: novini.bg